Latvijas klimata neitralitātes klasteris 2050_STEP projekts

Ziņas 16. Decembris, 2021
STEP projekta logo

Lai izglītotu un informētu plašu sabiedrību par Eiropas Savienībā (ES) pieņemto Zaļo kursu un klimatneitralitātes politiku, ir izveidota biedrība Latvijas klimata neitralitātes klasteris 2050, kuras biedrs ir "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (LPIAA).

Eiropas Zaļais kurss un ES klimata politika saistībā ar emisiju samazināšanu tiešākā vai netiešākā veidā attiecas uz ikvienu iedzīvotāju un uzņēmumu neatkarīgi no tā, vai tas atrodas galvaspilsētā, reģionu centros vai novados. Lai sagatavotos tā dēvētajai zaļajai pārejai, sabiedrības informētība ir viens no galvenajiem uzdevumiem.


Lai sasniegtu šos uzdevumus ir svarīgi sadarboties ar reģioniem un novadiem, kā arī iesaistīt kopējā darbā dažādus partnerus gan no pašvaldību, biznesa, gan no NVO un akadēmiskās un ekspertu kopienām. Šāda pieeja atbilstu klastera principam.
Latvijas klimata neitralitātes klasteris 2050 ir platforma informācijas un viedokļu apspriešanai nevis gatavo atbilžu avots.


Latvijas klimata neitralitātes klasterī 2050 jau apvienojušās vairākas biedrības un trīs privātpersonas, tostarp biedrība RISEBA Alumni, biedrība Mentori, biedrība Latgales lietišķo sieviešu apvienība, biedrība Par zaļu Pierīgu un biedrība Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija.

“Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija” piedalās starptautiskā projektā “STEP”, kas notiek Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovācijas atbalsta programmas “Horizon 2020” („Apvārsnis 2020”) ietvaros. Papildu ES mērķim par klimata neitralitāti un vēlmei panākt negatīvas emisijas pēc 2050.gada, ir mazināt enerģētisko nabadzību, piemēram, izvērtējot izmaksu efektivitāti attiecībā uz apkures iekārtu nomaiņu vai ierīkošanu, siltumapgādes tīklu attīstību, kā arī māju tehniskā stāvokļa uzlabošanu.

Eiropas klimata likums nosaka dalībvalstīm saistošu klimata mērķi līdz 2030.gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu neto emisijas – emisijas pēc piesaistes atskaitīšanas – vismaz par 55% salīdzinājumā ar 1990.gadu. Tie ir uzdevumi, kas skars visu sabiedrību.

Projekts STEP ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 847080.

Atklāti par melno tēju maisiņos Kāpēc patērētāju “zaļmaldināšana” ir atzīstama par negodīgu komercpraksi?
Visas aktualitātes

Saistītie raksti