LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Kas jāņem vērā patērētājiem, kuriem tūrisma operators naudas atmaksas vietā piedāvā vaučeru? PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Ceturtdiena, 18 jūnijs 2020 13:49
Saraksta attēls

Saeima 2020.gada 5.jūnijā pieņēma Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu, kura 46.pantā ir paredzētas tūrisma operatoru tiesības izsniegt vaučerus naudas atmaksas vietā, tajā pašā laikā saglabājot ceļotāja tiesības atteikties no piedāvātiem vaučeriem, vienoties par citu risinājumu (piemēram, atmaksas grafiku) vai arī prasīt naudas atmaksu nekavējoties. Tādējādi jāsecina, ka Latvijā ir ieviesta brīvprātīgu vaučeru sistēma.

Lai arī Ekonomikas ministrija (EM) savā mājaslapā ir publicējusi skaidrojumu par jauno regulējumu ar kuru vajadzētu iepazīties katram ceļotājam, šajā rakstā versīsim ceļotāju uzmanību dažiem būtiskiem ar vaučieriem saistītiem aspektiem, kuri varēja palikt nepamanīti, tai skaitā no vaučera izrietošām tiesībām, kā arī tiesībām, kuras likums ceļotājiem neparedz.

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 25 jūnijs 2020 10:33
Lasīt tālāk...
 
Trīs lietas, kuras ir vērts izdarīt, perkot sejas maskas PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Piektdiena, 29 maijs 2020 14:02
Sejas maskas attēls

Sejas maskas kļūva par vienu no šī brīža situācijas aktualitātēm, īpaši tādēļ, ka ir gadījumi, kad sejas masku izmantošana ir obligāta, piemēram, sabiedriskajā transportā. Šados apstākļos patērētājiem ir nepieciešamas pamatzināšanas par sejas maskām un to lietošanu.

Mūsu rakstā sniegsim trīs ieteikumus patērētājiem attiecībā uz sejas masku iegādi un lietošanu.

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 29 maijs 2020 14:06
Lasīt tālāk...
 
Eiropas komisija: ceļotājiem ir tiesības uz naudas atmaksu par nenotikušiem ceļojumiem un braucieniem, vaučeri jāpadara pievilcīgāki, lai ceļotāji un pasažieri piekristu tos pieņemt PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Ceturtdiena, 14 maijs 2020 12:06
Eiropas Komisijas ēkas attēls

Vakar Eiropas komisija publicēja vadlīnijas par vaučeriem, kurus piedāvā pasažieriem un ceļotājiem, kā alternatīvu naudas atmaksai par atceltajiem tūrisma un transporta pakalpojumiem COVID-19 pandēmijas dēļ.

Vadlīnijās Eiropas komisija atzīmē, ka ceļotājiem un pasažieriem ir tiesības uz naudas atmaksu par COVID-19 dēļ atceltiem ceļojumiem un braucieniem un norāda, ka padarot vaučerus, kā alternatīvu naudas atmaksai, pievilcīgākus varētu palielināt to pieņemšanu pasažieru un ceļotāju vidū, atvieglot pārvadātāju un tūrisma operatoru likviditātes problēmas un rezultātā nodrošināt labāku pasažieru un ceļotāju interešu aizsardzību.

Eiropas komisija izstrādāja arī virkni rekomendāciju, kas padarītu vaučerus pievilcīgākus. Piemēram:

 • minimālajam vaučera derīguma termiņam jābūt 12 mēneši. Pārvadātājiem un tūrisma operatoriem ir automātiski jāatmaksā vaučera summa pasažierim vai ceļotājam ne vēlāk, kā 14 dienu laikā pēc derīguma termiņa beigām, ja vaučers netika izmantots. Tas pats attiecas arī uz neizmantoto vaučera summas atlikumu, ja tas tika izmantots daļēji;
 • ja vaučera derīguma termiņš ir ilgāks par 12 mēnešiem, pasažieriem un ceļotājiem jābūt tiesībām saņemt atlīdzību naudā ne vēlāk, kā pēc 12 mēnešiem no vaučera izsniegšanas. Pārvadātāji un tūrisma operatori varētu apsvert vaučeru vērtības atmaksu naudā arī pirms 12 mēnešu termiņa, ja pasažieris vai ceļotājs to lūdz;
 • pasažieriem un ceļotājiem jābūt iespējai izmantot vaučerus lai samaksātu par visām jaunām rezervācijām līdz vaučera derīguma termiņa beigām, pat ja samaksa vai pakalpojuma sniegšana notiek vēlāk;
 • pasažieriem un ceļotājiem jābūt iespējai izmantot vaučerus, lai samaksātu par jebkuru transporta vai tūrisma pakalpojumu, kuru piedāvā attiecīgais pārvadātājs vai operators;
 • atkarībā no pieejamības un neatkarīgi no cenas starpības,
  • pārvadātājiem ir jānodrošina, ka vaučers ļauj pasažieriem braukt pa to pašu maršrūtu ar tiem pašiem ceļošanas nosacījumiem, kā tas tika norādīts sākotnējā rezervācijā;
  • tūrisma operatoram jānodrošina, ka vaučers ļauj ceļotājam rezervēt ceļojumu ar tāda paša veida vai līdzvērtīgiem pakalpojumiem, kā atceltajam ceļojumam.
 • vaučeriem par transporta pakalpojumiem jābūt nododamiem citiem pasažieriem bez jebkadas papildmaksas. Vaučeriem par kompleksiem tūrisma pakalpojumiem jābūt nododamiem citai personai bez jebkādas papildu maksas, ja konkrēto pakalpojumu sniedzēji piekrīt to nodrošināt bez jebkādas papildu maksas.
 • Tāpat Eiropas komisija rekomendē tūrisma operatoriem un pārvadātājiem nolūkā padarīt vaučerus pievilcīgākus, apsvert tādu vaučeru izsniegšanu, kuru vērtība pārsniedz summu, kura tika samaksāta par sākotnējo ceļojumu vai braucienu, piemēram, pievienojot papildu naudas summu vai papildu pakalpojumus.

  Eiropas komisija norāda arī uz nepieciešamību nodrošināt pietiekamu pasažieru un ceļotāju aizsardzību pret pārvadātāju un tūrisma operatoru maksātnespēju.

  Rakstā izmantotā attēla autors ir Fritz Straub no Pixabay.

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 14 maijs 2020 12:22
 
Patērētāju asociācija: Vaučeriem jābūt drošiem, elastīgiem, bet galvenais - brīvprātīgiem PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Piektdiena, 08 maijs 2020 12:16
Megafona attēls

Šonedēļ Ekonomikas ministrija publicēja paziņojumu par Ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga iesniegtajiem priekšlikumiem tūrisma nozares atbalstam. Paziņojumā norādīts, ka Ekonomikas ministrs aicinās valdību:

 1. no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem segt tūrisma operatoru tiešās izmaksas nedaudz vairāk kā 700 tūkstošu EUR apmērā, kas radušās, organizējot ceļotājiem bezmaksas čartera reisus vai pērkot jaunas aviobiļetes ceļotāju repatriācijas nodrošināšanai;
 2. atbalstīt priekšlikumu ieviest obligātu vaučeru sistēmu (izcēlums mūsu), nosakot, ka tūrisma operators naudas atmaksas vietā ceļotājam izsniedz apdrošinātu vaučeru, kas derīgs 18 mēnešus, naudu atmaksājot pēc vaučera beigām, ja tas netiek izmantots

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (PIAA) neapšauba nedz nepieciešamību atbalstīt tūrisma nozari finansiāli, nedz nepieciešamību dot nozares uzņēmumiem pietiekamu laiku saistību pret ceļotājiem izpildei. Tomēr PIAA kategoriski iebilst pret obligātu vaučeru sistēmu, kas faktiski nozīmētu tūrisma operatoru izsniegto vaučeru uzspiešanu ceļotājiem.

Vēlamies atgādināt, ka arī ceļotāji daudz cieta izveidojušās ārkārtas situācijas dēļ, jo ne tikai samaksāja par pakalpojumiem, kurus nesaņēma, bet arī faktiski nespēj īstenot savas likumīgas tiesības uz naudas atgūšanu. Šajos apstākļos priekšlikumi, kas vēl vairāk ierobežotu jau tāpat pārkāptas ceļotāju tiesības nav taisnīgi un nevar tikt uzskatīti par līdzsvarotu risinājumu. Drīzāk tādā veidā lielāka nasta pilnīgi nepamatoti tiek uzlikta uz patērētāju pleciem.

PIAA ieskatā līdzsvarots risinājums attiecībā uz naudas atmaksu patērētājiem ietvertu:

 • atbalstu patērētājiem, kuri ir nonākuši finansiālās grūtībās - valdībai jāņem vērā, ka smagā finansiālā stāvoklī nonāca ne tikai tūrisma nozares uzņēmumi, bet arī daudzi patērētāji. Priekš viņiem pilna naudas atmaksa par nenotikušo ceļojumu var izrādīties kritiski nepieciešama. Tādēļ ir jānodrošina, ka patērētāji, kuri atrodas finansiālās grūtībās un spēj to pierādīt var saņemt pilnu atmaksu par nenotikušo ceļojumu nekavējoties. Valdībai ir jānodrošina, lai tūrisma operatoriem būtu nepieciešamie līdzekļi, lai veiktu šāda veida atmaksas;
 • ceļotāja izvēli pieņemt vaučeru vai saņemt atmaksu naudā - tūrisma operatoru piedāvātiem vaučeriem ir jāpaliek brīvprātīgiem. Tā vietā lai uzspiestu ceļotājiem vaučerus tie ir jāpadara ceļotājiem pievilcīgi. Piemēram, jau šobrīd ir uzņēmumi, kas piedāvā ceļotājiem vaučerus, kuru vērtība pārsniedz patērētāja samaksāto summu;
 • piedāvāto vaučeru elastīgumu - ceļotājiem jābut iespējai izvēlēties citu ceļojumu vai vairākus ceļojumus, nodot vaučeru citai personai, kā arī saņemt neizmantota vaučera daļas atmaksu naudā;
 • pilnu garantiju ceļotājiem, kuri piekrīt saņemt vaučeru, ka viņi saņems automātisku naudas atmaksu pēc vaučera derīguma termiņa beigām vai turoperatora maksātnespējas gadījumā - vaučeru apdrošināšana pati pa sevi var nebūt pietiekama šī mēķa sasniegšanai.

Vēlamies vērst valdības uzmanību, ka atbalstu tūrisma nozarei ir iespējams sniegt neatņemot patērētājiem viņu likumīgas tiesības. Savukārt, nepārdomāta tūrisma nozares atbalsta stratēģija var vēl vairāk iedragāt jau tāpāt pēdējos gados ievērojami samazinājušos patērētāju uzticēšanos tūrisma nozarei.

 
Diskusija par vaučeru izmantošanu tūrsima un transporta nozarēs COVID-19 pandēmijas laikā pieņemas spēkā arī ES līmenī PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Ceturtdiena, 30 aprīlis 2020 13:54
Cilvēku un eiro banknošu attēls

Jautājums par naudas atmaksu, kas ir jāveic tūrisma un transporta nozarē strādājošiem uzņēmumiem par nenotikušiem ceļojumiem un braucieniem COVID-19 epidēmijas laikā ir aktuāls kā nekad. Nav brīnums, ka diskusijas par to, kā risināt šo problēmu sasniedza arī ES līmeni.

Šonedēļ Briselē norisinājās divas ES padomes videokonferences:

 • - tūrisma nozares ministru videokonference 27.aprīlī un
 • - transporta nozares ministru videokonference 29.aprīlī.

Abos pasākumos tika skarts plašs jautājumu loks, tomēr neiztika arī bez sarunām par iespējamiem naudas atmaksas risinājumiem par nenotikušiem ceļojumiem un braucieniem.

Tūrisma nozares ministru apspriedē ministri atzīmēja saskaņota naudas atmaksas risinājuma nozīmīgumu, ieskaitot vaučerus un vienojās par informācijas par pasākumiem attiecībā uz tūrisma nozari vakšanas un labākas prakses piemēru popularizēšanas visā ES nozīmīgumu.

Savukārt, attiecībā uz juridisko ietvaru priekš turoperatoriem, Eiropas Komisija tika aicināta nekavējoties uzsākt darbu pie kopīgās ES pieejas, kas uz laiku nodrošinātu elastīgumu un likviditāti, kā arī nodrošinātu taisnīgu līdzsvaru starp turoperatoru un patērētāju interesēm.

Transporta nozares ministru videokonferencē attiecībā uz aviopakalpojumiem vairākas dalībvalstis pauda viedokli, ka ir nepieciešama saskaņota pieeja aviopasažieru tiesībām ES līmenī, atļaujot vismaz uz kādu laiku aviokompānijām izsniegt vaučerus, nevis nekavējoties atlīdzināt biļešu vērtību, iespējams ieviešot nodrošinājuma mehānismu maksātnespējas gadījumam un var būt pat attiecināt līdzīgu pieeju uz visiem transporta veidiem. Tomēr bija arī tādas dalībvalstis, kuras iebilda pret izmaiņām esošajos patērētāju aizsardzības noteikumos.

Tādējādi, var teikt, ka vaučeri, kā risinājums tūrisma un transporta nozaru uzņēmumu likviditātes problēmām tiek aktīvi apspriests Eiropā. PIAA nostāja jautājumā par vaučeru izmantošanu tiks publicēta nākamnedēļ.

Rakstā izmantotā attēla autors ir Rebecca Holm no Pixabay.

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 06 maijs 2020 09:23
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

3 lapa no 43
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack