Strīda risināšana

Vēlies zināt, kā aizstāvēt savas intereses? Īsa pamācība zemāk.

Uzzini par savām tiesībām

Zinot savas tiesības, varēsi labāk saprast, ko prasīt no pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja, kādus pierādījumus sagādāt un vai komersanta sniegtā atbilde ir pamatota.

Par savām tiesībām vari uzzināt izlasot materiālus sadaļā “Tavas tiesības” vai arī sazinoties ar mūsu konsultantiem.

Sazinies ar pārdevēju/pakalpojuma sniedzēju

Informē komersantu par problēmu vai atklāto defektu un saprotami apraksti un nodemonstrē to. Demonstrāciju var veikt gan vēršoties ar preci veikalā, gan arī nosūtot komersantam foto/video fiksāciju.

Atceries, ka:

  • savu vēršanos pie uzņēmēja labāk noformēt rakstiski (uz papīra vai elektroniski), jo rakstiska iesnieguma esamība ir nepieciešama, lai vērstos Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Patērētāju strīdu risināšanas komisijā;
  • pārdevējs/pakalpojuma sniedzējs, saņemot rakstveida iesniegumu, ir tiesīgs pieprasīt, lai uzrādi vai nodod pārdoto preci viņam. Tas ir nepieciešams, lai uzņēmējs var pārliecināties par defekta esamību, noskaidrot tā cēloni, nodot preci servisa centram un tml.

Vērsies Patērētāju tiesību aizsardzības centrā

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir valsts iestāde, kuras galvenais uzdevums ir aizstāvēt patērētāju intereses un sniegt patērētājiem palīdzību strīdu risināšanā.

PTAC palīdzība ir bezmaksas, tādēļ patērētājiem ieteicams to izmantot, lai ietaupītu savus līdzekļus.

Sniedzot palīdzību, PTAC darbinieki sazināsies ar uzņēmēju, sniegs skaidrojumus abām strīda pusēm un mēģinās panākt strīda risinājumu.

Vērsies Patērētāju strīdu risināšanas komisijā

Patērētāju strīdu risināšanas komisija (PSRK) ir patērētāju strīdiem izveidotā strīdu risināšanas institūcija, kuras darbību finansē valsts. PSRK darbojas eksperti no patērētāju un uzņēmēju organizācijām atbilstoši attiecīgā strīda jomai. PSRK sēdes vada penesionējušies tiesneši ar labu reputāciju.

Tādējādi, PSRK piedāvā bezmaksas alternatīvu strīda risināšanu un atvieglo patērētājiem strīdu risināšanu ar pārdevējiem un pakalpojumu sniedzējiem.

Par iespēju vērsties PSRK informēs PTAC, ja sniedzot palīdzību strīdu atrisināt nav izdevies.

Vairāk informācijas par PSRK vari atrast šeit.

Kā ir ar tiesu?

Lai arī katrs Latvijas pilsonis ir tiesīgs vērsties tiesā savu interešu aizstāvībai jebkurā laikā, patērētāju strīdiem šis instruments parasti ir pārāk dārgs un laikietilpīgs. Tādēļ tiesvedība strīda sākumposmā parasti nav ieteicama.

Tiesa ir apsverams risinājums, piemēram, ja augstāk minētas strīda risināšanas metodes nevainagojas ar panākumu vai arī ir pamats uzskatīt, ka tiesvedība būs ātrāka (izmantojot brīdinājuma kārtību vai vienkāršoto procedūru).