Mobilā aplikācija “Pateretajs.lv”

Ziņas 23. Decembris, 2021

Nevēlamies, lai pārdevēji mūs apkrāpj. Neraugoties uz negodīgas komercprakses izmantošanas aizliegumu, tirgū tā pastāv. Lietotne PATĒRĒTĀJS palīdzēs atrisināt dažādas patērētāju problēmsituācijas. Neļausim sevi maldināt! Ja reklāmā vai uz produkta iepakojuma redzat kaut ko aizdomīgu – dariet mums un citiem to zināmu.

Ko jūs varat darīt šajā mobilajā aplikācijā?

1. ziņot par negodīgu tirgus praksi vai atrast negodīgas tirgus prakses piemērus (cilnē PAZIŅOJUMI) noklikšķiniet uz ikonas +
2. pārbaudiet, kādas negodīgas prakses ir vispopulārākās (cilnē RANKING)
3. paplašiniet savas zināšanas, lasot ziņojumus par neatkarīgiem produktu testiem vai Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas publicētiem jaunumiem (cilnē ZINĀŠANAS)
4. pārbaudiet, kur varat saņemt palīdzību (cilnē PADOMI).

Kas ir negodīga komercprakse?
Tirgus prakse ir jebkura ražotāja vai pārdevēja, t.i., uzņēmēja, darbība (vai darbības trūkums - bezdarbība), kas attiecas uz patērētājiem piedāvātajām un pārdotajām precēm. Likums aizliedz uzņēmējiem izmantot negodīgu praksi, t.i., tādu, kas maldina patērētājus un mudina pieņemt nelabvēlīgus lēmumus, t.i. pērkot novecojušas vai nevajadzīgas preces vai pat tādas, kas var nebūt veselīgas, ja tās tiek patērētas pārmērīgi.

Par mums
Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) ir Latvijā reģistrēta biedrība. LPIAA mērķis ir Latvijas patērētāju tiesību un likumīgu interešu aizsardzība. LPIAA ir nodibinājušas Latvijas patērētāju interešu aizstāvības biedrības, kuras ir izveidojuši Latvijas iedzīvotāji. Šobrīd šīs biedru tīkls sastāv no 10 organizācijām Gulbenē, Cēsīs, Rēzeknē, Daugavpilī, Ogrē, Jelgavā, Rīgā, Jūrmalā, Ventspilī un Liepājā. Mēs esam cilvēku grupa, kam rūp palīdzēt patērētājiem, dot iespēju patērētājiem pieņemt apzinātus lēmumus, kas atbilst viņu patiesajām vajadzībām. Vairāk par mums:www.pateretajs.lv

Pieteikšanās noteikumi un privātuma politika

Izmantojot šo lietojumprogrammu jūs piekrītat tās noteikumiem un privātuma politikai. Ar nolikumu varat iepzaīties šeit.

Par finansējumu

Šī aplikācija tika izveidota projekta “Tāds pats, bet savādāks” ietvaros, skaidrojot, vai pārtika Baltijas reģionā atšķiras no tās, kuru patērētāji lieto Rietumeiropā. Projektu finansē Eiropas Komisija (Patērētāju programma 2014–2020). Publicētais saturs atspoguļo autora viedokli un par to ir atbildīgs tikai viņš. Eiropas Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu šī satura izmantošanu.

Par lietojumprogrammas izstrādātājiem

Lietojumprogrammu izveidoja tehnoloģiju uzņēmums Coblit, kas specializējas speciālas mobilās un tīmekļa programmatūras izveidē.


About the application

We do not want to be cheated by the sellers. Unfair practices - despite the ban on their use - are constantly present on our market. The CONSUMERS app will help us take matters into our own hands. Let's not be deceived! You see anything suspicious in an advertisement or on the product packaging - let us and other consumers know.

What can you do in this app?

1.report or find an unfair market practice - in the NOTIFICATIONS tab, click the + icon

2. check which unfair practices are the most numerous - in the RANKING tab

3.expand your knowledge by reading reports on independent product tests or news from our Foundation - in the KNOWLEDGE tab

4.check where you can get consumer help - in the TIPS tab

Unfair market practice - what is it?

A market practice is any action (or lack of action - omission) of a producer or seller, i.e. an entrepreneur, which concerns goods offered and sold to consumers. The law prohibits the use of unfair practices by entrepreneurs, i.e. those that mislead consumers and encourage them to make unfavorable decisions, e.g. buying out-of-date or redundant goods, or even those that may not be healthy if consumed excessively. You can read more about unfair market practices here.

Application regulations and privacy policy

By using this application, you consent to its terms and conditions and privacy policy. You can read the regulations by clicking here and the privacy policy here.

About financing

This application was created as part of the project ‘The same but different - food in Baltic region different from what consumers eat in Western Europe?’. The project is financed by the European Commission (Consumer Program 2014–2020).

The published content represents the author's opinion and is his sole responsibility. The European Commission cannot be held responsible for any use that may be made of this content.

About the developers of the application

The application was made by the Coblit technology company, which specializes in creating dedicated mobile and web software.

Patērētāju organizācijas sniedz konsultācijas patērētājiem, kurus nomāc enerģētikas jautājumi Maltā kafija zem palielināmā stikla
Visas aktualitātes

Saistītie raksti