Vai ceļotājs ir tiesīgs atteikties no ceļojuma?

Skaidrojumi 30. Aprīlis, 2021
Sieviete, kurai apkārt ir jautājuma zīmes

Nu jau vairāk nekā gadu pandēmijas Covid-19 ietekmē pastāv ceļojumiem nelabvēlīgie apstākļi, kuru dēļ publiskajā telpā no daudzām pusēm izskan aicinājumi nedoties ceļojumā bez īpašas vajadzības. Tomēr nedrīkst aizmirst par to, ka daudziem ceļotājiem izvēle doties vai nedoties ceļojumā nav vis tik vienkārša, kā var likties. Piemēram, daudzi ceļotāji un turoperatori pagajušogad panāca vienošanos par iepriekš atcelto ceļojumu pārcelšanu uz šo gadu. Tomēr, saglabājoties ierobežojumiem, kuri tika ieviesti pandēmijas izplatības dēļ daudzās pasaules valstīs, ceļotājiem rada šaubas par ieplānotā ceļojuma lietderīgumu un, likumsakarīgi, arī jautājumu par to vai un kā var no tā atteikties.

Nav noslēpums, ka ja pandēmijas Covid-19 dēļ ceļojumu atceļ tūrisma operators un viņam nav izdevies vienoties ar ceļotāju par ceļojuma pārcelšanu, vaučera izsniegšanu vai citu risinājumu, tad turoperatoram ir pienākums veikt visu ceļotāja samaksāto summu atmaksu. Bet, kā ir ar pašu ceļotāju? Kādas ir viņa iespējas atteikties no ceļojuma?

Ceļotājs ir tiesīgs izbeigt kompleksā tūrsima pakalpojuma līgumu jebkurā brīdī, bet par to var but noteikta maksa

Vispirms jāatgādina, ka ceļotājiem visā ES ir tiesības izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu pirms ceļojuma sākuma bez jebkāda pamatojuma. Tomēr šajā gadījumā tūrisma operators var ceļotājam prasīt maksāt atbilstošu un pamatojamu līguma izbeigšanas maksu.

Parasti līguma izbeigšanas maksa ir noteikta tā tekstā, bet tās apmērs jānosaka atkarībā no tā, cik ilgi pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma līgums izbeigts, un no gaidāmajiem tūrisma operatora izmaksu ietaupījumiem un ienākumiem no kompleksā tūrisma pakalpojuma pārdošanas citam ceļotājam. Savukārt, ja attiecīga noteikuma līgumā nav, tad šis maksas apmēru nosaka atbilstoši kompleksā tūrisma pakalpojuma cenai, atskaitot izmaksu ietaupījumus un ienākumus no kompleksā tūrisma pakalpojuma pārdošanas citam ceļotājam.

Jāatceras arī par to, ka tūrisma operatoram ir pienākums pēc ceļotāja pieprasījuma pamatot līguma izbeigšanas maksas apmēru.

Tādējādi, ceļotājam, kurš vēlas atcelt savu ceļojumu būtībā nav nekādu šķēršļu, izņemot līguma izbeigšanas maksu. Tas cik šis šķerslis ir būtisks atkarīgs no konkrētiem apstākļiem. Piemēram, jo tuvāks ir ceļojuma sākums brīdī, kad ceļotājs uzteicis līgumu, jo lielāka būs līgumā noteiktā maksa. Līdz ar to, ja līdz ceļojuma sākumam atliek vien dažas nedēļas vai dienas, tad līguma izbeigšanas maksa var sasniegt pat pilnu ceļojuma cenu.

Šī iemesla dēļ, pirms pieņemt lēmumu par ceļojuma atcelšanu ceļotājam rūpīgi jāiepazīstas ar noslēgtā līguma noteikumiem. Bet vai tad pandēmija Covid-19 nav attaisnojošs iemesls, lai atteiktos no ceļojuma?

Ceļotājs ir tiesīgs izbeigt komplekso tūrisma pakalpojumu līgumu nenovēšamu un ārkārtas apstākļu dēļ bez maksas

Tiesību akti patiešām piešķir ceļotājam tiesības atteikties no ceļojuma nemaksājot līguma izbeigšanas maksu, ja iestājušies šādi priekšnosacījumi:

  1. galamērķa vietā vai tā tiešā tuvumā ir izveidojušies nenovēršami un ārkārtas apstākļi un
  2. tie būtiski ietekmē kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanu vai būtiski ietekmē pasažieru pārvadāšanu uz galamērķi.

Saprotams, ka pandēmija Covid-19 pati pa sevi parasti tiek uzskatīta par nenovēršamiem un ārkārtas apstākļiem, tomēr tas vai tā būtiski ietekmē konkrētu pakalpojumu sniegšanu ir jānosaka katrā gadījumā atsevišķi. Šajā gadījumā jāņem vērā tādi apstākļi, kā konkrētā ceļojuma programma, galamērķī noteiktie ierobežojumi, iespējas nokļūt līdz galamērķa vietai u.c.

Atcerieties! Nenovēršamu un ārkārtas apstākļu ietekmes novērtēšana var būt ļoti komplicēta, tādēļ nevajadzētu rīkoties pārsteidzīgi, bet jāapsver visi "par" un "pret"!

Konsultējies vispirms!

Iepriekš minētais ļauj piedāvāt ceļotājiem vairākus ieteikumus:

  1. pirms komplekso tūrisma pakalpojumu līguma noslēgšanas rūpīgi apsveriet ceļojuma nepieciešamību un izlasiet piedāvātos līguma noteikumus, īpaši tos, kuri nosaka līguma izbeigšanas maksu;
  2. ja līgums ir noslēgts iepriekš, bet apsverat iespēju atteikties no ceļojuma, tad pirms līguma uzteikšanas:
    • pārlasiet līguma noteikumus par līguma izbeigšanas maksu;
    • konsultējaties ar tūrisma operatoru, mūsu asociācijas un PTAC konsultantiem par ceļojuma atcelšanas iespējām;
    • mēģiniet panākt ar tūrisma operatoru savstarpēji izdevīgu risinājumu.
Euroconsumers pieprasa HP Inc. kompensāciju par negodīgu praksi saistībā ar printeru tirgošanu SIA "vienmer.lv", kura tirgo mājaslapā www.vienmer.lv ir iekļauta "melnajā sarakstā"
Visas aktualitātes

Saistītie raksti