LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
SIA "Torex", kura tirgo vietnē torex.lv, iekļauta "melnajā" sarakstā PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
28.07.2021 14:42
There are no translations available.

banner melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "Torex" (reģ. Nr. 40103891503) par to, ka uzņēmums nav izpildījis Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumu ar kuru tam uzlikts par pienākumu veikt durvju maiņu pret līguma noteikumiem atbilstošām.

SIA "Torex" pārdeva patērētājam ārdurvis Snegir cottage sng 2m par kuru iegādi un uzstādīšanu patērētājs veica apmaksu 2762,00 EUR apmērā. Pēc durvju uzstādīšanas patērētājs secināja, ka durvis nav uzstādītas pareizi, durvis bija sabojātas, kā rezultātā durvis cieši neaizvērās un bija šķirbas starp visām trim durvju vērtņu ailēm. Vairākkārt vēršoties pie SIA "Torex" par konstatētajām nepilnībām, tās pilnībā netika novērstas. Novēršot neatbilstības, uzņēmuma darbinieki šķirbas durvju vērtnēs aizpūta ar silikonu, kas vēlāk tika nokasīts nost, tādējādi durvis saskrāpējot. Durvju šķirbās tika saliktas papildu gumijas, bet arī tas neatrisināja problēmas ar caurvēju. Tādējādi patērētājs vērsās pie SIA "Torex", prasot veikt durvju demontāžu un jaunu durvju uzstādīšanu.

Izvērtējot lietas materiālus, Komisija konstatēja, ka komersanta mājaslapā norādīts, ka durvis atbilst ceturtā blīvuma klasei, kas ir augstākā blīvuma klase. Ceturtās blīvuma klases durvīm gaisu cauri laist nevajadzētu. Komisija no iesniegtajiem pierādījumiem, fotoattēliem secina, ka konkrētās durvis neatbilst ceturtā blīvuma klasei, jo no fotoattēliem redzams, ka durvis slikti pieguļ, veidojas šķirbas, kas laiž cauri gaisu.

Tāpat Komisija secināja, ka durvīm atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus (turpmāk – Regula) nav CE marķējums, kā arī Ekspluatācijas īpašību deklarācija. Sabiedrība pēc Komisijas aicinājuma minētos dokumentus neiesniedza, tādēļ Komisija norādīja, ka ārdurvis, kurām nav CE marķējuma un Ekspluatācijas īpašību deklarācijas, Latvijā un Eiropas ekonomikas zonas valstīs tirgot nav atļauts.

Ņemot vērā to, ka durvis tika tirgotas Eiropas Savienībā un patērētājs varēja sagaidīt, ka tās atbildīs normatīvo aktu prasībām, bet durvīm nav CE marķējums, kā arī Ekspluatācijas īpašību deklarācija un ka durvīm nepiemīt sabiedrības mājaslapā norādītā ceturtā blīvuma klase, tad Komisija secināja, ka durvis ir uzskatāmas par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

 
Каким образом потребитель может пользоваться товаром в течении срока права на отказ? PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
23.07.2021 14:05
Изображение человека, передающего посылку
Источник:RoseBox رز باکس с Unsplash

Всё чаще потребители пользуются возможностью приобрести товары и услуги с помощью интернета, поэтому закономерным является как рост случаев использования права на отказ, так и рост количества связанных с этим споров. Часть этих споров касается пользовния товаром в течении 14-дневного срока права на отказ - как по поводу степени этого пользования, так и в отношении потери права на отказ. Что предусматривает закон?

Обычно потребитель имеет право испытать товар, но не более, чем это было бы разрешено в обычном магазине

Не считая нескольких исключений (см. ниже), закон недвусмыслинно предоставляет потребителю право испытать товар в течении периода права на отказ. Однако, закон также возлагает на потребителя ответственность за снижение стоимости товара, если товар использовался для другой цели, а не для выяснения его характера, особенностей и функционирования.

Обновлено 23.07.2021 16:35
Подробнее...
 
Patērētāju asociācija sper pirmo soli preču testēšanā PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
21.07.2021 11:37
There are no translations available.

Aktīvo iedzīvotāju fonda logo

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (PIAA) ar 2021.gada 1.jūliju uzsāka darbu pie sen lolota projekta, kurš veltīts preču testēšanai. Projekts "Patēriņa preču testēšanas kapacitātes izveidošana" kļuva iespējams pateicoties Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansējumam, kuru caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds.

Projekta ietvaros PIAA plāno uzsākt preču testēšanu, tādējādi izveidojot jauno organizācijas stratēģisko darbības virzienu. Paredzēts, ka PIAA tuvāko 3 - 5 gadu periodā piedāvās Latvijas patērētājiem augstas kvalitātes preču testu rezultātus, tādējādi nodrošinot pieeju būtiskai informācijai par Latvijas tirgū pieejamām precēm un palīdzot Latvijas patērētājiem izvēlēties savām vajadzībām atbilstošas un drošas preces.

Informācijas pieejamības uzlabošanai, projekta ietvaros PIAA izstrādās arī jaunu organizācijas mājaslapu ar uzlabotu funkcionalitāti un mūsdienu izskatu.

Projekts tiks īstenots sadarbībā ar patērētāju organizāciju apvienību Euroconsumers, Čehijas patērētāju organizāciju dTest un Slovēnijas patērētāju organizāciju Zveza Potrošnikov Slovenije jeb ZPS.

Обновлено 26.07.2021 13:49
 
Еврокомиссия предлагает существенно улучшить защиту потребителей с сфере кредитования PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
30.06.2021 13:43
Изображения здания Еврокомиссии
Avots:Fritz Straub с Pixabay.

Сегодня Еврокомиссия опубликовала новую законодательную инициативу по повышению уровня защиты потребителей в сфере кредитования.

ЕК указывает, что в течении последнего десятилетия дигитализация существенно изменила процесс принятия решений потребителями и их привычки, а именно, в наше время потребители дают предпочтение более удобному и быстрому получению кредита и зачастую делают это в интернете. Это также влияет на отрасль кредитования, которая становится всё более дигитализированной. Новые участники рынка, такие как одноранговые (peer-to-peer) платформы займа, предлагают кредиты в различных форма. Появились и новые продукты, например, краткосрочные кредиты с высокой стоимостью. Дигитализация также предлагает новые способы предоставления информации в дигитальной среде и оценки платёжеспособности потребителей с использованием автоматизированных систем принятий решений и нетрадиционных данных.

С помощью новой инициативы ЕК надеется справится с этими вызовами.

Предложение предусматривает:

  • включить в регулирование рискованные кредиты, которые в данным момент на уровне ЕС не регулируются, в том числе кредиты, сумма которых не превышает 200 евро или кредитование по схеме "Покупай сейчас, плати позже" (Buy Now Pay Later);
  • уточнить требования по поредоставлению информации потребителям, обеспечив их соответствие дигитальному оборудованию;
  • сделать информацию о кредите более понятной и избежать информационной перегрузки потребителей;
  • искоренить коммерческую практику с помощью которой эксплуатируются особенности поведения потребителей, например, связывание продукта, заранее выставленные галочки или продажа незаказанных кредитов (например, высылка потребителям незаказанных кредитных карт или увеличения лимита овердрафта/кредитной карты в одностороннем порядке, не получив заранее соотвествующую просьбу от потребителя или ясное его согласие);
  • усовершенствовать правила по оценке платёжеспособности потребителей, чтобы обеспечить использование пригодных и соразмерных данных, а также предотвратить возникновение чрезмерной задолженности;
  • ввести ограничения на издержки кредита т.е. ограничения на одну или несколько из следующих ставок: процентная ставка по кредиту, годовая процентная ставка и общие расходы на кредит;
  • поддержать потребителей, попавших в финансовые затруднения, с помощью мероприятий по временному облегчению займа (рефинансирование кредита, продление срока кредита, отсрочка платежей и др.) и/или услуги кредитных консультаций;
  • ввести к предпринимателям требование сделать приоритетом нужды потребителей и соблюдать стандарты этики, одновременно обеспечивая достаточный уровень знаний и компетенции персонала в сфере кредитования.

Проект новой директивы находится здесь, информационный бюллетень находится здесь.

Обновлено 01.07.2021 09:43
 
Жаркий июнь выдался и для TikTok: Еврокомиссия даёт месяц, а организация потребителей из Нидерландов требует 1,5 миллиарда евро PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
28.06.2021 17:46
Bērns ar viedtālruni rokā, viņa brillēs TikTok zīmes atspulgs
Avots: BEUC

Европейская Комиссия и сеть учреждений по защите прав потребителей стран ЕС, реагируя на жалобу Европейской организации потребителей (BEUC) поданную в начале этого года, начала формальный диалог с TikTok о пересмотре её коммерческой практики и дала TikTok один месяц на ответ и начало сотрудничества. Со стороны учреждений по защите прав потребителей стран ЕС руководство процессом на себя взяли учреждения Швеции и Ирландии.

Ранее мы уже сообщали о том, что BEUC подала Еврокомиссии и сети учреждений стран ЕС по защите прав потребителей жалобу на TikTok, платфому по созданию и просмотру видео, которая является очень популярной среди детей и подростков, поскольку на основаниии проведённого исследования, BEUC пришла к выводу, что TikTok нарушает несколько правовых актов по защите прав потребителей и не защищает детей от скрытой рекламы и неподходящего для них содержания.

В свою очередь, организация потребителей из Нидерландов Consumentenbond сообщила об обращении в суд с коллективным иском против TikTok по повору нарушений права на частную жизнь детей. Consumentenbond в сотрудничестве с Take Back Your Privacy Foundation требует у TikTok стереть незаконно собранные личные данные, впредь соблюдать требования правовых актов, а также выплатить потребителям компенсацию за незаконную обработку личных данных в общем размере около 1,5 миллиардов евро.

Инициаторы коллективного иска сообщают, что TikTok тщательно следит за действиями детей и незаконно собирает личные данные детей в ходе использования приложения. Эти личные данные включают информацию профиля пользователя, видео, фото, место нахождения и всё, что дети делают с помощью приложения, в том числе информацию о том, что дети смотрят, как долго, что им нравится и т.д. К тому же, Consumentenbond обращает внимание на то, что TikTok передаёт личные данные детей вне ЕС, не обеспечивая соотвествующих мероприятий по защите.

Обновлено 29.06.2021 10:47
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 1 из 49
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack