Konstatēts pārsniegts glifosāta līmenis melnajā tējā

Ziņas 12. Oktobris, 2021

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija saņēmusi atbildi no LR Pārtikas un veterinārā dienesta par situāciju ar trimetil-sulfonija katjona (TMS rodas glifosāta lietošanas rezultātā) maksimālo atlieku līmeņa pārsniegumu melnajai tējai maisiņos. Tas konstatēts sekojošās tējās - Ahmad Tea English Tea, Ahmad Tea English Breakfast, Lipton Yellow Label, Lipton Golden tea, Ica/I love eco. LR Pārtikas un veterinārais dienests ziņo, ka pārbaudītās melnās tējas partijas ir izņemtas no tirdzniecības.

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija Eiropas Komisijas Patērētāju programmas 2014.-2020. gada ietvaros realizē projektu “Same as different” (“Tas pats, bet atšķirīgs”, DG Justice and Consumers, REC—RPPI-AG-2019). Projekta partneris, Polijas Nacionālais dārzkopības pētniecības institūts veic laboratorijas pārbaudes tējai un kafijai un ziņo par izpētes rezultātiem patērētāju organizācijām un valsts iestādēm.

Paralēli TMS izpētei Polijas laboratorija konstatējusi, ka Dilmah Premium melnās tējas maisiņos ir paaugstināts smago metālu (svina) līmenis. Lai gan nekur likumdošanā netiek norādīti maksimālie atlieku līmeņi, tomēr jāuzsver, ka svins uzglabājas cilvēka ķermenī un netiek izvadīts no organisma.

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija ir informējusi reģionālos konsultantus – Cēsīs, Jelgavā, Rēzeknē, Daugavpilī, Gulbenē, Liepājā un Rīgā.

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija turpinās sekot attīstības gaitai un informēs patērētājus par turpmākajiem soļiem.


Latvian National Association for Consumer Protection has received a response from the Food and Veterinary Service of the Republic of Latvia regarding the situation with the exceedance of the maximum residue level of trimethylsulfonium cation (TMS occurs as a result of glyphosate) in black tea bags. It is found in the following teas - Ahmad Tea English Tea, Ahmad Tea English Breakfast, Lipton Yellow Label, Lipton Golden Tea, Ica / I love eco. The Food and Veterinary Service of the Republic of Latvia reports that the inspected batches of black tea have been withdrawn from trade.

Latvian National Association for Consumer Protection is partner of the project "Same as different" (DG Same and Consumers, REC-RPPI-AG-2019, European Commission Consumer Program 2014-2020). The project partner, the Polish National Horticultural Research Institute, carries out laboratory tests on tea and coffee and reports the results to consumer organizations and public authorities.

In parallel with the TMS study, the Polish laboratory found that Dilmah Premium black tea bags had elevated levels of heavy metals. Although no maximum residue level is specified anywhere in the legislation, it should be emphasized that lead is stored in the human body and is not eliminated from the body.

Latvian National Association for Consumer Protection has informed regional consultants - in Cēsis, Jelgava, Rēzekne, Daugavpils, Gulbene, Liepāja and Rīga.

LPIAA will continue to follow the development process and inform consumers about the next steps.

Vai pārdevējs drīkst veikt nekvalitatīvas preces remontu bez patērētāja piekrišanas? Eiropas aviokompānijas apņēmās labāk informēt patērētājus un savlaicīgi atmaksāt patērētājiem naudu par atceltajiem avioreisiem
Visas aktualitātes

Saistītie raksti