Nekvalitatīvas preces/pakalpojumi

Neesi apmierināts ar preces, digitālā satura vai pakalpojuma kvalitāti? Īsa pamācība, kā rīkoties ir zemāk.

Atceries, kas ir atbildīgs

Vispirms ir svarīgi atcerēties, ka atbilstoši likuma noteikumiem atbild:

 1. Preces vai digitālā satura pārdevējs – ja par pamatu saviem prasījumiem izmanto likumu;
 2. Pakalpojuma sniedzējs – ja runa ir par nekvalitatīvu pakalpojumu;
 3. Preces ražotājs – ja viņš ir izsniedzis precei attiecīgu garantiju.

Novērtē pieejamos dokumentus un termiņus

Ja prece tika iegādāta parastajā veikalā, tad pārliecinies, ka ir saglabājies pirkuma čeks, kvīts vai rēķins. Pārlasi preces, pakalpojuma vai digitālā satura lietošanas noteikumus, ja tādi ir.

Atceries, ka esi tiesīgs pieteikt pretenzijas:

 • divu mēnešu laikā no preces/pakalpojuma trūkuma (defekta) atklāšanas dienas (nav attiecināms uz digitālajiem pakalpojumiem);
 • divu gadu laikā no preces, digitālā satura vai pakalpojuma saņemšanas dienas. Ja digitālā satura/digitālā pakalpojuma līgumā ir paredzēta nepārtraukta piegāde kādā laikposmā, uzņēmējs ir atbildīgs par neatbilstību, kas rodas vai atklājas laikposmā, kurā saskaņā ar līgumu ir paredzēts piegādāt digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu.

Uzmanību!

Ņem vērā, ka noteikumi par digitālā satura un digitālo pakalpojumu neatbilstību līguma noteikumiem ir piemērojami sākot ar 2022.gada 15.martu.

Pārbaudi arī pārdevēja, ražotāja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvātos garantiju termiņus - dažreiz tie ir garāki par likumā noteiktiem.

Izvēlies prasījumu uzņēmējam

I Prasījumi par preces kvalitāti

Vēršoties pie uzņēmēja ar pretenziju par preces kvalitāti, Tev vispirms ir tiesības izvēlēties starp diviem prasījumiem:

 1. veikt preces remontu;
 2. veikt preces apmaiņu pret citu kvalitatīvu preci.

Ja pārdevējs nepiekrīt veikt preces apmaiņu, bet tā vietā piedāvā veikt remontu, tad šim piedāvājumam jābūt motivētam, jo pastāv tikai divi gadījumi, kad pārdevējs/pakalpojuma sniedzējs var atteikties izpildīt kādu no šiem patērētāja prasījumiem:

 1. kad to nav iespējams izdarīt;
 2. kad prasījuma izpilde nav samērīga, t.i. ja tā rada uzņēmējam izmaksas, kas nav samērīgas ar otra prasījuma izpildes izmaksām.

Ja preces remonts vai apmaiņa nav veikti saprātīgā termiņa un nesagādājot Tev būtiskas neērtības, tad esi tiesīgs arī prasīt naudas atmaksu vai preces cenas samazināšanu.

II Prasījumi par pakalpojuma kvalitāti

Vēršoties pie uzņēmēja ar pretenziju par pakalpojuma kvalitāti, Tev vispirms ir tiesības prasīt sniegtā pakalpojuma neatbilstības bez atlīdzības novēršanu.

Ja tas nav iespējams, esi tiesīgs prasīt, lai pakalpojuma sniedzējs attiecīgi samazina pakalpojuma cenu vai atmaksā par pakalpojumu samaksāto naudu.

III Prasījumi par digitālā satura vai digitālā pakalpojuma kvalitāti

Sākot ar 2022.gada 15.martu, vēršoties pie uzņēmēja ar pretenziju par digitālā satura vai digitālā pakalpojuma kvalitāti, parasti Tev vispirms ir tiesības prasīt digitālā satura vai digitālā pakalpojuma neatbilstības novēršanu.

Izņēmums ir tad, kad neatbilstība ir tik nozīmīga, ka tā attaisno tūlītēju cenas samazinājumu vai līguma atcelšanu.

Tas var notikt, ja no Tevis nevar sagaidīt turpmāku uzticēšanos uzņēmēja spējai atjaunot digitālā satura vai digitālā pakalpojuma atbilstību, ņemot vērā neatbilstības būtiskumu.

Piemēram, Tev ir tiesības nekavējoties prasīt samazināt cenu vai atcelt līgumu, ja Tev ir piegādāta pretvīrusu programmatūra, kura pati ir inficēta ar vīrusiem.

Detalizētāka informācija par patērētāja tiesībām preču, pakalpojumu un digitālā satura neatbilstības līguma noteikumiem gadījumā atrodama šeit.

Vērsies pie uzņēmēja

Kad prasījuma izvēle ir izdarīta, sazinies ar uzņēmēju. Sākumā var uzrunāt mutiski, bet ja problēma nav atrisināta, tad iesniedz rakstveida iesniegumu.

Rakstveida iesniegumā īsi un kodolīgi izklāsti problēmu un norādi savu prasījumu. Pretenzijām par preces kvalitāti vari izmantot arī LPIAA izveidoto rīku www.pretenzija.lv.

Kādi pierādījumi būs nepieciešami?

Lietās par neatbilstību līguma noteikumiem jāsaglabā un atbildīgajām iestādēm jāiesniedz vismaz šādi dokumenti:

 • darījumu apliecinošs dokuments: kases čeks vai kvīts vai pavadzīme-rēķins;
 • iesnieguma pārdevējam kopija (ja ir);
 • pārdevēja atbildes kopija (ja ir);
 • pierādījumi, kas demonstrē defekta esamību: preces apraksts, defekta apraksts, foto- vai videomateriāli, akts u.tml.;
 • pierādījumi tam, ka defekts pastāvēja jau pirkuma izdarīšanas brīdī, piemēram, eksperta atzinums, tomēr tikai ja defekts ir atklājies:
  • pēc 6 mēnešiem no pirkuma dienas (pirkumiem, kuri veikti līdz 2022. gada 15. martam;
  • pēc 1 gada no pirkuma dienas (pirkumiem, kuri veikti 2022. gada 15. martā un vēlāk).

Vairāk informācijas par darījumu apliecinošiem dokumentiem lūdzam skatīt šeit.

Vairāk informācijas par eksperta atzinumiem lūdzam skatīt šeit.

Atceries!

Ja problēma nav atrisināta, tad rīkojies atbilstoši norādēm sadaļā "Strīda risināšana".