Melnajā sarakstā iekļauta Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola

"Melnais" saraksts 18. Augusts, 2022

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola" par to, ka tā neizpildīja četrus Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus ar kuriem tai uzlikts par pienākumu atmaksāt patērētājiem neatmaksātas studiju maksas 1260 EUR, 1258 EUR, 1267,50 EUR un 1256 EUR apmērā.

SIA "Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola", noslēdza ar patērētājiem līgumus par par pilna laika studijām dažādās profesionālā bakalaura studiju programmās “Tūrisma uzņēmējdarbības vadība” (turpmāk – līgums). Saskaņā ar līguma 3.8.1. apakšpunktu, augstskola apņēmusies atmaksāt studentiem samaksāto studiju maksu, ieturot bankas komisijas maksu par studiju maksas pārskaitīšanu, ja students nav uzsācis mācības no sabiedrības neatkarīgu iemeslu dēļ – ja studentam atteikta vīzas vai termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšana. Ņemot vērā to, ka patērētājiem tika atteikta vīzas izsniegšana, viņi pieprasīja augstskolai samaksātās studiju maksas atmaksu. SIA "Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola" piekrita atmaksāt patērētājiem iemaksātas studiju maksas tikai par otro studiju semestri, ieturot visus izdevumus, kas saistīti ar maksājuma noformēšanu un pārskaitīšanu, ņemot vērā to, ka studentam tika nodrošinātas attālinātas studiju iespējas MOODLE studiju vidē.

Komisija, izvērtējot lietas materiālus, konstatēja, ka Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, sniedzot atbildi uz Patērētāju tiesību aizsardzības centra jautājumiem par sabiedrības rīcību attiecībā uz studiju nodrošināšanu ārkārtas situācijas laikā ārvalstu studentiem, norādīja, ka, lai arī Latvijā 2020.gada 12.martā tika izsludināta ārkārtas situācija saistībā ar Covid-19 pandēmiju, šajā gadījumā nebija nekāda pamata reflektantam/studentam neatgriezt naudu, jo viņš nebija ieguvis vīzu studiju uzsākšanai kā pilna laika students par ko noslēgts studiju līgums. Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu pauda viedokli, ka sabiedrība negodprātīgi izmanto un interpretē Covid-19 pandēmijas radītos ierobežojumus, patvaļīgi uzspiežot vai interpretējot attālinātās studijas attiecībā uz tiem ārvalstniekiem, kas nav saņēmuši vīzu kā pilna laika studenti.

Izvērtējot lietas materiālus Komisija nonāca pie secinājuma, ka lai arī mācīties patērētāji varēja attālināti, patērētāji, sakarā ar to, ka viņiem tika atteikta vīza, nevarēja saņemt citus pakalpojumus, ko paredzēja viņa izvēlētā pilna laika studiju forma (piemēram, laboratorijas, konsultāciju un bibliotēkas apmeklēšanu). Komisija norāda, ka konkrētajā gadījumā augstskolai ir jāatmaksā patērētājam visa samaksātā studiju maksu, atbilstoši savstarpēji noslēgtā līguma 3.8.1. apakšpunktam.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

Amazon, AliExpress un Wish novērš pārkāpumus Mēbeļu tirgotāja SIA "Conchas de mar" ir iekļauta "melnajā" sarakstā
Visas aktualitātes

Saistītie raksti