LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Otrdiena, 22 oktobris 2019 09:31

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pārvaldību enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā visām Eiropas Savienības dalībvalstīm jāizstrādā Nacionālie enerģētikas un klimata plāni un jāiesniedz Eiropas Komisijā līdz 2019.gada 31.decembrim

Š.g. oktobrī izstrādātais un publiskais apspriešanai piedāvātais Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam (NEKP 2030) ir politikas plānošanas dokuments, ar kuru tiek noteikti Latvijas mērķi un to izpildes pasākumi enerģētikas un klimata jomā.

Būtiskākās Eiropas Komisijas rekomendācijas Latvijai: piedāvāt plašāku pasākumu loku SEG emisiju samazinājumam dažādās nozarēs (transports, atkritumu apsaimniekošana, maza mēroga enerģētika, mājsaimniecības) un analizēt emisiju piesaistes lomu; noteikt atjaunojamās enerģijas īpatsvara mērķi vismaz 50% apmērā (sākotnēji piedāvātā 45% vietā) un izstrādāt pasākumus, kas šo mērķi ļautu savlaicīgi un izmaksu efektīvā veidā sasniegt; palielināt ambīcijas attiecībā uz nepieciešamo enerģijas patēriņa samazinājumu un skaidrāk definēt pasākumus, kā to īstenot, īpaši ēku un transporta sektorā.

No mājsaimniecību skatu punkta, noteikt atjaunojamās enerģijas īpatsvara mērķi vismaz 50% apmērā ir samērā radikāls solis, jo šobrīd mērķis ir 40% apmērā. Papildus Eiropas Komisijas rekomendācijas atsaucas uz social dimensiju, kā Latvijai risināmo jautājumu t.i. (EK ieteikums par Latvijas Republikas integrētā nacionālā enerģētikas un klimata plāna projektu, kas aptver 2021.–2030. gada periodu):

“Labāk integrēt taisnīgas un godīgas pārkārtošanās aspektus, proti, sniegt vairāk informācijas par plānoto mērķu un rīcībpolitiku un pasākumu ietekmi uz sociālo jomu, nodarbinātību un prasmēm. Jāiekļauj enerģētiskās nabadzības situācijas novērtējums un enerģētiskās nabadzības samazināšanas un/vai iegrožošanas mērķrādītāji, kā arī rīcībpolitikas un pasākumi, kā prasīts Regulā (ES) 2018/1999.”

"NEKP 2030" būs galvenais dokuments ilgtermiņa enerģētikas un klimata politikas formulēšanai. "NEKP 2030" ilgtermiņa vīzija ir ilgtspējīgā, konkurētspējīgā un drošā veidā veicināt klimatneitrālas tautsaimniecības attīstību.

Šogad novembrī "NEKP 2030" tiks iesniegts izskatīšanai valsts sekretāru sanāksmē un līdz ar to tiks sākta oficiālā saskaņošanas procedūra, kā arī tiks organizēta konference plāna apspriešanai.

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 04 novembris 2019 08:10
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack