Lielām platformām jāpilda Digitālo pakalpojumu akta prasības

Ziņas 20. Septembris, 2023
Interneta platformu ikonas

Lielām platformām un tiešsaistes meklētājiem ar 2023.gada 25.augustu jāsāk pildīt Digitālo pakalpojumu akta (DPA) prasības. Piemēram, šo pakalpojumu nodrošinātājiem jāinformē patērētāji par to kādēļ viņi saņem noteiktus meklēšanas rezultātus un jāmazina pamattiesību pārkāpšanas vai nelegāla satura ievietošanas riski u.c.

DPA ir ES regula, kas nosaka tādu digitālo pakalpojumu sniedzēju pienākumus Eiropas Savienībā, kuri darbojas kā starpnieki, ļaujot patērētājiem iegādāties citu tirgotāju piedāvātas preces, pakalpojumus un digitālo saturu. Par pakalpojumu sniedzējiem DPA kontekstā atzīstamas, piemēram, tiešsaistes tirdzniecības vietas un sociālie tīkli.

DPA tika pieņemta 2022.gada 19.oktobrī un piemērojama no 2024.gada 17.februāra. Tomēr attiecībā uz ļoti lielām tiešsaistes platformām un ļoti lieliem tiešsaistes meklētājprogrammu nodrošinātājiem to atļauts piemērot arī ātrāk. Eiropas Komisija atbilstoši DPA prasībām veica interneta platformu izvērtējumu. Rezultātā 2023.gada 25.aprīlī tā publicēja to platformu un meklētājprogrammu sarakstu, kuras būtu atzīstamas par ļoti lielām.

Šajā sarakstā atrodamas tādas mēklētājprogrammas, kā Bing un Google Search. Savukārt, par ļoti lielām tiešsaistes platformām atzītas Alibaba, AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, X (bij. Twitter), Wikipedia, YouTube un Zalando.

Tas nozīmē, ka sākot ar 2023.gada 25.augustu minēto platformu un meklētājprogrammu nodrošinātājiem ir jāizpilda virkne prasību tajā skaitā jānodrošina:

  • skaidra informācija par to, kāpēc lietotājiem tiek ieteiktas noteiktas preces vai pakalpojumi, kā arī iespēja atteikties no ieteikumiem kas balstīti uz lietotāju profilēšanu;
  • iespējas lietotājiem viegli ziņot par nelikumīgu saturu, kā arī jāveic šādu ziņojumu rūpīga izvērtēšana;
  • ka reklāma netiek atspoguļota, balstoties uz lietotāja sensitīvajiem datiem (etnisko piederību, politiskiem uzskatiem, reliģisko vai filozofisko pārliecību, seksuālo orientāciju u.c.);
  • visas reklāmas marķēšana un lietotāju informēšana par to, kas pasūta reklāmu;
  • tiešsaistes saskarņu izstrādāšana ar visaugstāko privātuma, drošuma un drošības līmeni nepilngadīgajiem, tajā skaitā, neizmantojot reklāmas, kuru pamatā ir nepilngadīgo profilēšana;
  • risku novērtējuma veikšana un risku mazināšanas pasākumu izstrādāšana, iesaistot pakalpojuma saņēmēju pārstāvjus, pakalpojumu potenciāli ietekmēto grupu pārstāvjus, neatkarīgos ekspertus un pilsoniskās sabiedrības organizācijas.
Pētījums: Lielākā daļa patērētāju saskaras ar problēmām digitālajā vidē Apavu tirgotājs SIA YES (tooche.me) iekļauts "melnajā" sarakstā
Visas aktualitātes

Saistītie raksti