Patērētāju sūdzības 2020.gadā – mainījās struktūra, skaits nemainīgs

Ziņas 18. Janvāris, 2021
Datora ekrāns ar statistikas datiem

Pagājušais 2020.gads neapšaubāmi paliks atmiņā, kā gads, kurā COVID-19 pandēmija rādīja patērētājiem vēl neredzētus izaicinājumus - ceļojumu un pasākumu masveida atcelšana, ienākumu samazināšanās, būtiski ierobežojumi tirdzniecībai tradicionālajos veikalos - tie ir tikai daži šādu izaicinājumu piemēri. Šie apstākļi ievērojami ietekmēja PIAA saņemto sūdzību struktūru, lai arī kopumā saņemto sūdzību skaits palika nemainīgs.

Tāpat ar lielu interesi gaidām darbības pārskatus no Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) un dažādiem patērētāju strīdu ārpustiesas risinātājiem (tiem vajadzētu tikt publicētiem līdz šī gada 1.martam).

PIAA 2020.gadā kopumā saņēma 823 sūdzības un jautājumus.

Visvairāk sūdzību PIAA saņēma par patēriņa precēm (437 jeb 53,10%), vispārējiem pakalpojumiem (94 jeb 11,42%), pasta un elektronisko komunikāciju pakalpojumiem (90 jeb 10,94%) un atpūtas pakalpojumiem (42 jeb 5,10%).

Tādējādi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu ievērojami pieauga sūdzību skaits pasta un elektronisko pakalpojumu jomā - 2019.gadā saņēmām 50 šādas sūdzības, bet 2020.gadā saņēmām jau 90 sūdzības. Lielākais pieaugums procentu izteiksmē tika novērots atpūtas pakalpojumu (t.sk. tūrisms, koncerti, izrādes u.c.) jomā, kurā saņemtas 42 sūdzības, iekams 2019.gadā saņēmām tikai 8. Turpretī, jomās, kurās PIAA tradicionāli saņem daudz sūdzību - patēriņa preces un vispārējie pakalpojumi - sūdzību skaits ir samazinājies. Piemēram, attiecībā uz patēriņa precēm 2019.gadā saņēmām 450 sūdzības, bet 2020.gadā tādas bija 437. Savukārt, attiecībā uz vispārējiem pakalpojumiem 2019.gadā saņēmām 143 sūdzības, bet 2020.gada - tikai 94.

Saistībā ar tirdzniecības metodēm jāsecina, ka ievērojami pieauga sūdzību skaits distances tirdzniecībā - 2019.gadā tās bija 125 sūdzības, bet 2020.gadā - jau 192 sūdzības.

Kopumā jāsecina, ka PIAA saņemto sūdzību struktūras izmaiņas atspoguļo pandēmijas rādītos izaicinājumus.

Ar detalizētāku statistiku pa sūdzību jomām var iepazīties zemāk.

Sūdzības un jautājumi pa jomām
Patēriņa preces
437 (53,10%)
Vispārējie pakalpojumi
94 (11,42%)
Finanšu pakalpojumi
31 (3,77%)
Pasta un elektronisko komunikāciju pakalpojumi
90 (10,94%)
Transporta pakalpojumi
11 (1,34%)
Atpūtas pakalpojumi
42 (5,10%)
Energoapgāde un ūdensapgāde
11 (1,34%)
Veselības aprūpe
26 (3,16%)
Izglītība
2 (0,24%)
Citi
79 (9,60%)

Patēriņa preču kategorijā sūdzības un jautājumi saņemti galvenokārt par preču kvalitāti (neatbilstību līguma noteikumiem), preces piegādes problēmām (piegādes termiņa neievērošana), cenu norādīšanu, atteikuma tiesību izmantošanu un pārtikas precēm.

Sūdzību un jautājumu par patēriņa precēm sadalījums ir parādīts nākamajā grafikā.

Sūdzības un jautājumi par precēm
Neatbilstība līguma noteikumiem
300 (36,00%)
Piegādes neizpilde
44 (5,35%)
Atteikuma tiesības
19 (2,31%)
Cenu norādīšana
23 (2,79%)
Darījuma apliecinošā dokumenta neizsniegšana
1 (0.12%)
Mēra nepareizā noteikšana
2 (0,24%)
Pārtika
40 (4,86%)

Sūdzību un jautājumu par preču neatbilstību līguma noteikumiem sadalījums ir parādīts nākamajā grafikā. Lūdzam vērst uzmanību tam, ka 2019.gadā esam ieviesuši izmaiņas preču kategorijās, lai nodrošinātu iespēju vieglāk salīdzināt PIAA un PTAC sūdzību statistiku.

Neatbilstība līguma noteikumiem
Elektropreces (izņemot datortehniku un mobilos telefonus)
55 (6,68%)
Apavi
28 (3,40%)
Apģērbi
33 (4,01%)
Mēbeles
26 (3,16%)
Būvmateriāli
23 (2,79%)
Bērnu preces
11 (1,34%)
Autopreces
12 (1,46%)
Mobilie telefoni
18 (2,19%)
Citas preces
94 (11,28%)

Kategorijā "Vispārējie pakalpojumi" visvairāk sūdzību un jautājumu saņemts par dzīvojamo māju apsaimniekošanu (informācijas nesniegšana, nepamatoti aprēķinātie maksājumi) un dažādiem remonta pakalpojumiem (neatbilstība līguma noteikumiem). Detalizētāka informācija ir atspoguļota nākamajā grafikā.

Sūdzības un jautājumi par vispārīgiem pakalpojumiem
Apsaimniekošana
19 (2,31%)
Ķīmiskā tīrītava
1 (0,12%)
Automašīnu remonta pakalpojumi
12 (1,46%)
Citi remonta pakalpojumi
15 (1,82%)

Kategorijā "Atpūtas pakalpojumi" visas sūdzības saņemtas par atceltajiem tūrisma pakalpojumiem vai pasākumiem (pakalpojumu atcelšana, naudas atmaksa, atteikšanās no piedāvātiem vaučeriem).

Sūdzības un jautājumi par atpūtas pakalpojumiem
Atcelts tūrisma pakalpojums
32 (3,89%)
Atcelts pasākums
10 (1,22%)

ES dalībvalstis uzsāk Eiropas Komisijas priekšlikumu interneta platformu regulējumam apspriešanu Kā informācijas sniegšanas pienākuma neizpilde nodara kaitējumu pašam uzņēmējam? I.daļa
Visas aktualitātes

Saistītie raksti