LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
LPIAA aicinājums apturēt kadastrālo vērtību reformas PDF Drukāt E-pasts
Autors Administrator   
Otrdiena, 04 augusts 2020 13:24

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija uzskata, ka globālās krīzes apstākļos (Covid pandēmijas laikā) finansiāli tiek ietekmēts ikviens sabiedrības loceklis – ikkatra mājsaimniecība, nekustamā īpašuma īpašnieki, pārvaldītāji, attīstītāji, īrnieki (kam saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.pantu jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis) saistībā ar plānotajām kadastrālo vērtību paaugstināšanas izmaiņām.

Uzskatām, ka daudzkārtīga kadastrālo vērtību paaugstināšana kontekstā ar spēkā esošajām nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) likmēm ir vērtējama kā pretvalstiska un antikonstitucionāla iniciatīva, kas destabilizēs situāciju valstī, sagraus nekustamā īpašuma tirgu, radīs nepanesamu nodokļu slogu sabiedrībai, padzenot no savām mājām iedzīvotājus kuriem jau šobrīd ir grūti samaksāt nekustamā īpašuma nodokli. Tas ir ceļš uz sabiedrības maksātnespēju, nabadzību un tam sekojošu piespiedu emigrāciju.

Mājokļa pieejamības tiesībām ir konstitucionāls rangs. Nav pieļaujama šādu reformu iniciēšana un īstenošana bez pamatīgas finansiālās un ekonomiskās ietekmes novērtējuma un sabiedrības līdzdalības. Šādai neizvērtētai un nepamatotai kadastrālo vērtību aprēķināšanas reformai principā pat nebija jānonāk līdz sabiedriskajai apspriešanai. Tā ir kaitniecība, kas satricinājusi sabiedrību un neapšaubāmi negatīvi atsauksies uz nekustamo īpašumu tirgus attīstību, jo sevišķi laikā, kad sabiedrība saskaras ar Covid pandēmijas situāciju.

Ja tiešām kadastrālajai vērtībai jāatspoguļo tirgus vērtība (par ko gan ir pamatotas šaubas arī profesionāļu vidū), tad vispirms jāreformē sistēma kopumā, tostarp, pārskatot NĪN likmes, piemērošanas kārtību, piemērojamos atvieglojumus utt., būtiski jāpilnveido kadastrālās vērtības aprēķināšanas mehānisms, jāizstrādā individualizēta nekustamo īpašumu objektu novērtēšanas kārtība, nevis jāpiemēro primitivizēts algoritms, vadoties tikai pēc dažiem vispārinātiem kadastra informācijas sistēmā fiksētiem datiem un kritērijiem.

Kontekstā ar augšminēto, LPIAA aicina:

1)Nepieļaut nozares iznīcināšanu un plašas sabiedrības daļas pakļaušanu nepanesamam nodokļu slogam un tam sekojošam nabadzības riskam;

2)Pārtraukt tālāku kadastrālo vērtību reformas virzību;

3)Apturēt Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2022., 2023., 2024. un 2025. gadam" virzību;

4)Izvērtēt visu iesaistīto amatpersonu un ierēdņu atbildību šādas iniciatīvas izstrādes un īstenošanas procesa pieļaušanā.

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 04 augusts 2020 13:27
 
Būtiski pieaug PIAA saņemto sūdzību skaits distances tirdzniecībā un par saistību neizpildi termiņā PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Pirmdiena, 20 jūlijs 2020 10:16
Datora monitora ar tabulu attēls

PIAA informē, ka 2020.gada 1.pusgadā, salīdzinot ar 2918. un 2019.gadu būtiski pieaudzis saņemto sūdzību skaits distances tirdzniecības jomā, kā arī par saistību neizpildi termiņā attiecībā uz preču piegādi un atpūtas pakalpojumiem (t.sk. tūrisma operatoru sniegtiem pakalpojumiem).

Detalizētāka informācija par 2020.gadā saņemto sūdzību daudzumu, salīdzinājumā ar datiem par 2019. un 2018.gadu ir apkopota tabulā zemāk.

Kategorija 2020.gada 1.pusgadā 2019.gadā kopā 2018.gadā kopā
Distances tirdzniecība 115 125 116
Piegādes neveikšana termiņā 25 17 16
Atpūtas pakalpojumi 30 (t.sk. 24 par nenotikušajiem ceļojumiem) 8 5

Tādējādi, uz šo brīdi saņemto sūdzību skaits par distances tirdzniecību ir sasniedzis iepriekšējo gadu līmeni. Savukārt, sūdzību par preču piegādes neveikšanu termiņā un nenotikušajiem ceļojumiem skaits būtiski pārsniedz iepriekšējo gadu rādītājus.

Ar PIAA saņemto sūdzību un jautājumu statistiku par 2019.gadu un 2018.gadu var iepazīties šeit un šeit attiecīgi.

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 20 jūlijs 2020 13:12
 
SIA "AB Modeks", kas pārstāv zīmolus Marella, Max&Co, Twin-Set, Pennyblack, iBlues, Marina Rinaldi un Wolford ir iekļauta "melnajā sarakstā" PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Ceturtdiena, 16 jūlijs 2020 09:38

banner melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "AB Modeks" (reģ. Nr. 40003757987) par to, ka uzņēmums nav pilnībā izpildījis divus Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus.

Vienā gadījumā SIA "AB Modeks" pārdeva patērētājai mēteli 659,40 EUR vērtībā, kurš, atbilstoši SIA “Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras firma “EKSPERTĪZE”” slēdzienam izrādījies nekvalitatīvs t.i. mētelim piemita ražošanas defekti, kas padarīja to nelietojāmu. Komisija, izskatījusi lietas materiālus, piekrita minētam slēdzienam un uzlika SIA "AB Modeks" par pienākumu atmaksāt patērētājai mēteļa vērtību 659,40 EUR apmērā un ekspertīzes izdevumus 60 EUR apmērā. SIA "AB Modeks" atlīdzināja patērētājai tikai mēteļa vērtību, bet neatlīdzināja ekspertīzes izdevumus.

Otrajā gadījumā, SIA "AB Modeks" pārdeva patērētājai apavus, kuriem, atbilstoši eksperta - ražošanas tehnologa atzinumam, piemita ražošanas defekts. Arī šajā gadījumā, Komisija, izvērtējot lietā savāktos pierādijumus pievienojās eksperta atzinumam un uzlika SIA "AB Modeks" par pienākumu veikt apavu maiņu pret kvalitatīviem.

Informējam, ka atbilstoši SIA "AB Modeks" tīmekļa vietnē www.abmodeks.lv sniegtajai informācijai, komersants ir eksklūzīvs zīmolu Marella, Max&Co, Twin-Set, Pennyblack, iBlues, Marina Rinaldi un Wolford pārstāvis.

Komersants darbojas t/c "Spice" veikalos "iBlues", "Marella", "Max&Co", "Pennyblack", "Twin-Set" un "Wolford", kā arī "Marina Rinaldi" veikalā Rīgā, Brīvības iela 46.

Papildus PIAA informē, ka uzņēmums atteicās izpildīt Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus, neskatoties uz PIAA un t/c "Spice" administrācijas atgādinājumiem.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 16 jūlijs 2020 15:37
 
Eiropas Komisija uzsāk pārkāpuma procedūru pret dalībvalstīm, kuras ieviesa obligātu vaučeru sistēmu PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Otrdiena, 07 jūlijs 2020 15:02
Eiropas komisijas ēkas fotoattēls

Pagajušonedēļ, 2020.gada 2.jūlijā Eiropas komisija (EK) nolēma uzsākt pārkāpuma procedūru pret 10 ES dalībvalstīm, kuras, pretēji ES normatīvajos aktos noteiktajam, ieviesa obligātu vaučeru sistēmu vai atļāva turoperatoriem atlikt naudas atmaksu ceļotājiem uz ievērojami ilgāku laiku, nekā 14 dienas, gadījumos, kad ceļojumi tika atcelti Covid-19 izplatības dēļ. Kā zināms, atbilstoši ES tiesību aktiem, ceļotājiem ir tiesības izvēlēties starp atlīdzinājumu naudā un citu tūrisma operatora piedāvāto risinājumu (t.sk. vaučeru). Valstis, kurām EK nosūtīja brīdinājumus ir Čehija, Kipra, Grieķija, Francija, Itālija, Horvātija, Lietuva, Polija, Portugāle un Slovākija.

Minētajās dalībvalstīs Covid-19 pandēmijas dēļ ieviestie noteikumi joprojām ir spēkā, neskatoties uz to, ka Eiropas komisija pastāvīgi norādīja, ka ceļotāju tiesības paliek spēkā arī šīs bezprecedenta situācijas apstākļos un dalībvalstu ieviestie pasākumi tūrisma un transporta nozaru atbalstam nedrīkst samazināt ceļotāju tiesības. Turklāt, kā jau ziņots iepriekš, 2020.gada 13.maijā EK pieņēma vadlīnijas par vaučeriem, kurus piedāvā pasažieriem un ceļotājiem, kā alternatīvu naudas atmaksai par atceltajiem tūrisma un transporta pakalpojumiem COVID-19 pandēmijas dēļ, lai atbalstītu ES dalībvalstis pievilcīgu, drošu un elastīgu vaučeru shēmu izveidošanā. Šī iemesla dēļ EK nolēma nosūtīt oficiālo brīdinājuma vēstuli visām augstāk norādītām dalībvalstīm, kurām tagad divu mēnešu laikā ir jāsniedz atbildes EK un/vai jānovērš pieļautais pārkāpums.

 
SIA "Riga Walk", kas tirgo vietnē www.rigawalk.com ir iekļauta "melnajā sarakstā" PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Ceturtdiena, 02 jūlijs 2020 07:46

banner melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "Riga Walk" (reģ. Nr. 45403053087) par to, ka uzņēmums nav izpildījis uzlikto pienākumu apmainīt iegādātos apavus pret kvalitatīviem apaviem, neskatoties uz to, ka Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir uzlikusi tai par pienākumu to izdarīt.

SIA "Riga Walk", kura veic komercdarbību tīmekļa vietnē www.rigawalk.com, pārdeva patērētājai apavus par 80,75 EUR. Lietošanas laikā labās kājas puspārim saplīsa amortizācijas spilvens. Patērētāja vērsās SIA "Riga Walk" ar iesniegumu un pieprasīja iegādāties citus apavus par līdzvērtīgu summu vai atmaksāt naudu, bet SIA "Riga Walk" patērētājai atbildēja, ka apavi ir valkāti divas nedēļas un tāpēc nav pamata izpildīt prasību. Komisijai komersants paskaidroja, ka patērētāja nav iesniegusi pierādījumus, ka apavu defekts būtu uzskatāms par ražošanas defektu, līdz ar to patērētājas prasību noraidīja.

Izvērtējot lietas materiālus, kā arī, apskatot apavus, Komisija konstatēja, ka apavu labās kājas puspārim noslēdzošā daļa nenoslēdz gaisa spilvena virsmu pilnībā, un tāpēc tas ir uzskatāms par ražošanas defektu.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 16 jūlijs 2020 15:37
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

8 lapa no 49
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack