Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA)

Kontakti

Brīvības iela 55-432, LV-1519
Rīga, Latvija

Rekvizīti

Reģ.nr. 40008041810
AS Swedbank
Bankas Kods: HABALV22
Konts: LV08HABA000140J045659

Kontaktpersonas

Uzdot jautājumu vai iesniegt sūdzību