STEP projekts

Projektu STEP “risinājumi enerģijas nabadzības novēršanai” (2019.gads - 2022.gads) finansē Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programma “Apvārsnis 2020”.

STEP vispārējais mērķis ir mazināt patērētāju enerģijas nabadzību, mudinot patērētājus mainīt uzvedību un lietot energoefektivitātes risinājumus, kā arī nodrošināt patērētājiem uzticamus, praktiski pielietojamus padomus.

Projekts ietver valstis, kurās 2019. gadā bija augstākie enerģijas nabadzības rādītāji Eiropā. Tās ir: Bulgārija, Kipra, Čehija, Latvija, Lietuva, Polija, Portugāle, Slovākija un Lielbritānija.

Trīs pakārtotie projekta mērķi ir sekojoši:

  • Veicināt patērētāju grupu un iesaistīto organizāciju sadarbību, kuras konsultē cilvēkus par dažādiem jautājumiem, piemēram, energoefektivitātes, sociālās aizsardzības, veselības u.c. jautājumiem, sniedz padomus enerģijas nabadzībā nonākušiem patērētājiem;
  • Palīdzēt trūcīgiem patērētājiem STEP projekta valstīs taupīt enerģiju un uzlabot dzīves līmeni. Konsultēt patērētājus par efektīvāku enerģijas patēriņu un informēt, kā tas var palīdzēt viņiem ietaupīt naudu un uzlabot viņu veselību un labsajūtu.
  • Īstenot informācijas kampaņas, sniegt padomus, kā ietaupīt enerģiju, demonstrēt izmaksu ietaupījumus un palīdzēt ieviest zemu izmaksu energoefektivitātes pasākumus. Izplatīt labos piemērus un politikas izvēles, kas var mazināt enerģijas nabadzību un veicināt to pielietošanu citās ES valstīs.

Detalizētāku informāciju par STEP projektu var iegūt mājaslapā www.stepenergy.eu.

Consumer Law Ready
Visi projekti

Saistītie raksti