LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Может ли предприниматель отказаться от рассмотрения спора в Комисси по рассмотрению потребительских споров? PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
31.08.2020 13:25
Изображение документа перечёркнутого красным крестом

Как известно, Комиссия по рассмотрению потребительских споров учреждена с целью упростить рассмотрение индивидуальных потребительских споров т.е. дать потребителю возможность легко, быстро и бесплатно разрешить спор с предпринимателем без обращения в суд, что потребовало бы как от потребителя, так и от предпринимателя гораздо больше ресурсов. Тем не менее Комиссия не равнозначна суду, поэтому на практике нередко возникают вопросы о разных аспектах её работы.

Например, есть предприниматели, которые считают, что они могут отказаться от рассмотрения спора в Комиссии. Но является ли такое мнение обоснованным? Ответ на этот вопрос мы и выясним в этой статье.

Обновлено 03.09.2020 09:57
Подробнее...
 
SIA "Sportlex", kura tirgo sporta klubu abonementus vietnē www.sportlex.lv ir iekļauta "melnajā sarakstā" (atjaunināts) PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
20.08.2020 15:23
There are no translations available.

banner melnais saraksts

Uzmanību! Sakarā ar to, ka SIA "Sportlex" izpildīja Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumu, tā tika svītrota no melnā saraksta.

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "Sportlex" (reģ. Nr. 40103970714) par to, ka uzņēmums nav izpildījis uzlikto pienākumu atmaksāt patērētajam nepamatoti ieturēto naudu, neskatoties uz to, ka Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir uzlikusi tam par pienākumu to izdarīt.

SIA "Sportlex", kura tirgo abonementus dažādu sporta klubu apmeklējumiem tīmekļa vietnē www.sportlex.lv, piešķīra patērētājai promo kodu KONTR3X, ar kuru patērētāja varēja trīs mēnešus lietot sabiedrības piedāvātās sporta nodarbības ar 30% atlaidi (maksa ar atlaidi par katru mēnesi – 27,00 EUR). Patērētāja aktivizēja kodu 2019.gada 19.martā, saprotot, ka līgums par sporta nodarbībām noslēgts uz trim mēnešiem. 2019.gada 16.jūnijā patērētāja pamanīja, ka no bankas konta atskaitīta nauda 37,05 EUR apmērā, tādējādi automātiski pagarinot sporta nodarbību abonementu uz ceturto mēnesi, turklāt palielinot maksājuma par mēnesi apmēru. Atbildot uz patērētājas prasību atmaksāt minēto naudas summu, sabiedrība norādīja, ka tā rīkojas saskaņā ar lietošanas noteikumiem, kuri sagatavoti Latvijas Republikas likumu ietvaros, un patērētāja ir tos akceptējusi, tāpēc abonementa pagarināšana ir notikusi ar patērētājas piekrišanu un naudas atmaksai nav pamata.

Komisija, izvērtējot strīda faktiskos apstākļus un iesniegtos pierādījumus, secināja, ka patērētājas prasība ir pilnībā apmierināma.

Komisija konstatēja, ka atbilstoši SIA "Sportlex" izstrādātiem lietošanas noteikumiem, patērētājas izmantotais sporta nodarbību abonements atzīstams par termiņa kontraktu, turklāt, lietošanas noteikumos ir norādīts, ka termiņa kontraktiem pagarināšana nav paredzēta. Ņemot vērā to, ka pēc trīs mēnešu abonementa izmantošanas par nākamo mēnesi sabiedrība atskaitīja no bankas konta palielinātu maksu, tādējādi atceļot piešķirto 30% atlaidi un izbeidzot promo koda darbību, komisija secināja, ka konkrētais terminētais abonements bija paredzēts trim mēnešiem. Komisija norādīja arī uz to, ka SIA "Sportlex" nav sniegusi pierādījumus tam, ka abonements varētu būt paredzēts garākam termiņam.

Sakarā ar to, ka atbilstoši SIA "Sportlex" lietošanas noteikumiem termiņa kontraktu pagarināšana nav paredzēta, komisija atzina, ka patērētājai ir tiesības uz naudas atmaksu 37,05 EUR apmērā.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

Обновлено 31.08.2020 13:34
 
Я воспользовался правом на отказ. Может ли продавец не вернуть деньги? PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
17.08.2020 10:52
Изображение портативного компьютера и денежных банкнот

Ранее мы уже сообщали о сущестественном увеличении количества жалоб в сфере дистанционной торговли, которoe происходит с начала этого года. Значительная часть этих жалоб связана с различными аспектами использования права на отказ.

"Купил товар в интернет-магазине, но он мне не понравился. Написал заявление об отказе от товара, но теперь продавец утверждает, что я пользовался товаром чрезмерно и предлагает вернуть только часть уплаченной суммы. Имеет ли он право так поступить?" - жалобы с подобным содержанием получаем достаточно регулярно.

Поэтому в этой статье поговорим о том, как по закону следует производить возврат денег потребителю, который воспользовался правом на отказ, в том числе о том имеет ли право предприниматель задержать выплату денег потребителю или произвести удержания из выплачиваемой суммы.

Обновлено 17.08.2020 11:03
Подробнее...
 
LPIAA aicinājums apturēt kadastrālo vērtību reformas PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
04.08.2020 13:24
There are no translations available.

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija uzskata, ka globālās krīzes apstākļos (Covid pandēmijas laikā) finansiāli tiek ietekmēts ikviens sabiedrības loceklis – ikkatra mājsaimniecība, nekustamā īpašuma īpašnieki, pārvaldītāji, attīstītāji, īrnieki (kam saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.pantu jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis) saistībā ar plānotajām kadastrālo vērtību paaugstināšanas izmaiņām.

Uzskatām, ka daudzkārtīga kadastrālo vērtību paaugstināšana kontekstā ar spēkā esošajām nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) likmēm ir vērtējama kā pretvalstiska un antikonstitucionāla iniciatīva, kas destabilizēs situāciju valstī, sagraus nekustamā īpašuma tirgu, radīs nepanesamu nodokļu slogu sabiedrībai, padzenot no savām mājām iedzīvotājus kuriem jau šobrīd ir grūti samaksāt nekustamā īpašuma nodokli. Tas ir ceļš uz sabiedrības maksātnespēju, nabadzību un tam sekojošu piespiedu emigrāciju.

Mājokļa pieejamības tiesībām ir konstitucionāls rangs. Nav pieļaujama šādu reformu iniciēšana un īstenošana bez pamatīgas finansiālās un ekonomiskās ietekmes novērtējuma un sabiedrības līdzdalības. Šādai neizvērtētai un nepamatotai kadastrālo vērtību aprēķināšanas reformai principā pat nebija jānonāk līdz sabiedriskajai apspriešanai. Tā ir kaitniecība, kas satricinājusi sabiedrību un neapšaubāmi negatīvi atsauksies uz nekustamo īpašumu tirgus attīstību, jo sevišķi laikā, kad sabiedrība saskaras ar Covid pandēmijas situāciju.

Ja tiešām kadastrālajai vērtībai jāatspoguļo tirgus vērtība (par ko gan ir pamatotas šaubas arī profesionāļu vidū), tad vispirms jāreformē sistēma kopumā, tostarp, pārskatot NĪN likmes, piemērošanas kārtību, piemērojamos atvieglojumus utt., būtiski jāpilnveido kadastrālās vērtības aprēķināšanas mehānisms, jāizstrādā individualizēta nekustamo īpašumu objektu novērtēšanas kārtība, nevis jāpiemēro primitivizēts algoritms, vadoties tikai pēc dažiem vispārinātiem kadastra informācijas sistēmā fiksētiem datiem un kritērijiem.

Kontekstā ar augšminēto, LPIAA aicina:

1)Nepieļaut nozares iznīcināšanu un plašas sabiedrības daļas pakļaušanu nepanesamam nodokļu slogam un tam sekojošam nabadzības riskam;

2)Pārtraukt tālāku kadastrālo vērtību reformas virzību;

3)Apturēt Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2022., 2023., 2024. un 2025. gadam" virzību;

4)Izvērtēt visu iesaistīto amatpersonu un ierēdņu atbildību šādas iniciatīvas izstrādes un īstenošanas procesa pieļaušanā.

Обновлено 04.08.2020 13:27
 
Существенно возросло количество полученных жалоб потребителей в сфере дистанционной торговли и о просрочке выполнения обязательств PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
20.07.2020 10:16
Изображение монитора компьютера с таблицей на экране

Информируем, что в первом полугодии 2020 года по сравнению с 2018 и 2019 годами существенно возросло количество полученных жалоб в сфере дистанционной торговли, а также о не выполнении в срок обязательств по поставке товаров и об услугах отдыха (в т.ч. услугах, предоставляемых туристическими операторами).

Более подробная информация o количестве жалоб полученных в 2020 году в сравнении с данными за 2019 и 2018 годы показана в таблице ниже.

Категория 1-е полугодие 2020 г. В целом за 2019 год В целом за 2018 год
Дистанционная торговля 115 125 116
Просрочка дотавки 25 17 16
Услуги отдыха 30 (в т.ч. 24 жалобы об отменённых путешевствиях) 8 5

Таким образом, на данный момент количесто полученных жалоб в отношении дистанционной торговли уже достигло уровня предыдущих лет. В свою очередь, количество жалоб полученных о просрочке поставки товаром и отменённых путешевствиях существенно превышает показатели предыдущих лет.

Со статистикой жалоб за 2019 и 2018 годы можно озкакомиться здесь и здесь соотвественно.

Обновлено 20.07.2020 13:12
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 1 из 43
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack