LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Siltumapgādes optimizācija pašvaldībās PDF Drukāt E-pasts
Autors Administrator   
Ceturtdiena, 09 jūnijs 2016 14:57

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) aktīvi piedalās Eiropas Savienības ilgtspējīgas enerģētikas nedēļas (EUSEW 2016) aktivitātēs paužot patērētāju interešu aizstāvības jautājumus enerģētikā gan Latvijā, gan Briselē notiekošajos pasākumos.

2016.gada 9.jūnijā Rīgas domes sēžu zālē notika seminārs „Inovatīvi risinājumi siltumapgādes optimizācijai pašvaldībās”, kas atspoguļoja valsts viedās specializācijas jomas - „Viedā enerģētika”, realizāciju dzīvē. Pasākumā tika pieminēta ES siltumapgādes un aukstumapgādes stratēģijas nozīme, kura ir ietverta jaunajā Eiropas Komisijas ilgtspējīgas enerģētikas drošības pasākumu kopumā. Jāatzīst, ka patērētājiem tas nozīmēs priekštata par enerģijas izmantošanu maiņu.

Jāatzīmē, ka LPIAA pārstāvei - Baibai Miltovičai (EESLK locekle) ir uzticēts izstrādāt atzinumu par "ES siltumapgādes un aukstumapgādes stratēģiju" ietverot pilsoniskās sabiedrības aspektus Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Stratēģija veido satvaru siltumapgādes un aukstumapgādes integrēšanai ES enerģētikas politikā, galvenokārt akcentējot sekojošas aktivitātes - samazināt enerģijas zudumus no ēkām, palielināt siltumagādes un aukstumapgādes efektivitāti un ilgtspēju.

2016.gada 13 - 17. jūnijā LPIAA pārstāvji piedalīsies EUSEW 2016 pasākumos, jo sevišķi tajos, kuri skar siltumapgādes jautājumus. Papildus informācija par EUSEW 2016 nedēļu atrodama šeit: www.eusew.eu

2016.gada 11. jūlijs ES Enerģijas regulatoru padomes (CEER) un Eiropas Komisijas organizēts pasākums "CEER 2016 Klientu konference" ("Consumer as key energy market players). Papildus informācija: http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_WORKSHOP/CEER-ERGEG%20EVENTS/CUSTOMERS/ENERGY_CUSTOMERS_2016/Tab

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 10 jūnijs 2016 12:33
 
Patērētāju interesēs vajadzīgs regulējums neadresētai reklāmai un telemārketingam PDF Drukāt E-pasts
Autors Administrator   
Pirmdiena, 06 jūnijs 2016 13:18
Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) ierosina pasargāt patērētājus no pārāk agresīva pakalpojumu piedāvājuma (telemarketings) un mazināt negodīgas komercprakses iespējas.

LPIAA uzskata, ka regulējums nepieciešams ne vien neadresētas reklāmas izplatīšanai, bet arī telemārketingam, tādēļ aicina valdību pievērst šim jautājumam uzmanību. Pēc asociācijas ekspertu domām, piemērots risinājums patērētāju interešu un tiesību ievērošanai ir pašregulācijas mehānisma izveide. Pēc šāda mehānisma ieviešanas būtu iespējams izvērtēt, vai tas ir devis rezultātu, vai tomēr nepieciešams stingrāks regulējums.

Tekla Žabova, Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas valdes priekšsēdētāja: Klientu pārvilināšanas metožu daudzveidība liecina par operatoru, īpaši mobilo sakaru jomā, lielo konkurenci, kas patērētājiem ir izdevīga. Šajā cīņā tomēr nedrīkst pieļaut darbības, kas ir patērētājiem nepieņemami agresīvas un robežojas ar negodīgu komercpraksi. Bieži vien uzņēmumi patērētājus, sevišķi gados vecākus cilvēkus, ar uzstājīgiem zvaniem samulsina, nedod iespēju iegūt pilnīgu informāciju par piedāvājumu, steidzina pieņemt lēmumu par jaunu pakalpojumu vai līguma slēgšanu ar citu kabeļtelevīzijas vai mobilo sakaru operatoru. Esam saskārušies ar gadījumiem, kad gados veci cilvēki piekrīt jaunam līgumam, bet pēc tam spiesti maksāt sodu par iepriekšējā līguma laušanu”.

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija ir gatava iesaistīties telemārketinga pašregulācijas mehānisma izstrādē, jo šis jautājums vistiešākajā veidā skar Latvijas patērētājus.

Prezentācija par SKDS pētījumu

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 04 augusts 2016 20:31
 
Patērētāju klase - Consumer Classroom PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Trešdiena, 20 aprīlis 2016 12:33

consumer classroom meeting photo

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) kā Eiropas Komisijas finansētā projekta «Patērētāju klase» (angliski - Consumer Classroom) partnerorganizācija š.g. 7 un 8. aprīlī piedalījās patērētāju organizāciju pārstāvju tikšanās sapulcē Parīzē, Francijā. Sapulcē piedalījās 4 projekta konsorcija partneri (konsorcija vadība – «Expertise France») un 26 nacionālo dalībvalstu pārstāvji.

Projekts ir nozīmīgs, jo skar jautājumus par patērētāju izglītības un zināšanu integrēšanas iespējām skolu programmās.

Tikšanās laikā patērētāju organizāciju pārstāvji dalījās pieredzē un prezentēja prakstiskos piemērus par ES dalībvalstīs realizētām inovatīvām mācību metodēm, skolēnu un skolotāju kā patērētāju informētība un zināšanas par savām kā patērētāja interesēm un tiesībām, kā arī apsprieda jauniešu digitālās zināšanas un prasmes, to pielietojumu.

Papildu informācija par projektu: www.consumerclassroom.eu

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 06 jūnijs 2016 13:32
 
Sekmīga valdības rīcība un patērētāju organizāciju (LPIAA) spiediens apturot LMT un Lattelecom apvienošanos PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Trešdiena, 20 aprīlis 2016 10:02

2016. gada martā LPIAA izsūtīja vēstules ministriem, valsts prezidentam un masu saziņas līdzekļiem, norādot uz patērētāju interešu aizstāvībai svarīgākajiem tematiem valdības un ekspertu diskusijās par uzņēmumu „LMT” un „Lattelecom” potenciālo apvienošanos. Straujas cenu celšanās risks apvienošanas gadījuma ir daudz lielāks nekā potenciālie ieguvumi, radot vienu lielu monopoluzņēmumu nelielajā Latvijas tirgū – uzskata patērētāji.

Tekla Žabova, Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas valdes priekšsēdētāja: “Nedaudz vairāk kā 10 gadus Latvijas telekomunikāciju tirgū ir pastāvējusi veselīgi asa konkurence, kā rezultātā uzlabojusies gan sniegto pakalpojumu kvalitāte, gan tirgus dalībnieki spējuši veikt nozīmīgas investīcijas, maksājuši dividendes, nodokļus un nodarbinājuši ievērojamu skaitu Latvijas iedzīvotāju. Šobrīd Latvijā patērētājiem pieejamas salīdzinoši zemas pakalpojuma cenas, bet arī operatori joprojām gūst labu peļņu un strādā ar augstu rentabilitāti. Monopoluzņēmuma izveide būtu nopietns drauds esošās konkurences saglabāšanai".

alt
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 06 jūnijs 2016 13:37
 
Atbalsts patērētājiem ceļā uz Patērētāju strīdu risināšanas komisiju PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Piektdiena, 01 aprīlis 2016 13:38

Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (PIAA) paziņo, ka tika uzsākts Baltijas valstu patērētāju organizāciju kopīgs projekts “Patērētāju pirmās palīdzības komplekts.

Projekta mērķis ir sagatavot Pirmās palīdzības komplektu, kas palīdzētu patērētājiem uzsākt pārrunas ar komersantu, it īpaši rakstveidā un, tādējādi, atvieglot ceļu uz jaunizveidoto Patērētāju strīdu risināšanas komisiju un citām alternatīvām patērētāju strīdu risināšanas institūcijām.

Pārrunas ar pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju ir vienkāršākais un efektīvākais strīdu risināšanas veids. Turklāt, parasti pirms vēršanās Patērētāju strīdu risināšanas komisijā vai citās alternatīvās strīdu risināšanas institūcijās, patērētājam vispirms jāmēģina atrisināt strīds pārrunu ceļā.

Pirmās palīdzības komplekta svarīgākā sastāvdaļa ir tiešsaistes rīks, kas būs pieejams Latvijas un Lietuvas patērētājiem viņu valsts valodās un kas bezmaksas palīdzēs patērētājiem sagatavot iesniegumus komersantiem, kas pārkāpa viņu tiesības. Iesnieguma sagatavošanai patērētājiem nevajadzēs izmantot juridisko palīdzību, bet tikai atbildēt uz dažiem jautājumiem Atkarībā no konkrētās valsts likumiem, patērētāji varēs izvēlēties preces apmaiņu, samaksātas summas atmaksāšanu u.c. Turklāt, patērētāji varēs sagatavot iesniegumu sev ērtākajā brīdī un veidā - ar datora vai viedtālruņa palīdzību. Sagatavotu iesniegumu varēs izdrukāt vai nosūtīt elektroniski. Tiešsaistes rīka ietvaros būs pieejama arī informācija par strīdu risināšanas kārtību, tai skaitā par alternatīviem strīdu risināšanas mehānismiem (alternative dispute resolution), kā arī patērētāju tiesībām konkrētajā situācijā.

Informācija par tiešsaistes rīku tiks izplatīta, izmantojot vairākus mediju kanālus (ieskaitot sociālos tīklus, vietējos preses izdevumus, bukletus), lai dotu iespēju tai piekļūt patērētājiem no dažādām sociālām grupām.

Pirmās palīdzības komplektā tiks iekļauti arī rīki patērētājiem, kuri neizmanto internetu.

Projektu šobrīd īsteno divas Baltijas valstu patērētāju organizācijas, kas ir Eiropas patērētāju organizācijas (BEUC) biedri: Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (PIAA) un Lietuvas Patērētāju organizāciju alianse (Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas jeb  LVOA). Tomēr pastāv iespēja, ka sekmīgas projekta īstenošanas gadījumā līdzīgas aktivitātes tiks īstenotas arī Igaunijā.

Sagaidāms, ka projekts ne tikai palīdzēs patērētājiem vieglāk un ātrāk uzsākt savu interešu aizstāvēšanu, bet arī iedrošinās patērētājus izmantot alternatīvos strīdu risināšanas mehānismus.

Projektu finansē Eiropas Patērētāju organizācija (BEUC) Angel funding programmas ietvaros, kas ir veltīta Centrālas Eiropas, Austrumeiropas un Dienvidaustrumu Eiropas valstīm.

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 01 aprīlis 2016 13:41
 
<< Sākums < Iepriekšējā 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nākamā > Beigas >>

34 lapa no 45
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack