Vai nebanku patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējam nepieciešama licence? Drukāt
Autors Baiba Miltoviča   
Svētdiena, 24 novembris 2019 20:51

Visiem nebanku patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem ir jāsaņem speciālā atļauja jeb licence. To izsniedz Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC).
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pēc kapitālsabiedrības iesniegto dokumentu izvērtēšanas izsniedz vai atsaka izsniegt speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai.Speciālo atļauju (licenci) izsniedz uz nenoteiktu laiku.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs triju darbdienu laikā pēc speciālās atļaujas (licences) stāšanās spēkā savā mājaslapā internetā ievieto informāciju par kapitālsabiedrībām, kuras saņēmušas speciālo atļauju (licenci), norādot informāciju par kreditēšanas veidiem un pakalpojuma sniegšanas vietām. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs triju darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas savā mājaslapā internetā ievieto informāciju par kapitālsabiedrībām izsniegto speciālo atļauju (licenču) apturēšanu un anulēšanu.

Informāciju PTAC publicē saskaņā ar 29.03.2011. MK noteikumu Nr.245 "Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai" 5. punkta prasībām.

LPIAA aicina patērētājus, kuri plāno izmantot vai izmanto patērētāju nebanku kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus pārliecināties vai kapitālsabiedrība ir norādīta PTAC sarakstā:http://www.ptac.gov.lv/lv/table/kapitalsabiedribas-kuras-sanemu-licenci-pateretaju-krediteanas-pakalpojumu-sniegsanai