SIA "iFix Solutions", kas mēdza tirgot vietnē www.ifix.lv ir iekļauta "melnajā sarakstā" Drukāt
Autors Andrejs Vanags   
Trešdiena, 30 oktobris 2019 15:28

banner melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "iFix Solutions" (reģ. Nr. 40103857791) par to, ka uzņēmums nav izpildījis uzlikto pienākumu atmaksāt samaksāto naudas summu 826,00 EUR apmērā par nepiegādātu veļas mazgājamo mašīnu, neskatoties uz to, ka Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir uzlikusi tam par pienākumu to izdarīt.

SIA "iFix Solutions", kura uz pirkuma izdarīšanas brīdi veica komercdarbību tīmekļa vietnē www.ifix.lv (šobrīd šajā vietnē komercdarbību veic SIA "Datori un Co"), pieņēma no patērētāja pasūtījumu par preces piegādi un saņēma samaksu 826,00 EUR apmērā. Tomēr, līdz pat Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmuma pieņemšanas brīdim SIA "iFix Solutions" preci nepiegādāja un neatmaksāja par preci samaksāto naudas summu.

Patērētāju strīdu risināšanas komisija, izvērtējot strīda faktiskos apstākļus un pušu iesniegtos pierādījumus, secināja, ka starp patērētāju un SIA "iFix Solutions" bija noslēgta vienošanās, ka sabiedrība piegādās preci līdz noteiktajam termiņam. Komisija konstatēja, ka sabiedrība joprojām preci nav piegādājusi, līdz ar to SIA "iFix Solutions" nav piegādājusi preci arī apstākļiem atbilstošā papildu termiņā. Ņemot vērā šos apstākļus komisija, pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, atzina patērētāja tiesības atkāpties no pušu starpā noslēgtā līguma un pieprasīt, lai SIA "iFix Solutions" atmaksā samaksāto naudas summu par nepiegādātu preci.

Papildus PIAA informē, ka, mēģinot sazināties ar SIA "iFix Solutions" ar e-pasta ifixdatori@inbox.lv palīdzību tika saņemta atbilde SIA "Datori un Co" vārdā ka tirdzniecības platforma (ifix.lv) tika iegādāta un tai nav saistības ar SIA "iFix Solutions". Savukārt uz lūgumu sniegt SIA "iFix Solutions" kontaktinformāciju tika saņemta atbilde SIA "Datori un Co" vārdā, ka šāda informācija nav pieejama, ņemot vērā, ka darījuma attiecību ar SIA "iFix Solutions" amatpersonām nebija un visi jautājumi, kas skar interneta vietnes izmantošanu tika risinātas ar privātpersonu.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.