Aktīvo iedzīvotāju fonds

Aktīvo iedzīvotāju fonda logo

Par Aktīvo iedzīvotāju fondu (AIF)

Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF) ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu programma, kuras darbībai finansējums piešķirts 15 Eiropas valstīs: Bulgārijā, Čehijā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā un Ungārijā. Līdz 2020.gada maijam Aktīvo iedzīvotāju fondi savu darbu ir sākuši 13 valstīs (izņemot Kipru un Ungāriju).

AIF finansējumu visās valstīs nodrošina Islande, Lihtenšteina un Norvēģija (donorvalstis, kas finansē EEZ un Norvēģijas grantus), individuāli vienojoties ar katru saņēmējvalsti par fonda apjomu konkrētajā valstī.

AIF darbības mērķis visās valstīs ir pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana.

Avots: www.activecitizensfund.lv/lv/par-fondu/aktivo-iedzivotaju-fonds.html

Projekts "Patēriņa preču testēšanas kapacitātes izveidošana"

Finansētājs: Norvēģija, Islande un Lihtenšteina no Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grants, ko Latvijā administrē AIF.

Projekta finansējuma apjoms: 19 965.80 EUR

Projekta norises periods: no 2021.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 31.decembrim (18 mēneši).

Projekta mērķis: Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas (LPIAA) stratēģijas izstrādāšana un patēriņa preču testēšanas infrastruktūras un procesu izveidošana.

Projekta ietvaros LPIAA:

  • apgūs preču testēšanai nepieciešamas zināšanas un prasmes;
  • izveidos preču testēšanai nepieciešamo infrastruktūru (mājaslapa, personāls) un procesus;
  • uzsāks produktu testēšanu un testu rezultātu piedāvāšanu patērētājiem;
  • nostiprinās patēriņa preču testēšanu organizācijas stratēģijā, kā ilgtermiņa attīstības prioritāti.

Ilgtermiņā paredzams, ka LPIAA piedāvās patērētājiem augstas kvalitātes testus un gūs ieņēmumus no testu rezultātu pārdošanas, kuri ne tikai segs testēšanas izdevumus, bet arī finansēs turpmāku LPIAA attīstību un, tādējādi, mazinās LPIAA atkarību no projektu finansējuma.

PEPPI Tāds pats vai citāds
Visi projekti

Saistītie raksti