Starptautiskā Enerģētikas aģentūra: ES jāturpina samazināt atkarība no Krievijas fosilā kurināmā arī 2023.gadā

Ziņas 31. Marts, 2023
Starptautiskās Enerģētikas aģentūras sadaļa mājaslapā, kas veltīta Krievijas karam Ukrainā

Raksturojot izveidojušos situāciju Starptautiskā Enerģētikas aģentūra (SEA) atzīmē vairākus aspektus.

Laikposmā no 2022. gada janvāra līdz 2023. gada janvārim Krievijas ieņēmumi no naftas un gāzes ir samazinājušies par 38 %. Šis samazinājums turpmākajos gados tikai padziļināsies. Krievijas gāzes īpatsvars Eiropas Savienībā ļoti īsā laikā ir ievērojami samazinājies. No Krievijas ES šobrīd saņem tikai 8 % no importētās gāzes. Galvenā piegādātāja Eiropas Savienībai patlaban ir Norvēģija. Turklāt ir ievērojami palielinājies sašķidrinātās dabasgāzes imports. Pērn tika atvērti trīs jauni termināļi Eiropas Savienībā un līdz šā gada beigām tiks atvērti vēl pieci.

Tiek plānots pilnībā atteikties no Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes izmantošanas – neatjaunot līgumus un neslēgt jaunus. Papildus Eiropas Savienībā pieaug atjaunīgo energoresursu enerģijas īpatsvars.

Atjaunīgo energoresursu enerģijas īpatsvars ES energoresursu struktūrā (it īpaši vēja un saules enerģija) ir ievērojami palielinājies – aptuveni par 40%. Atjaunīgos energoresursus daudzas valstis uzskata par risinājumu ne vien klimata problēmām, bet arī energoapgādes drošības jautājumam. Ir pieaudzis arī siltumsūkņu pārdošanas apjoms par 40%, un tas ir veicinājis gāzes patēriņa samazināšanos.

Tomēr, SEA ieskatā, ES politikas veidotāji nedrīkst kļūt pašapmierināti, un ir jāgatavojas nākamajam gadam, jo:

 • gāzes importu aizstāt ar sašķidrināto dabasgāzi ES varēja tāpēc, ka Ķīna – galvenā LNG importētāja pasaulē – piedzīvoja ekonomikas lejupslīdes posmu. Tagad, kad Ķīnas ekonomika atkopjas, tās pieprasījums pieaugs un pieejamais sašķidrinātās dabasgāzes apjoms tirgū saruks;
 • jaunais sašķidrinātās dabasgāzes jaudas apjoms, kas 2023. gadā ienāk pasaules tirgos, ir viens no zemākajiem vēsturē – tikai nedaudz virs 20 mljrd. m³ –, tāpēc var rasties deficīts;
 • šī gada ziema bija maiga, taču nākamā ziema tāda var nebūt, tāpēc apkurei var būt vajadzīgs vairāk enerģijas.

Lai sasniegtu ES varētu sasniegt savus atjaunīgo energoresursu mērķus SEA rekomendē:

 • pēc iespējas ātrāk noslēgt dialogs par atjaunojamo energoresursu direktīvu (RED III);
 • pienācīgi izmantot biometāna un siltumsūkņu potenciālu. Līdz gada beigām Eiropas Komisija nāks klajā ar iniciatīvu biometāna popularizēšanai un tuvākajos mēnešos ierosinās siltumsūkņu stratēģiju;
 • izvērst plaša mēroga projektus saistībā ar atjaunīgiem atkrastes energoresursiem;
 • elektroenerģijas tirgus modeļa reformā par prioritāti noteikt atjaunīgo energoresursu izmantojuma stimulēšana.

   Aģentūra atzīmē, ka pasaule ieiet jaunā industriālajā laikmetā, kura centrā būs tīru tehnoloģiju izmantošana rūpniecībā. Šajā tirgū pašlaik dominē Ķīna (sevišķi attiecībā uz akumulatoriem, kas nepieciešami elektrifikācijai un enerģijas uzkrāšanai). Turklāt ASV tirgus izaugsmi paātrina Inflācijas samazināšanas akts. ES rūpniecībai ir jānoskaidro, kāda varētu būt tās loma tīras enerģijas piegādes ķēdē, jāsaprot, kur tai var būt konkurences priekšrocības, un jāanalizē, kāda veida ES enerģētikas politiku īstenot, lai varētu ražot konkurētspējīgus produktus.

   Kā ES patērētāji jutās 2022.gadā? Kas jāzina par patērētāju kolektīvajām prasībām?
   Visas aktualitātes

   Saistītie raksti