Pirkumi distancē/ārpus uzņēmuma telpām

Ja esi iegādājies preces vai pakalpojumus distancē vai ārpus uzņēmuma telpām parasti Tev būs t.s. atteikuma tiesības.

Kas ir atteikuma tiesības?

Atteikuma tiesības ir tiesības noteiktā termiņā atkāpties no noslēgtā līguma nesniedzot nekādu pamatojumu. Tādējādi, atteikuma tiesības var izmantot arī tad, ja prece vienkārši nepatīk.

Tiesa gan, atteikuma tiesības var izmantot tikai likumā īpaši noteiktajos gadījumos, piemēram lai atkāptos no distances līguma vai līguma, kas ir noslēgts ārpus uzņēmuma telpām. Tas ir tāpēc, ka šajās situācijās tavas iespējas pieņemt uz informāciju balstītu un no ietekmes brīvu lēmumu parasti ir ievērojami apgrūtinātas.

Piemēram, distances līgumā (pasūtot preci vai pakalpojumu internetā, ar kataloga, e-pasta, televīzijas, faksa u.c. palīdzību) būtība nevar pilnvērtīgi novērtēt preces izmēru, krāsu, kopējo izskatu. Ārpus līguma telpām noslēgtajā līgumā uzņēmēja vizīte darbā vai mājās parasti pārsteidz nesagatavotu un šī iemesla dēļ ir viegli kļūdīties savā izvēlē. Atteikuma tiesības piedāvā patērētājiem efektīvu šo problēmu risinājumu.

Savukārt, ja runa ir par pirkumiem, kurus veic ierodoties veikalā pats, tad atteikuma tiesību šajā gadījumā nav, jo iepriekš minētie šķēršļi nepastāv.

Kā pareizi noteikt atteikuma tiesību termiņa sākumu un beigas?

Viens no būtiskākajiem atteikuma tiesību aspektiem ir termiņš. Parasti tas ir 14 dienas no pakalpojuma līguma noslēgšanas vai preces saņemšanas dienas. Tomēr gadījumā, ja patērētājam netika sniegta informācija par atteikuma tiesību izmantošanas nosacījumiem, termiņu un kārtību, minētais termiņš tiek pagarināts par 12 mēnešiem.

Piemēram, ja prece piegādāta 2022.gada 1.decembrī, tad atteikuma tiesību termiņš sākas ar nākamo dienu (2.decembri) un beidzas 15.decembrī, kas ir pēdēja diena, kad minētas tiesības var izmantot. Savukārt, ja noteiktā informācija nav sniegta, tad termiņa pēdēja diena ir 2023.gada 15.decembris.

Termiņā tiek iekļautas arī brīvdienas un svētku dienas. Tomēr, ja tas beidzas brīvdienā vai svētku dienā, tad atteikuma tiesības varēs izmantot arī tuvākajā darba dienā.

Izmanto atteikuma tiesības pareizi

Atteikuma tiesības izmanto iesniedzot uzņēmējam attiecīgu iesniegumu. To var rakstīt brīvā formā vai izmantot atteikuma veidlapu, kuru piedāvā pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs (to parasti var atrast uzņēmēja mājaslapā vai viņa izsniegtajos dokumentos).

Svarīgi!

Atteikuma tiesības uzskatāmas par izmantotām tikai tad, ja esi nosūtījis uzņēmējam attiecīgu iesniegumu. Ar preces nosūtīšanu atpakaļ nepietiek!

Izņēmumi no atteikuma tiesībām

Atceries arī par izņēmuma situācijām, kuros atteikuma tiesību vai nu nav vispār, vai nu tās var zaudēt, iestājoties noteiktiem priekšnosacījumiem.

Piemēram, atteikuma tiesību nav, ja:

 • prece tiek izgatavota pēc Taviem norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
 • prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
 • esi pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus.

Atteikuma tiesības zaudēsi, ja, piemēram:

 • atvērsi iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
 • atvērsi audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu.

Kādi pierādījumi būs nepieciešami?

Strīda saistībā ar atteikuma tiesību izmantošanu gadījumā saglabā un atbildīgajām iestādēm iesniedz vismaz šādus dokumentus:

 • darījumu apliecinošie dokumenti: rēķins, pasūtījuma apstiprinājums, ekrānattēli u.tml.;
 • maksājumu veikšanu apliecinošie dokumenti: maksājuma uzdevums, bankas konta izraksts;
 • maksājumu apliecinošs dokuments: maksājuma uzdevuma izdruka vai bankas konta izraksta izdruka u.tml.;
 • pierādījumi tam, kad prece tika saņemta: pavadzīme, akts u.tml. (ja ir);
 • pierādījumi tam, ka patērētājs izmantoja atteikuma tiesības: aizpildīta veidlapa vai iesniegums par atteikuma tiesību izmantošanu, pasta kvīts vai e-pasta izdruka par veidlapas/iesnieguma nosūtīšanu;
 • pārdevēja atbildes kopija (ja ir).

Vairāk informācijas par darījumu apliecinošiem dokumentiem lūdzam skatīt šeit.

Atceries!

Ja komersants pārkāpj Tavas atteikuma tiesības, tad rīkojies atbilstoši norādēm sadaļā "Strīda risināšana".