Consumer Law Ready

Finansētājs: Eiropas parlaments un Eiropas komisija.

Projekta norises periods: no 2017.gada. Projekts turpinās arī šobrīd.

Projekta mērķis: apmācību maziem un vidējiem uzņēmējiem (MVU) organizēšana ES dalībvalstīs, tajā skaitā Latvijā.

Projekta ietvaros tika sagatavoti pasniedzēji patērētāju tiesību aizsardzības jautājumos, kuri ar LPIAA atbalstu nodrošina MVU apmācības dažādos Latvijas reģionos.

Apmācību programma palīdz MVU saprast svarīgākos patērētāju aizsardzības likumdošanas aspektus,  lai  viņi  varētu  izvairīties  no  dārgām  tiesvedībām  vai  muļķīgiem  strīdiem  ar patērētājiem.

Programmas  saturu  izstrādāja  eksperti  un  tā  ietver  tādus  aspektus  kā  pirms  līguma noslēgšanas sniedzamā informācija, atteikuma tiesības, patērētāja tiesības, ja produkts neatbilst līguma noteikumiem, negodīga komercprakse, netaisnīgie līguma noteikumi un patērētāju strīdu ārpustiesas risināšana.

Vairāk informācijas var atrast projekta mājaslapā www.consumerlawready.eu.

Tāds pats vai citāds STEP projekts
Visi projekti

Saistītie raksti