LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Eiropas Komisija uzsāk pārkāpuma procedūru pret dalībvalstīm, kuras ieviesa obligātu vaučeru sistēmu PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Otrdiena, 07 jūlijs 2020 15:02
Eiropas komisijas ēkas fotoattēls

Pagajušonedēļ, 2020.gada 2.jūlijā Eiropas komisija (EK) nolēma uzsākt pārkāpuma procedūru pret 10 ES dalībvalstīm, kuras, pretēji ES normatīvajos aktos noteiktajam, ieviesa obligātu vaučeru sistēmu vai atļāva turoperatoriem atlikt naudas atmaksu ceļotājiem uz ievērojami ilgāku laiku, nekā 14 dienas, gadījumos, kad ceļojumi tika atcelti Covid-19 izplatības dēļ. Kā zināms, atbilstoši ES tiesību aktiem, ceļotājiem ir tiesības izvēlēties starp atlīdzinājumu naudā un citu tūrisma operatora piedāvāto risinājumu (t.sk. vaučeru). Valstis, kurām EK nosūtīja brīdinājumus ir Čehija, Kipra, Grieķija, Francija, Itālija, Horvātija, Lietuva, Polija, Portugāle un Slovākija.

Minētajās dalībvalstīs Covid-19 pandēmijas dēļ ieviestie noteikumi joprojām ir spēkā, neskatoties uz to, ka Eiropas komisija pastāvīgi norādīja, ka ceļotāju tiesības paliek spēkā arī šīs bezprecedenta situācijas apstākļos un dalībvalstu ieviestie pasākumi tūrisma un transporta nozaru atbalstam nedrīkst samazināt ceļotāju tiesības. Turklāt, kā jau ziņots iepriekš, 2020.gada 13.maijā EK pieņēma vadlīnijas par vaučeriem, kurus piedāvā pasažieriem un ceļotājiem, kā alternatīvu naudas atmaksai par atceltajiem tūrisma un transporta pakalpojumiem COVID-19 pandēmijas dēļ, lai atbalstītu ES dalībvalstis pievilcīgu, drošu un elastīgu vaučeru shēmu izveidošanā. Šī iemesla dēļ EK nolēma nosūtīt oficiālo brīdinājuma vēstuli visām augstāk norādītām dalībvalstīm, kurām tagad divu mēnešu laikā ir jāsniedz atbildes EK un/vai jānovērš pieļautais pārkāpums.

 
SIA "Riga Walk", kas tirgo vietnē www.rigawalk.com ir iekļauta "melnajā sarakstā" PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Ceturtdiena, 02 jūlijs 2020 07:46

banner melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "Riga Walk" (reģ. Nr. 45403053087) par to, ka uzņēmums nav izpildījis uzlikto pienākumu apmainīt iegādātos apavus pret kvalitatīviem apaviem, neskatoties uz to, ka Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir uzlikusi tai par pienākumu to izdarīt.

SIA "Riga Walk", kura veic komercdarbību tīmekļa vietnē www.rigawalk.com, pārdeva patērētājai apavus par 80,75 EUR. Lietošanas laikā labās kājas puspārim saplīsa amortizācijas spilvens. Patērētāja vērsās SIA "Riga Walk" ar iesniegumu un pieprasīja iegādāties citus apavus par līdzvērtīgu summu vai atmaksāt naudu, bet SIA "Riga Walk" patērētājai atbildēja, ka apavi ir valkāti divas nedēļas un tāpēc nav pamata izpildīt prasību. Komisijai komersants paskaidroja, ka patērētāja nav iesniegusi pierādījumus, ka apavu defekts būtu uzskatāms par ražošanas defektu, līdz ar to patērētājas prasību noraidīja.

Izvērtējot lietas materiālus, kā arī, apskatot apavus, Komisija konstatēja, ka apavu labās kājas puspārim noslēdzošā daļa nenoslēdz gaisa spilvena virsmu pilnībā, un tāpēc tas ir uzskatāms par ražošanas defektu.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 16 jūlijs 2020 15:37
 
SIA "VIP Rent", kas piedāvā autonomas pakalpojumus www.autoprokat.lv un Jaunpils ielā 5a ir iekļauta "melnajā sarakstā" PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Otrdiena, 30 jūnijs 2020 13:32

banner melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "VIP Rent" (reģ. Nr. 40203040012) par to, ka uzņēmums nav atmaksājis naudu par daļēji sniegtu autonomas pakalpojumu neskatoties uz to, ka Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir uzlikusi tam par pienākumu to izdarīt.

SIA "VIP Rent", kura veic komercdarbību tīmekļa vietnē www.autoprokat.lv un Jaunpils ielā 5a, Rīgā, noslēdza ar patērētāju līgumu par automašīnas nomu uz 69 dienām. Par autonomu patērētāja samaksāja 800,00 EUR, kā arī samaksāja 50,00 EUR drošības naudu. Sākotnēji SIA "VIP Rent" nodeva patērētājai nomā automašīnu Mercedes. Ņemot vērā, ka šī automašīna bija sliktā stāvoklī, dūmoja, patērētāja nolēma no tās atteikties. Automašīnas Mercedes vietā komersants patērētājai iedeva automašīnu Audi. Tomēr arī attiecībā uz šo automašīnu patērētāju neapmierināja, ka automašīnai nestrādāja skaņas signāls un nebija priekšējā atsitiena stieņa. Līdz ar to patērētāja atdeva automašīnu Audi sabiedrībai, paļaujoties, ka patērētājai tiks iedota cita automašīna. Tomēr SIA "VIP Rent" citu automašīnu patērētājai neiedeva, apgalvojot, ka patērētāja ir salauzusi automašīnu Audi. Kopumā patērētāja izmantoja automašīnas nomas pakalpojumu 13 dienas nolīgto 69 dienu vietā, bet sabiedrība atteicas atmaksāt patērētājai naudas starpību par neizmantotajām dienām, bet atmaksāja drošības naudu 50,00 EUR apmērā.

Izskatījusi lietu Patērētāju strīdu risināšanas komisija secināja, ka patērētājas prasība ir apmierināma, jo patērētāja automašīnas nomas pakalpojumu apmaksāja pilnībā, t.i., samaksāja 800,00 EUR par 69 dienām, bet saņēma pakalpojumu daļēji, proti, 13 dienas. Attiecībā uz SIA "VIP Rent" prasību par zaudējumu atlīdzību, Komisija vērsa komersanta uzmanību tam, ka Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumi neparedz komisijas tiesības izskatīt pakalpojuma sniedzēja iesniegumus vai pretprasības pret patērētāju, kā arī jautājumus par zaudējumu atlīdzināšanu un, ka šādi strīdi ir risināmi tiesā.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 16 jūlijs 2020 15:37
 
Vēsturisks notikums patērētāju aizsardzībā: Eiropas Savienības institūcijas padarīja iespējamu patērētāju kolektīvo zaudējumu atlīdzību PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Otrdiena, 30 jūnijs 2020 08:33
Saraksta attēls

Pagajušonedēļ, 2020.gada 22.jūnijā ES institūcijas panāca vienošanos par patērētāju kolektīvās tiesību aizsardzības mehānisma ieviešanu visās dalībvalstīs, kas padara iespējamu patērētāju kolektīvo zaudējumu atlīdzību. Lai arī šo vienošanos būs nepieciešams formāli apstiprināt Eiropas parlamentā un ES padomē, tomēr jau tagad var teikt, ka jaunas likumdošanas rezultātā tiks būtiski uzlabota patērētāju pieeja tiesai daudzās ES dalībvalstīs, tai skaitā Latvijā.

Šobrīd Latvijā kolektīvo interešu aizsardzību realizē valsts institūcijas, piemēram, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Lai arī valsts iestāžu pilnvaras ir ievērojamas - tās var apturēt negodīgu komercpraksi vai uzlikt pārkāpējam naudas sodu - tomēr administratīvā procesa ietvaros nav iespējams atrisināt visus būtiskus jautājumus.

Piemēram, pat tad, kad Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir pieņemis lēmumu apturēt negodīgu komercpraksi, tas nevar atrisināt jautājumu par līgumu, kas tika noslēgti ar patērētājiem spēkā esamību vai uzlikt par pienākumu atlīdzināt patērētājiem nodarītos zaudējumus. Šajos gadījumos patērētājiem nākas vērsties tiesā individuāli un mēroties spēkos ar bieži vien lieliem uzņēmumiem, kas parasti ir pārmērigi apgrūtinoši pašiem patērētājiem, kā arī rada tiesu sistēmas pārslogotības risku.

Jaunā kolektīvās zaudējumu atlīdzības mehānisma ieviešanas rezultātā viena tiesu procesa ietvaros varēs panākt zaudējumu atlīdzību arī lielām patērētāju grupām, tādējādi padarot tiesvedību efektīvāku. Turklāt, patērētājiem būs iespēja iesniegt kolektīvās prasības daudzās jomās, piemēram, finanšu pakalpojumu vai datu aizsardzības jomā.

Jaunā patērētāju kolektīvās aizsardzības likumdošana ir vēsturisks notikums, kas ir rezultāts vairāk nekā 30 gadu ilgai diskusijai ES līmenī. Jāatgādina, ka šis nav pirmais mēģinājums atrisināt šo problēmu ES līmenī, jo jau 2013.gadā tapa Eiropas komisijas rekomendācijas, kurās tika norādīts, ka visās dalībvalstīs būtu jābūt valsts līmeņa kolektīvās tiesiskās aizsardzības mehānismiem, kas paredzētas gan pārkāpumu apturēšanai, gan arī zaudējumu atlīdzībai. Tomēr, sakarā ar to, ka daudzas dalībvalstīs, tai skaitā Latvijā, šīs rekomendācijas būtībā netika ieviestas, Eiropas komisija 2018.gadā nāca klājā ar direktīvas priekšlikumu, kuru ES institūcijas akceptēja pagajušonedēļ.

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 30 jūnijs 2020 08:36
 
Kas jāņem vērā patērētājiem, kuriem tūrisma operators naudas atmaksas vietā piedāvā vaučeru? PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Ceturtdiena, 18 jūnijs 2020 13:49
Saraksta attēls

Saeima 2020.gada 5.jūnijā pieņēma Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu, kura 46.pantā ir paredzētas tūrisma operatoru tiesības izsniegt vaučerus naudas atmaksas vietā, tajā pašā laikā saglabājot ceļotāja tiesības atteikties no piedāvātiem vaučeriem, vienoties par citu risinājumu (piemēram, atmaksas grafiku) vai arī prasīt naudas atmaksu nekavējoties. Tādējādi jāsecina, ka Latvijā ir ieviesta brīvprātīgu vaučeru sistēma.

Lai arī Ekonomikas ministrija (EM) savā mājaslapā ir publicējusi skaidrojumu par jauno regulējumu ar kuru vajadzētu iepazīties katram ceļotājam, šajā rakstā versīsim ceļotāju uzmanību dažiem būtiskiem ar vaučieriem saistītiem aspektiem, kuri varēja palikt nepamanīti, tai skaitā no vaučera izrietošām tiesībām, kā arī tiesībām, kuras likums ceļotājiem neparedz.

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 25 jūnijs 2020 10:33
Lasīt tālāk...
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

10 lapa no 51
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack