Vadība

Tekla Žabova

Valdes locekle

 • Patērētāju konsultēšana
 • Apsaimniekošana
 • Energoefektivitāte

Andrejs Vanags

Valdes loceklis

 • Patērētāju tiesības
 • Izglītība
 • Tiesvedības

Baiba Miltoviča

Valdes locekle

 • Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
 • Energoefektivitāte
 • "Zaļā pāreja"

Arnis Bērziņš

Grāmatvedība

 • Grāmatvedība
 • Finanses