Rotaļlietu drošuma direktīvas pārskatīšana, digitālās produktu pases ieviešana – EESLK viedoklis

Ziņas 18. Decembris, 2023
Silikona formas mafiniem

Rotaļlietas ir būtiski svarīgas pienācīgai bērnu fiziskajai un garīgajai attīstībai. Tomēr rotaļlietas var būt nedrošas un var izraisīt negadījumus, kas var būt pat letāli.

Bērni ir neaizsargāta grupa, un viņiem būtu nepieciešami pastiprināti aizsardzības pasākumi, un tas ir visas sabiedrības interesēs. Pašreizējā tiesiskā regulējuma pamatā ir direktīva - “Rotaļlietu drošuma direktīva”  (2009/48/EK). Regulējumam ir divi galvenie mērķi: 1) uzlabot bērnu drošību pret riskiem, kas saistīti ar kaitīgām ķīmiskajām vielām rotaļlietās; 2) īstenot pasākumus, kas samazinātu to rotaļlietu skaitu, kas neatbilst ES tiesību aktiem (neatbilstošas rotaļlietas). 

Rotaļlietu direktīvas galvenais mērķis ir nodrošināt, ka rotaļlietas atbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem, tās ir drošas bērniem. Tas nozīmē, ka ierosināto pasākumu mērķis ir ievērojami samazināt vai pat izskaust kaitējošus negadījumus, kas saistīti ar ķīmiskām vielām rotaļlietās, ar kurām bērni spēlējas. 

Rotaļlietu direktīva ir nepieciešama, jo pastāv salīdzinoši daudz negadījumu un slimību, ko izraisa saskare ar kaitīgām ķīmiskām vielām, tie ir saistīti ar rotaļlietām. Ierosinātie direktīvas pasākumi to skaitu ievērojami samazinātu.

Dati par periodu no 2016. gada līdz 2022. gada maijam liecina, ka 43 % no rotaļlietām, kam veiktas padziļinātas pārbaudes, tika atzītas par neatbilstošām, un vairāk nekā puse no tām ir saistītas ar būtiskiem drošības riskiem, kā arī ir aplēsts, ka neatbilstošo rotaļlietu tirgus vērtība 2019. gadā ir no 248 miljoniem EUR līdz 1,65 miljardiem EUR. Tas nozīmē, ka neatbilstošo rotaļlietu tirgus daļa ir ļoti liela, iespējams, gandrīz puse no visa tirgus. Viens no risinājumiem ir digitālās produktu pases ieviešana. 

Digitālā produkta pase šķiet piemērots pasākums, kas ļautu patērētājiem, kā arī tirgus uzraudzības un muitas iestādēm nošķirt atbilstošas un neatbilstošas rotaļlietas. Tas noteikti uzlabotu drošumu un zināmā mērā samazinātu neatbilstošo rotaļlietu skaitu tirgū. 

No otras puses, jaunās prasības palielinātu rotaļlietu ražošanas izmaksas un līdz ar to izraisītu cenu pieaugumu. Ir grūti salīdzināt atbilstošu un neatbilstošu rotaļlietu cenas, jo šādi produkti bieži vien daudzos aspektos nav salīdzināmi ne tikai to īpašību, bet arī tirgus zīmolu dēļ – zīmola produkti parasti atbilst tiesību aktu prasībām un ir dārgāki. Tomēr vienmēr pastāv aizstāšanas ietekme starp produktiem, kas var veicināt klientu vēlmi iegādāties lētākus produktus neatkarīgi no tā, vai tie atbilst vai neatbilst prasībām.

Tāpat digitālās produkta pases ieviešana var nesamērīgi un nelabvēlīgi ietekmēt tradicionālo un personalizēto sērijveidā neražoto rotaļlietu (ko ražo vietējie mikrouzņēmēji, mākslinieki un amatnieki) tirgu, kam ir īpaša izglītojoša un kultūras vērtība bērniem un sabiedrībai kopumā. Būtu jāveic papildu analīze par to, kā samazināt izmaksas šādiem uzņēmējiem, lai rotaļlietas būtu drošas, bet tajā pašā laikā nebūtu pārmērīgi dārgas.

Paradupaligs.lv - jaunā mājaslapa parādu grūtībās nonākušajiem patērētājiem Informatīvs pasākums par patērētāju likumiskajām tiesībām un strīdu risināšanas iespējām Latvijā
Visas aktualitātes

Saistītie raksti