PIAA saņemtās patērētāju sūdzības 2022.gadā

Ziņas 9. Janvāris, 2023
Datora ekrāns ar statistikas datiem

PIAA 2022.gadā kopumā saņēma 617 sūdzības un jautājumus, kas ir mazāk nekā 2021.gadā, kad tika saņemtas 688 sūdzības un jautājumi.

Visvairāk sūdzību un jautājumu PIAA saņēma par patēriņa precēm (355 jeb 57,54%), vispārējiem pakalpojumiem (73 jeb 11,83%), finanšu pakalpojumiem (32 jeb 5,19%), energoapgādi un ūdensapgādi (28 jeb 4,54%).

Tādējādi, 2022.gadā nedaudz pieauga sūdzību skaits par vispārējiem pakalpojumiem (2021.gadā saņēmām 67 sūdzības) un energoapgādi un ūdensapgādi (2021.gadā saņēmām 17 šādas sūdzības). Savukārt, sūdzību skaits pasta un elektronisko pakalpojumu jomā turpināja kristies arī 2022.gadā, kad saņēmām 24 sūdzības (2020.gadā šajā jomā saņēmām 90 sūdzības, bet 2021.gadā - 50 sūdzības). Tāpat nedaudz samazinājās sūdzību skaits finanšu pakalpojumu un atpūtas pakalpojumu jomās.

Saistībā ar tirdzniecības metodēm jāsecina, ka distances tirdzniecības īpatsvars patērētāju sūdzību skaitā 2022.gadā bija 20,91%. Tas ir samazinājums, salīdzinot ar 2021.gadu, kad šādas sūdzības veidoja 28,92% no kopējā saņemto sūdzību skaita. Tiesa gan, šis īpatsvars ir joprojām augstāks par šo sūdzību īpatsvara 2019.gadā (pirms Covid-19 pandēmijas), kad tās bija 15,04%.

Ar detalizētāku statistiku pa sūdzību jomām var iepazīties zemāk.

Sūdzības un jautājumi pa jomām
Patēriņa preces
 355 (57,54%)
Vispārējie pakalpojumi
 73 (11,83%)
Finanšu pakalpojumi
 32 (5,19%)
Pasta un elektronisko komunikāciju pakalpojumi
 24 (3,89%)
Transporta pakalpojumi
 7 (1,13%)
Atpūtas pakalpojumi
 23 (3,73%)
Energoapgāde un ūdensapgāde
 28 (4,54%)
Veselības aprūpe
 16 (2,59%)
Izglītība
 1 (0,16%)
Citi
 58 (9,40%)

 

Patēriņa preču kategorijā sūdzības un jautājumi saņemti galvenokārt par preču neatbilstību līguma noteikumiem, preces piegādes problēmām (piegādes termiņa neievērošana), atteikuma tiesību izmantošanu.

Sūdzību un jautājumu par patēriņa precēm sadalījums ir parādīts nākamajā grafikā.

Sūdzības un jautājumi par precēm
Neatbilstība līguma noteikumiem
 250 (40,52%)
Piegādes termiņu neievērošana
 24 (3,89%)
Atteikuma tiesības
 10 (1,62%)
Cenu norādīšana
 15 (2,43%)
Pārtika
 16 (2,59%)

 

Sūdzību un jautājumu par preču neatbilstību līguma noteikumiem sadalījums ir parādīts nākamajā grafikā.

Neatbilstība līguma noteikumiem
Elektropreces (izņemot datortehniku un mobilos telefonus)
 64 (10,37%)
Apavi
 27 (4,38%)
Apģērbi
 29 (4,70%)
Mēbeles
 19 (3,08%)
Būvmateriāli
 22 (3,57%)
Transportlīdzekļi
 11 (1,78%)
Datortehnika
 23 (3,73%)
Mobilie telefoni
 18 (2,92%)
Citas preces
 21 (3,40%)

 

Kategorijā "Vispārējie pakalpojumi" visvairāk sūdzību un jautājumu saņemts par dzīvojamo māju apsaimniekošanu (informācijas nesniegšana, nepamatoti aprēķināmie maksājumi) un dažādiem remonta pakalpojumiem (neatbilstība līguma noteikumiem). Detalizētāka informācija ir atspoguļota nākamajā grafikā.

Sūdzības un jautājumi par vispārīgiem pakalpojumiem
Apsaimniekošana
 22 (3,57%)
Automašīnu remonta pakalpojumi
 11 (1,78%)
Citi remonta pakalpojumi
 15 (2,43%)

 

Kategorijā "Atpūtas pakalpojumi" apkopotas visas sūdzības saņemtas par atceltajiem tūrisma pakalpojumiem vai pasākumiem (pakalpojumu atcelšana, naudas atmaksa, atteikšanās no piedāvātiem vaučeriem).

Sūdzības un jautājumi par atpūtas pakalpojumiem
Tūrisma pakalpojuma atcelšana
 7 (1,14%)
Atcelts pasākums
 14 (2,27%)
Citi
 2 (0,32%)
Iestājies ES direktīvas par kolektīvajām prasībām ieviešanas termiņš (papildināts) Vai enerģētiskā krīze var ieilgt?
Visas aktualitātes

Saistītie raksti