Mājsaimniecību patērētājiem nepieciešama ciešāka regulatora sadarbība mainīgajā tirgus situācijā

Ziņas 25. Augusts, 2021
STEP projekta logo

Š.g. 11. augustā notika Konsultatīvās padomes iepazīšanās ar jauno Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes sastāvu un diskusija par regulatora lomu mainīgajā tirgus situācijā, energoresursu cenu kāpumus un Eiropas zaļo kursu. Jau 2. septembrī notiks kārtējā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas konsultatīvās padomes sēde.

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas (LPIAA) pārstāve Baiba Miltoviča apsveica jauno padomi, tās priekšsēdētāju Aldu Ozolu, un vienlaikus atgādināja par virkni izaicinājumiem ar kuriem nāksies saskarties tuvākajos gados t.i. pieaugošas energoresursu cenas mājsaimniecību patērētājiem (elektrība, dabasgāze, siltumapgāde) un Eiropas zaļā kursa noteiktās prasības. Kā liecina “Dienas bizness” apkopotā informācija “Latvijai, ja vērtē Nord Pool biržas cenu, elektrība gada laikā kļuvusi 230% dārgāka” (17.08.2021, #33(6064).

Paralēli energoresursu cenu pieaugumam mājsaimniecības saskaras ar izaicinājumiem saistībā ar atkritumu apsaimniekošanas tarifiem, nekustamā īpašuma nodokļiem un salīdzinoši grūtu periodu saistībā ar Covid19 situācijas pasliktināšanos un nestabiliem mājsaimniecību ienākumiem.

Šajā situācijā nepieciešams aktīvāks regulatora darbs skaidrojot mainīgā tirgus apstākļus sabiedrībai t.i. energoresursu cenu kāpuma iemeslus Latvijā, meklēt risinājumus, lai sabiedrībai nebūtu jāpārmaksā par saules paneļu manipulācijām, nepieciešams uzrunāt un izglītot mājsaimniecību patērētājus, kā labāk sevi pasargāt, ciešāk iesaistīt sabiedrību, sabiedriskas organizācijas, kuras ikdienā palīdz patērētājiem ar to tiesību un interešu aizsardzību.

LPIAA aicina SPRK piedāvāt plašāku instrumentu klāstu patērētāju tiesību aizsardzībai t.i. izveidot atsevišķu patērētāju strīdu risināšanas struktūru SPRK regulētajās jomās, lai neatkarīga un koleģiāla lēmējinstitūcija risinātu strīdus starp patērētājiem un pakalpojumu sniedzējiem.

Lai gan SPRK izskata strīdus, statistiskie dati (saskaņā ar SPRK gada pārskatiem) liecina, ka 2020.gadā tika izskatīts viens strīds, 2019.gadā 3 strīdi, 2018.gadā 4 strīdi.

Salīdzināšanai, šobrīd sekmīgi strādā Patērētāju strīdu risināšanas komisija (LPIAA ir tās sastāvā), kur 2020.gadā saņemti jau 198 iesniegumi, kas ir par 22 iesniegumiem vairāk nekā 2019.gadā. Turklāt, patērētāja prasījums tika apmierināts pilnībā vai daļēji 79,35% gadījumu.

Energoresursu cenu pieaugums radīs aizvien pieaugošu neapmierinātību un var augt pretestība esošajam uzņemtajam zaļajam kursam. Atsevišķās valstīs Eiropā zaļo virzību vēlētāji jau sākuši apsvērt kritiskāk, piemēram, Šveice ir atbildīga par 0,1% globālo emisiju, tāpēc oponenti jau izteikuši šaubas vai šāda pieeja palīdzēs globālajai dabas videi. Šveicē iedzīvotāji šajā vasarā nobalsojuši pret jaunu klimata saudzēšanas likuma kārtu, kas paredzētu nodokļu palielināšanu degvielai un aviobiļetēm.

Informācijai! SPRK Konsultatīvā padome tika izveidota 2020. gadā pēc Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendācijām par Regulatora darbības uzlabošanu, tomēr darbs konsultatīvajā padomē ir brīvprātīgs un tās ieteikumiem ir tikai rekomendējošs raksturs.

Projekts STEP ir saņēmis ES pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" finansējumu saskaņā ar dotācijas līgumu Nr.847080.

Kādas ir patērētāja tiesības, ja saņemtas nepasūtītas preces vai pakalpojumi? Apvieno spēkus enerģētiskās nabadzība mazināšanai
Visas aktualitātes

Saistītie raksti