LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
SIA "VIP Rent", kas piedāvā autonomas pakalpojumus www.autoprokat.lv un Jaunpils ielā 5a ir iekļauta "melnajā sarakstā" PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Otrdiena, 30 jūnijs 2020 13:32

banner melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "VIP Rent" (reģ. Nr. 40203040012) par to, ka uzņēmums nav atmaksājis naudu par daļēji sniegtu autonomas pakalpojumu neskatoties uz to, ka Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir uzlikusi tam par pienākumu to izdarīt.

SIA "VIP Rent", kura veic komercdarbību tīmekļa vietnē www.autoprokat.lv un Jaunpils ielā 5a, Rīgā, noslēdza ar patērētāju līgumu par automašīnas nomu uz 69 dienām. Par autonomu patērētāja samaksāja 800,00 EUR, kā arī samaksāja 50,00 EUR drošības naudu. Sākotnēji SIA "VIP Rent" nodeva patērētājai nomā automašīnu Mercedes. Ņemot vērā, ka šī automašīna bija sliktā stāvoklī, dūmoja, patērētāja nolēma no tās atteikties. Automašīnas Mercedes vietā komersants patērētājai iedeva automašīnu Audi. Tomēr arī attiecībā uz šo automašīnu patērētāju neapmierināja, ka automašīnai nestrādāja skaņas signāls un nebija priekšējā atsitiena stieņa. Līdz ar to patērētāja atdeva automašīnu Audi sabiedrībai, paļaujoties, ka patērētājai tiks iedota cita automašīna. Tomēr SIA "VIP Rent" citu automašīnu patērētājai neiedeva, apgalvojot, ka patērētāja ir salauzusi automašīnu Audi. Kopumā patērētāja izmantoja automašīnas nomas pakalpojumu 13 dienas nolīgto 69 dienu vietā, bet sabiedrība atteicas atmaksāt patērētājai naudas starpību par neizmantotajām dienām, bet atmaksāja drošības naudu 50,00 EUR apmērā.

Izskatījusi lietu Patērētāju strīdu risināšanas komisija secināja, ka patērētājas prasība ir apmierināma, jo patērētāja automašīnas nomas pakalpojumu apmaksāja pilnībā, t.i., samaksāja 800,00 EUR par 69 dienām, bet saņēma pakalpojumu daļēji, proti, 13 dienas. Attiecībā uz SIA "VIP Rent" prasību par zaudējumu atlīdzību, Komisija vērsa komersanta uzmanību tam, ka Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumi neparedz komisijas tiesības izskatīt pakalpojuma sniedzēja iesniegumus vai pretprasības pret patērētāju, kā arī jautājumus par zaudējumu atlīdzināšanu un, ka šādi strīdi ir risināmi tiesā.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 16 jūlijs 2020 15:37
 
Vēsturisks notikums patērētāju aizsardzībā: Eiropas Savienības institūcijas padarīja iespējamu patērētāju kolektīvo zaudējumu atlīdzību PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Otrdiena, 30 jūnijs 2020 08:33
Saraksta attēls

Pagajušonedēļ, 2020.gada 22.jūnijā ES institūcijas panāca vienošanos par patērētāju kolektīvās tiesību aizsardzības mehānisma ieviešanu visās dalībvalstīs, kas padara iespējamu patērētāju kolektīvo zaudējumu atlīdzību. Lai arī šo vienošanos būs nepieciešams formāli apstiprināt Eiropas parlamentā un ES padomē, tomēr jau tagad var teikt, ka jaunas likumdošanas rezultātā tiks būtiski uzlabota patērētāju pieeja tiesai daudzās ES dalībvalstīs, tai skaitā Latvijā.

Šobrīd Latvijā kolektīvo interešu aizsardzību realizē valsts institūcijas, piemēram, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Lai arī valsts iestāžu pilnvaras ir ievērojamas - tās var apturēt negodīgu komercpraksi vai uzlikt pārkāpējam naudas sodu - tomēr administratīvā procesa ietvaros nav iespējams atrisināt visus būtiskus jautājumus.

Piemēram, pat tad, kad Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir pieņemis lēmumu apturēt negodīgu komercpraksi, tas nevar atrisināt jautājumu par līgumu, kas tika noslēgti ar patērētājiem spēkā esamību vai uzlikt par pienākumu atlīdzināt patērētājiem nodarītos zaudējumus. Šajos gadījumos patērētājiem nākas vērsties tiesā individuāli un mēroties spēkos ar bieži vien lieliem uzņēmumiem, kas parasti ir pārmērigi apgrūtinoši pašiem patērētājiem, kā arī rada tiesu sistēmas pārslogotības risku.

Jaunā kolektīvās zaudējumu atlīdzības mehānisma ieviešanas rezultātā viena tiesu procesa ietvaros varēs panākt zaudējumu atlīdzību arī lielām patērētāju grupām, tādējādi padarot tiesvedību efektīvāku. Turklāt, patērētājiem būs iespēja iesniegt kolektīvās prasības daudzās jomās, piemēram, finanšu pakalpojumu vai datu aizsardzības jomā.

Jaunā patērētāju kolektīvās aizsardzības likumdošana ir vēsturisks notikums, kas ir rezultāts vairāk nekā 30 gadu ilgai diskusijai ES līmenī. Jāatgādina, ka šis nav pirmais mēģinājums atrisināt šo problēmu ES līmenī, jo jau 2013.gadā tapa Eiropas komisijas rekomendācijas, kurās tika norādīts, ka visās dalībvalstīs būtu jābūt valsts līmeņa kolektīvās tiesiskās aizsardzības mehānismiem, kas paredzētas gan pārkāpumu apturēšanai, gan arī zaudējumu atlīdzībai. Tomēr, sakarā ar to, ka daudzas dalībvalstīs, tai skaitā Latvijā, šīs rekomendācijas būtībā netika ieviestas, Eiropas komisija 2018.gadā nāca klājā ar direktīvas priekšlikumu, kuru ES institūcijas akceptēja pagajušonedēļ.

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 30 jūnijs 2020 08:36
 
Kas jāņem vērā patērētājiem, kuriem tūrisma operators naudas atmaksas vietā piedāvā vaučeru? PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Ceturtdiena, 18 jūnijs 2020 13:49
Saraksta attēls

Saeima 2020.gada 5.jūnijā pieņēma Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu, kura 46.pantā ir paredzētas tūrisma operatoru tiesības izsniegt vaučerus naudas atmaksas vietā, tajā pašā laikā saglabājot ceļotāja tiesības atteikties no piedāvātiem vaučeriem, vienoties par citu risinājumu (piemēram, atmaksas grafiku) vai arī prasīt naudas atmaksu nekavējoties. Tādējādi jāsecina, ka Latvijā ir ieviesta brīvprātīgu vaučeru sistēma.

Lai arī Ekonomikas ministrija (EM) savā mājaslapā ir publicējusi skaidrojumu par jauno regulējumu ar kuru vajadzētu iepazīties katram ceļotājam, šajā rakstā versīsim ceļotāju uzmanību dažiem būtiskiem ar vaučieriem saistītiem aspektiem, kuri varēja palikt nepamanīti, tai skaitā no vaučera izrietošām tiesībām, kā arī tiesībām, kuras likums ceļotājiem neparedz.

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 25 jūnijs 2020 10:33
Lasīt tālāk...
 
Trīs lietas, kuras ir vērts izdarīt, perkot sejas maskas PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Piektdiena, 29 maijs 2020 14:02
Sejas maskas attēls

Sejas maskas kļūva par vienu no šī brīža situācijas aktualitātēm, īpaši tādēļ, ka ir gadījumi, kad sejas masku izmantošana ir obligāta, piemēram, sabiedriskajā transportā. Šados apstākļos patērētājiem ir nepieciešamas pamatzināšanas par sejas maskām un to lietošanu.

Mūsu rakstā sniegsim trīs ieteikumus patērētājiem attiecībā uz sejas masku iegādi un lietošanu.

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 29 maijs 2020 14:06
Lasīt tālāk...
 
Eiropas komisija: ceļotājiem ir tiesības uz naudas atmaksu par nenotikušiem ceļojumiem un braucieniem, vaučeri jāpadara pievilcīgāki, lai ceļotāji un pasažieri piekristu tos pieņemt PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Ceturtdiena, 14 maijs 2020 12:06
Eiropas Komisijas ēkas attēls

Vakar Eiropas komisija publicēja vadlīnijas par vaučeriem, kurus piedāvā pasažieriem un ceļotājiem, kā alternatīvu naudas atmaksai par atceltajiem tūrisma un transporta pakalpojumiem COVID-19 pandēmijas dēļ.

Vadlīnijās Eiropas komisija atzīmē, ka ceļotājiem un pasažieriem ir tiesības uz naudas atmaksu par COVID-19 dēļ atceltiem ceļojumiem un braucieniem un norāda, ka padarot vaučerus, kā alternatīvu naudas atmaksai, pievilcīgākus varētu palielināt to pieņemšanu pasažieru un ceļotāju vidū, atvieglot pārvadātāju un tūrisma operatoru likviditātes problēmas un rezultātā nodrošināt labāku pasažieru un ceļotāju interešu aizsardzību.

Eiropas komisija izstrādāja arī virkni rekomendāciju, kas padarītu vaučerus pievilcīgākus. Piemēram:

 • minimālajam vaučera derīguma termiņam jābūt 12 mēneši. Pārvadātājiem un tūrisma operatoriem ir automātiski jāatmaksā vaučera summa pasažierim vai ceļotājam ne vēlāk, kā 14 dienu laikā pēc derīguma termiņa beigām, ja vaučers netika izmantots. Tas pats attiecas arī uz neizmantoto vaučera summas atlikumu, ja tas tika izmantots daļēji;
 • ja vaučera derīguma termiņš ir ilgāks par 12 mēnešiem, pasažieriem un ceļotājiem jābūt tiesībām saņemt atlīdzību naudā ne vēlāk, kā pēc 12 mēnešiem no vaučera izsniegšanas. Pārvadātāji un tūrisma operatori varētu apsvert vaučeru vērtības atmaksu naudā arī pirms 12 mēnešu termiņa, ja pasažieris vai ceļotājs to lūdz;
 • pasažieriem un ceļotājiem jābūt iespējai izmantot vaučerus lai samaksātu par visām jaunām rezervācijām līdz vaučera derīguma termiņa beigām, pat ja samaksa vai pakalpojuma sniegšana notiek vēlāk;
 • pasažieriem un ceļotājiem jābūt iespējai izmantot vaučerus, lai samaksātu par jebkuru transporta vai tūrisma pakalpojumu, kuru piedāvā attiecīgais pārvadātājs vai operators;
 • atkarībā no pieejamības un neatkarīgi no cenas starpības,
  • pārvadātājiem ir jānodrošina, ka vaučers ļauj pasažieriem braukt pa to pašu maršrūtu ar tiem pašiem ceļošanas nosacījumiem, kā tas tika norādīts sākotnējā rezervācijā;
  • tūrisma operatoram jānodrošina, ka vaučers ļauj ceļotājam rezervēt ceļojumu ar tāda paša veida vai līdzvērtīgiem pakalpojumiem, kā atceltajam ceļojumam.
 • vaučeriem par transporta pakalpojumiem jābūt nododamiem citiem pasažieriem bez jebkadas papildmaksas. Vaučeriem par kompleksiem tūrisma pakalpojumiem jābūt nododamiem citai personai bez jebkādas papildu maksas, ja konkrēto pakalpojumu sniedzēji piekrīt to nodrošināt bez jebkādas papildu maksas.
 • Tāpat Eiropas komisija rekomendē tūrisma operatoriem un pārvadātājiem nolūkā padarīt vaučerus pievilcīgākus, apsvert tādu vaučeru izsniegšanu, kuru vērtība pārsniedz summu, kura tika samaksāta par sākotnējo ceļojumu vai braucienu, piemēram, pievienojot papildu naudas summu vai papildu pakalpojumus.

  Eiropas komisija norāda arī uz nepieciešamību nodrošināt pietiekamu pasažieru un ceļotāju aizsardzību pret pārvadātāju un tūrisma operatoru maksātnespēju.

  Rakstā izmantotā attēla autors ir Fritz Straub no Pixabay.

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 14 maijs 2020 12:22
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

9 lapa no 49
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack