Kas mēs esam?

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) ir Latvijā nodibināta juridiskā persona (biedrība), kura reģistrēta 1999.gada 25.maijā. Visa savas pastāvēšanas laikā LPIAA aktīvi darbojās patērētāju interešu aizsardzības jomā. LPIAA ir 10 biedrorganizācijas dažādos Latvijas reģionos. LPIAA ir arī ilggadīgais Eiropas Patērētāju organizācijas (BEUC) biedrs un Eiropas Patērētāju standartizācijas organizācijas (Patērētāju balss standartizācijā jeb ANEC) biedrs.

LPIAA aktīvi sadarbojas ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru, Ekonomikas ministriju un citām valsts institūcijām.

LPIAA pārstāvji darbojas arī ES līmenī Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā, kā arī Eiropas Komisijas izveidotajā Patērētāju politikas padomdevēju grupā (Consumer Policy Advisory Group jeb CPAG).

LPIAA finansējuma avoti ir:

  1. valsts budžets,
  2. Latvijas un publiskie starptautiskie fondi: Eiropas Komisija, EACEA, Aktīvo iedzīvotāju fonds u.c.,
  3. BEUC,
  4. ziedojumi no individuāliem patērētājiem.

LPIAA izmanto tikai tādus finansējuma avotus, kuri neapdraud tās neatkarību no komersantiem, politiskajām partijām un publiskajām iestādēm.