Vai patērētāju tiesības attiecināmas arī uz mobilajām aplikācijām?

Skaidrojumi 28. Aprīlis, 2023
Mobilais telefons ar uzrakstu Error

Preces ar iepriekš instalētu programmatūru, piemēram, datori vai mobilie telefoni, ir mūsdienu dzīves neatņemamā sastāvdaļa. Ja šādas preces nedarboties pienācīgi, pircēji var paļauties uz likumā paredzētajām tiesībām preču neatbilstības līguma noteikumiem gadījumā un izvirzīt visus savus prasījumus pret preces pārdevēju.

Tomēr, kas notiek gadījumā, ja digitālais saturs , tajā skaitā, mobilās aplikācijas ir iegādātas nevis kopā ar preci, bet vēlāk? Piemēram, vai ir paredzēta atbildība, ja nopirktā mobilā aplikācija nedarbojas kā nākas?

Par digitālā satura neatbilstību atbild pārdevējs

Saskaņā likumu, par atsevišķi no preces pārdotā digitālā satura (tajā skaitā mobilās aplikācijas vai datorprogrammas) atbilstību līguma noteikumiem atbild tā pārdevējs. Tas nozīmē, ka problēmu gadījumā patērētājs divu gadu laikā no programmas vai aplikācijas piegādes dienas var vērsties ar saviem prasījumiem pie pārdevēja.

Jāatceras, ka pārdevēja atbildība iestājas ne tikai tad, kad digitālais saturs nedarbojas pienācīgi, bet arī citos gadījumos, piemēram:

  • tas neatbilst sniegtajam aprakstam, norādītajam daudzumam un kvalitātei, kā arī funkcionalitātei, saderībai, sadarbspējai u.c. iezīmēm. Piemēram, ir paziņots, ka aplikācija darbojas Android 10 vidē, bet tas neatbilst patiesībai;
  • tas nav piegādāts ar visiem piederumiem un lietošanas pamācībām (tai skaitā par instalēšanu), kas tika solīti vai kurus patērētājs var pamatoti sagaidīt. Piemēram, uz datorprogrammas kompaktdiska iepakojuma norādīts, ka programmai ir pievienota lietošanas pamācība, bet patiesībā tā nav pievienota;
  • tas nav piegādāts ar atjauninājumiem, kā noteikts līgumā vai ar tādiem, kādi nepieciešami, lai uzturētu digitālā satura atbilstību noteiktā laikposmā. Piemēram, aplikācijai netiek piegādāti drošības atjauninājumi, kuri tika solīti preces pārdošanas brīdī;
  • tam nepiemīt īpašības un izpildījums, tajā skaitā attiecībā uz funkcionalitāti, saderību, pieejamību, nepārtrauktību un drošību, kāds parasti piemīt tāda paša veida digitālajam saturam un kādu patērētājs var pamatoti gaidīt;
  • tas neatbilst digitālā satura vai digitālā pakalpojuma izmēģinājuma versijai vai priekšskatījumam, kuru pārdevējs darījis pieejamu pirms līguma noslēgšanas.

Patērētāja tiesības neatbilstības gadījumā

Digitālā satura defekta gadījumā patērētājs ir tiesīgs pieprasīt tā novēršanu. Šajā gadījumā, atkarībā no digitālā satura tehniskā raksturojuma pārdevējs ir tiesīgs izvēlēties konkrētu veidu, kā novērst defektu, piemēram, izlaižot atjauninājumus vai darot patērētājam pieejamu digitālā satura jaunu kopiju. Tomēr, neatbilstības novēršana jāizdara bez atlīdzības, neradot būtiskas neērtības patērētājam un saprātīgā termiņā.

Patērētājam ir tiesības uz līguma atcelšanu vai uz cenas proporcionālu samazinājumu šādos gadījumos:

  • neatbilstības novēršana ir neiespējama vai izmaksātu pārdevējam pārāk dārgi, piemēram, salīdzinot ar aplikācijas cenu;
  • neatbilstības novēršana bija nesekmīga. Proti, neskatoties uz veiktajām darbībām, defekts tā arī netika novērsts vai arī to nevarēja izdarīt saprātīgā termiņā un neradot patērētājam būtiskas neērtības;
  • pārdevējs ir paziņojis vai no apstākļiem skaidri izriet, ka pārdevējs saprātīgā termiņā vai neradot būtiskas neērtības patērētājam nenovērsīs neatbilstību;
  • neatbilstība ir tik nozīmīga, ka tā attaisno tūlītēju cenas samazinājumu vai līguma atcelšanu. Piemēram, ja patērētājam tiek piegādāta pretvīrusu programmatūra, kura pati ir inficēta ar vīrusiem.
ES izstrādā pasaulē pirmo mākslīgā intelekta regulējumu Kā ES patērētāji jutās 2022.gadā?
Visas aktualitātes

Saistītie raksti