LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Jau rīt, 20. aprīlī konference “Enerģētiskā nabadzība Eiropas sociālo tiesību pīlāra un Eiropas zaļā kursa krustpunktā” PDF Drukāt E-pasts
Autors Administrator   
Pirmdiena, 19 aprīlis 2021 08:48

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) ir rosinājusi koordinētus Eiropas pasākumus, lai novērstu enerģētisko nabadzību, veicinātu solidaritāti šajā jomā un sniegtu lielāku aizsardzību visneaizsargātākajiem, pamatojoties uz vispārējām tiesībām uz piekļuvi enerģijai.

Transporta, enerģētikas, infrastruktūras un informācijas sabiedrības specializētās nodaļas (TEN) izstrādātajos atzinumos ir aicināts izveidot ES Enerģētiskās nabadzības observatoriju un iesaistīt visas ieinteresētās personas rādītāju noteikšanā, labās prakses apzināšanā un ieteikumu izstrādē.

TEN specializētā nodaļa ir sagatavojusi informatīvu ziņojumu, kurā izvērtēta Eiropas enerģētikas savienība, galveno uzmanību pievēršot enerģētikas pārkārtošanas sociālajai un sabiedriskajai dimensijai, tostarp enerģētiskajai nabadzībai.

“Arī Latvijai līdzīgi kā citām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir savi veicamie mājas darbi un to īstenošanā ir jācenšas neatstāt nevienu novārtā. Tā kā ēku renovācija ir noteikta par vienu no Atveseļošanas un noturības mehānisma pamatjomām, tad “Renovācijas vilnim” ir jābūt daļai no ilgtermiņa ieguldījumiem sabiedrības interesēs, ilgtspējīgā attīstībā, zaļajā pārejā un Eiropas sociālo tiesību pīlāra pilnīgā īstenošanā.” atzina TEN specializētās nodaļas prezidente Baiba Miltoviča.

TEN specializētā nodaļa organizē konferenci, lai diskusijās iekļautu ES un valstu iestādes, reģionālās un vietējās pašvaldības, kā arī organizēto pilsonisko sabiedrību apvienot spēkus un apzināt veicamos praktiskos pasākumus.

Konference: Enerģētiskā nabadzība Eiropas sociālo tiesību pīlāra un Eiropas zaļā kursa krustpunktā
Datums: 2021. gada 20. aprīlī, plkst.11:00
Tiešsaiste: https://www.eesc.europa.eu/lv/agenda/our-events/events/conference-energy-poverty-crossroads-european-pillar-social-rights-and-european-green-deal/webstream

Konferencē piedalās: Eiropas Padomes (Slovākijas un Francijas valdības pārstāvji), ES enerģētikas komisāre Kadri Simsone, Eiropas Parlamenta pārstāvji. Žaka Delora institūta un Eiropas PretNabadzības Tīkla un citu organizāciju pārstāvji.

step-cmyk

Konferencē piedalīsies Eiropas patērētāju organizācija BEUC un Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) un tiks sniegta informācija par projektu "Risinājumi enerģijas nabadzības novēršanai" STEP. Projekta STEP mērķis ir mazināt patērētāju enerģijas nabadzību, mudinot patērētājus mainīt uzvedību un lietot lētākus energoefektivitātes risinājumus, kā arī nodrošināt uzticamus, praktiski lietojamus padomus.

European FlagProjekts STEP ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 847080.

 
Vai likums atļauj neatmaksāt naudu par Covid-19 dēļ atceltu ceļojumu? PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Otrdiena, 30 marts 2021 08:21
Cilvēku un eiro banknošu attēls
Avots: Gerd Altmann no Pixabay.

Tuvojas gads kopš 2020.gada 10.jūnijā stājās spēkā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums, kurš, cita starpā, noregulēja vairākus jautājumus saistībā ar vaučeru izsniegšanu par nenotikušiem ceļojumiem. Tomēr patērētāju sūdzības par atteikumiem atmaksāt par ceļojumiem samaksāto naudu rāda, ka neskaidrības par likuma saturu ir gan pašiem patērētājiem, gan atsevišķiem tūrisma operatoriem. Piemēram, ir komersanti, kuri apgalvo ka šis likums piešķir viņiem tiesības veikt naudas atmaksu ceļotājiem tikai pēc 2021.gada 9.jūnija. Savukārt citi uzskata, ka drīkst neatmaksāt naudu ceļotājiem, kuri nepiekrīt vaučera saņemšanai vai citam tūrisma operatora piedāvājumam.

Vai šādām nostājām ir likumisks pamats?

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 30 marts 2021 08:43
Lasīt tālāk...
 
Patērētāju samits 2021: Kā nodrošināt patērētāju tiesību ievērošanu globālas interneta tirdzniecības laikmetā? PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Trešdiena, 17 marts 2021 11:34
Patērētāju samits 2021 baneris
Avots: Eiropas Komisija

Šonedēļ, 15.martā t.i. Pasaules Patērētāju tiesību dienā notika kārtējais Eiropas Komsijas (EK) organizētais Eiropas Patērētāju samits, kurš šogad tika organizēts virtuālajā vidē no Lisabonas, Portugalē. Samita laikā galvenokārt tika apspriesti jautājumi saistībā ar nesen publicētās Patērētāju aizsardzības programmas īstenošanu, īpašu uzmanību veltot jautājumam par ES patērētāju tiesību ievērošanu globālas interneta tirdzniecības apstākļos.

Nav noslēpums, ka ES patērētāju aizsardzības standarti ir ļoti augsti, tomēr tie darbojas tikai ES teritorijā. Vienlakus, dati liecina par to, ka ES patērētāji ar interneta palīdzību arvien aktīvāk iepērkas arī valstīs, kuras atrodas ārpus ES, piemēram, Ķīnā. Diemžēl, tirgotājiem, kuri atrodas ārpus ES augstie ES patērētaju aizsardzības standarti (atteikuma tiesības, preču drošums un kvalitāte, negodīgās komercprakses aizliegums u.c.) vai nu nav saistoši vai arī nepastāv mehānismi to ievērošanas nodrošināšanai. Tas ietekmē negatīvi ne tikai patērētājus, bet arī tirgotājus no ES, nostādot viņus neizdevīgākā stāvoklī pret tirgotājiem no citām valstīm.

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 marts 2021 12:10
Lasīt tālāk...
 
Projekta “STEP” konsultācijas Jelgavā PDF Drukāt E-pasts
Autors Administrator   
Svētdiena, 28 februāris 2021 22:33

step-cmyk

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (PIAA) projekta “Risinājumi enerģijas nabadzības novēršanai” (STEP) piedāvā bezmaksas konsultācijas un palīdzību patērētāju tiesību aizsardzības jautājumos saistībā ar enerģētiskās nabadzības jautājumiem Jelgavā.

Projekta STEP vispārējais mērķis ir mazināt patērētāju enerģijas nabadzību, mudinot patērētājus mainīt uzvedību un lietot lētākus energoefektivitātes risinājumus, kā arī nodrošināt uzticamus, praktiski pielietojamus padomus.

Trīs konkrētie STEP mērķi ir sekojoši:

1) Veicināt patērētāju grupu un iesaistīto organizāciju sadarbību, kuras konsultē cilvēkus par dažādiem jautājumiem, piemēram, finanšu vai veselības jautājumiem, sniedz padomus enerģijas nabadzībā nonākušiem patērētājiem.

2) Konsultēt patērētājus par efektīvāku enerģijas patēriņu un informēt, kā tas var palīdzēt viņiem ietaupīt naudu un uzlabot viņu veselību un labsajūtu. Veikt informācijas kampaņas, sniegt padomus, kā ietaupīt enerģiju, demonstrēt izmaksu ietaupījumus un palīdzēt ieviest zemu izmaksu energoefektivitātes pasākumus.

3) Izplatīt labos piemērus un politikas izvēles, kas var mazināt enerģijas nabadzību un veicināt to pielietošanu citās ES valstīs.

Konsultanta pieņemšana:

Lielā iela 15-2, Jelgava,Tekla Žabova, tālr.: 29144452

Tie, kuriem nav iespējas saņemt konsultācijas un palīdzību klātienē, var vērsties pēc palīdzības e-pasts:info@pateretajs.lv

LPIAA ir lielākā Latvijas patērētāju aizsardzības nevalstiskā organizācija, kura apvieno patērētāju organizācijas no dažādiem reģioniem.

Detalizētāku informāciju par STEP projektu var iegūt mājaslapā:www.stepenergy.eu

European FlagProjekts STEP ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 847080.

 
SIA "Baltic Doors Systems", kas tirgo vietnē www.durvistev.lv ir iekļauta "melnajā sarakstā" PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Piektdiena, 26 februāris 2021 10:55
banner melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "Baltic Doors Systems" (reģ. Nr. 42403023850) par to, ka uzņēmums nav izpildījis uzlikto pienākumu veikt naudas atmaksu par neatbilstoši sniegtu pakalpojumu - ārdurvju uzstādīšanu, neskatoties uz to, ka Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir uzlikusi tai par pienākumu to izdarīt.

SIA "Baltic Doors Systems", kura veic komercdarbību tīmekļa vietnē www.durvistev.lv, kā arī virknē tirdzniecības vietu "Logu Serviss" vairākās Latvijas pilsētās (Rēzeknē, Ludzā, Preiļos, Līvānos, Jēkabpilī, Madonā un Krāslavā), sniedza patērētājai pakalpojumu - ārdurvju piegādi un uzstādīšanu privātmājai. Sniegtais pakalpojums patērētāju neapmierināja, jo komersanta pārstāvis, veicot mērījumus, neņēma vērā, ka iepriekšējās durvis ietilpa konstrukcijā, kas sastāvēja gan no durvīm, gan no loga, kas bija apslēpts zem apdares dēļiem. Patērētāja nezināja par loga esamību līdz jauno durvju uzstādīšanai un būtu pasūtījusi lielākas durvis, lai tiktu aizstāts arī logs, ne tikai vecās durvis. Sabiedrības darbinieki patērētāju neinformēja par loga esamību un jaunās durvis tika uzstādītas, pieskrūvējot tās pie apslēptā loga rāmja. Patērētāja pieprasīja durvju maiņu pret tādām, kurām būtu atbilstošs izmērs, bet komersants atteica izpildīt patērētājas prasību, norādot, ka jauno durvju izmēri atbilst veco durvju izmēriem un ailei, patērētāja neprasīja, lai jauno durvju izmēru palielina, ņemot vērā loga izmērus, un ka patērētājam ir jāpārzina savs īpašums un jānorāda uz visām savām vajadzībām un/vai vēlmēm.

Izvērtējot lietas materiālus, Komisija konstatēja, ka uzstādot durvis, nav ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības, proti, nav veikta tvaiku izolācija no iekšpuses un hidroizolācija no ārpuses. Tāpat, Komisija norādīja, ka, pamanot, ka zem dēļu apšuvuma ir logs, kurš tika atsegts, uzstādot durvis, komersantam bija jāinformē par šo faktu patērētāja. Komisija secināja, ka šāda komersanta rīcība nevar tikt vērtēta kā profesionālai rūpībai atbilstoša un atzina, ka durvju uzstādīšanas pakalpojums nav sniegts atbilstoši līguma noteikumiem.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 26 februāris 2021 11:31
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

10 lapa no 56
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack