PIAA saņemtā sūdzības 2023.gadā – patērētāji izjūt cenu pieauguma nastu

Ziņas 23. Janvāris, 2024
Datora ekrāns ar statistikas datiem

PIAA 2023.gadā kopumā saņēma 588 sūdzības un jautājumus.

Visvairāk sūdzību un jautājumu PIAA saņēma par patēriņa precēm (325 jeb 55,27%), vispārējiem pakalpojumiem (93 jeb 15,82%), pasta un elektronisko komunikāciju pakalpojumiem (31 jeb 5,27%) un energoapgādes un ūdensapgādes pakalpojumiem (30 jeb 5,10%).

Tādējādi, 2023.gadā turpināja pieaugt sūdzību skaits par vispārējiem pakalpojumiem, tajā skaitā apsaimniekošanu (2021.gadā saņēmām 67 sūdzības, bet 2022.gadā - 73 sūdzības) un energoapgādi un ūdensapgādi (2021.gadā saņēmām 17 šādas sūdzības, bet 2022.gadā - 28 sūdzības). Iemesls tam ir pakalpojumu cenu pieauguma tendence, kura saglabājās arī 2023.gadā. Tāpat patērētājiem sagādā problēmas sev atbilstoša elektroenerģijas piegādes pakalpojuma izvēle.

Pieaugumu pasta un elektronisko sakaru pakalpojumu jomā veido sūdzības par pasta sūtījumu nepiegāšanu, pieaugušiem tarifiem, maksas pakalpojumiem, atteikuma tiesību izmantošanu un parādu nodošanu parādu piedzinējam.

Saistībā ar tirdzniecības metodēm jāsecina, ka distances tirdzniecības īpatsvars patērētāju sūdzību skaitā 2023.gadā bija 19,52%. Tas ir samazinājums, salīdzinot ar 2021.gadu, kad šādas sūdzības veidoja 28,92% no kopējā saņemto sūdzību skaita, bet gandrīz tāds pats, kā tas bija 2022.gadā (20,91%). Tiesa gan, šis īpatsvars ir joprojām augstāks par šo sūdzību īpatsvara 2019.gadā (pirms Covid-19 pandēmijas), kad tās bija 15,04%.

Ar detalizētāku statistiku pa sūdzību jomām var iepazīties zemāk.

Sūdzības un jautājumi pa jomām
Patēriņa preces
 325 (55,27%)
Vispārējie pakalpojumi
 93 (15,82%)
Finanšu pakalpojumi
 26 (4,42%)
Pasta un elektronisko komunikāciju pakalpojumi
 31 (5,27%)
Transporta pakalpojumi
 8 (1,36%)
Atpūtas pakalpojumi
 4 (0,68%)
Energoapgāde un ūdensapgāde
 30 (5,10%)
Veselības aprūpe
 12 (2,04%)
Izglītība
 0 (0,00%)
Citi
 59 (10,03%)

Patēriņa preču kategorijā sūdzības un jautājumi saņemti galvenokārt galvenokārt par preču neatbilstību līguma noteikumiem, preces piegādes problēmām (piegādes termiņa neievērošana), cenu norādīšanu, atteikuma tiesību izmantošanu un darījumu apliecinošā dokumenta neizsniegšanu.

Sūdzību un jautājumu par patēriņa precēm sadalījums ir parādīts nākamajā grafikā.

Sūdzības un jautājumi par precēm
Neatbilstība līguma noteikumiem
 201 (34,17%)
Piegādes termiņu neievērošana
 18 (3,06%)
Atteikuma tiesības
 9 (1,53%)
Cenu norādīšana
 13 (2,21%)
Darījumu apliecinošā dokumenta neizsniegšana
 9 (1,53%)
Pārtika
 14 (2,38%)

Sūdzību un jautājumu par preču neatbilstību līguma noteikumiem sadalījums ir parādīts nākamajā grafikā.

Neatbilstība līguma noteikumiem
Elektropreces (izņemot datortehniku un mobilos telefonus)
 41 (6,97%)
Apavi
 30 (5,10%)
Apģērbi
 28 (4,76%)
Mēbeles
 21 (3,57%)
Būvmateriāli
 14 (2,38%)
Mobilie telefoni
 18 (3,06%)
Datortehnika
 10 (1,70%)
Citas preces
 39 (6,63%)

Kategorijā "Vispārējie pakalpojumi" visvairāk sūdzību un jautājumu saņemts par dzīvojamo māju apsaimniekošanu (informācijas nesniegšana, nepamatoti aprēķināmie maksājumi) un dažādiem remonta pakalpojumiem (neatbilstība līguma noteikumiem). Detalizētāka informācija ir atspoguļota nākamajā grafikā.

Sūdzības un jautājumi par vispārīgiem pakalpojumiem
Apsaimniekošana
 34 (5,77%)
Automašīnu remonta pakalpojumi
 16 (2,72%)
Citi remonta pakalpojumi
 14 (2,38%)
Eiropas institūcijas panāk vienošanos par preču remontēšanas veicināšanu, Digitālo pakalpojumu akts pilnībā stājies spēkā Paradupaligs.lv - jaunā mājaslapa parādu grūtībās nonākušajiem patērētājiem
Visas aktualitātes

Saistītie raksti