LPIAA misija

Latvijas patērētāju tiesību un likumīgo interešu aizsardzība, kā arī to ievērošanas veicināšana dažādās ekonomikas nozarēs un sabiedrībā kopumā, tajā skaitā atbalsta un palīdzības sniegšana patērētāju problēmu risināšanā.

LPIAA vērtības

Pieejamība

Mēs esam tuvu patērētājiem, kuri vēlas izdarīt uz informāciju balstītu un efektīvu izvēli vai kuriem nepieciešams padoms vai palīdzība.

Pateicoties spēcīgam biedrorganizāciju tīklam, esam klātesoši visos Latvijas reģionos, iespējami tuvāk patērētāju dzīvesvietām.

Izmantojam mūsdienu tehnoloģijas ērtākai saziņai ar mums un informēšanai par savu darbību. Mēs piedāvājam risinājumus katra patērētāja individuālajai situācijai.

Lietpratība

Mēs tiecamies paplašināt savas zināšanas un attīstīt prasmes, lai būtu īsti savas jomas profesionāļi, kuri spēj prasmīgi, efektīvi un godprātīgi darboties patērētāju labā.

Mūsu darbība ir balstīta datos un faktos, kuru gūti lietišķajos pētījumos un zinātnē.

Neatkarība

Savos lēmumos, viedokļos un rīcībā mēs esam neatkarīgi no komersantiem, politiskajām partijām un publiskajām iestādēm.

Mēs nepieļaujam politisko aprindu, valsts, pašvaldību vai komersantu iejaukšanos mūsu darbībā.

Mēs izmantojam finansējuma avotus, kuri neapdraud mūsu neatkarību.

Sadarbība

Mēs iesaistāmies kopējās aktivitātēs ar vietējiem, novadu, valsts un starptautiskajiem partneriem, tajā skaitā nevalstiskajās organizācijās nolūkā veicināt patērētāju intereses.

Sadarbībā esam konstruktīvi, profesionāli, godprātīgi un koleģiāli.

Aktīvisms

Mūsu darbību raksturo vēlme panākt patērētāju interesēm labvēlīgas pārmaiņas sabiedrībā, tajā skaitā patērētāju, politiķu un uzņēmēju attieksmē un uzvedībā.

Īstenojot publiskās aktivitātes (arī akcijas), skaidri un pamanāmi paužam savus viedokļus un aicinājumus patērētājiem nozīmīgajos jautājumos.

Tiešsaistē aktīvi izmantojam digitālos rīkus (sociālos plašsaziņas līdzekļus, blogus, diskusiju platformas u.c.).