Netaisnīgie līguma noteikumi

Līguma noteikumi nešķiet taisnīgi? Lasi zemāk, lai uzzinātu par iespējam aizstāvēt sevi.

Tipveida līguma noteikumu problēma

Mūsdienās, uzņēmēji bieži izmanto tā saucamos tipveida jeb standarta līguma noteikumus – noteikumus, kurus komersanti sagatavo jau pirms līguma noslēgšanas bez apspriešanas ar patērētāju un kuru saturu patērētājs līguma noslēgšanas brīdī nevar ietekmēt. Piemēram, piesakoties bankā kādam pakalpojumam, patērētājs apliecina, ka apņemas ievērot dažādus noteikumus ar kuriem bieži vien nemaz nav iepazinies.

Tas var radīt patērētājiem būtiskas problēmas, jo šajos gadījumos viņiem faktiski nav iespējas nodrošināt savu interešu ievērošanu.

Lai šādās situācijās pasargātu patērētāju intereses likums nosaka, ka ja standarta līgumā ir iekļauti noteikumi, kuri nav taisnīgi attiecībā pret patērētāju, tad šādi noteikumi patērētājam nav saistoši.

Atceries!

Netaisnīgi standarta līguma noteikuma patērētājam nav saistoši pat tad, ja viņš tos ir parakstījis.

Kā uzzināt vai līguma noteikumi ir netaisnīgi?

Kvalitatīvai līguma noteikumu novērtēšanai noder kompetenta jurista padoms. Tomēr, ir arī tas, ko var izdarīt pats patērētājs, lai pārliecinātos par to vai ir pamats izvirzīt iebildumus par līguma noteikumu netaisnīgumu.

Pirmkārt, par netaisnīgiem var tikt atzīti tikai noteikumi, kas ar patērētāju netika apspriesti t.i. kurus patērētājam nebija iespējas ietekmēt pirms līguma noslēgšanas.

Piemēram, tiek noslēgts līzinga līgums preces iegādes finansēšanai, kuru noformējot patērētājs izvēlas līguma termiņu. Šajā gadījumā patērētājam bija iespēja ietekmēt līguma termiņu, tātad šis noteikums vēlāk nevar tikt atzīts par netaisnīgu.

Otrkārt, likums nosaka, ka līguma noteikums, kas paredz, ka patērētājs atsakās no savām likumīgajām tiesībām, uzskatāms par netaisnīgu un nav spēkā.

Piemēram, ja pārdevēja noteikumos norādīts, ka patērētājs ir tiesīgs prasīt tikai preces remontu, bet ne preces apmaiņu pret tādu pašu kvalitatīvu preci, tad šāds noteikums pārkāpj patērētāja likumiskās tiesības un, līdz ar to, uzskatāms par netaisnīgu un nav spēkā.

Treškārt, par līguma noteikuma netaisnīgumu var liecināt arī Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmums par negodīgu komercpraksi.

Piemēram, ja Patērētāju tiesību aizsardzības lēmumā ir konstatēts, kāda līguma noteikuma prettiesiskums, tad tas liecina par to, ka līguma noteikums ir var būt netaisnīgs.

Turklāt, Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā ir atrodami netaisnīgo līguma noteikumu piemēri.

Atceries!

Ja uzskati, ka konkrēti līguma noteikumi ir netaisnīgi, tad rīkojies atbilstoši norādēm sadaļā "Strīda risināšana".