Kas jāzina par patērētāju kolektīvajām prasībām?

Skaidrojumi 30. Marts, 2023
Cilvēku pūļa attēls

Kas ir patērētāju kolektīvā prasība?

Kolektīvā prasība ir prasība tiesā, kuru kvalificētā institūcija ceļ kā prasītājs cietušo patērētāju labā ar mērķi panākt viņiem kaitējuma atlīdzinājumu, piemēram, zaudējumu atlīdzību, preces remontu vai apmaiņu, preces vai pakalpojuma cenas samazināšanu, līguma izbeigšanu, samaksāto summu atmaksu u.c.

Kolektīvo prasību ceļ izraudzīta kvalificētā institūcija - patērētāju tiesību aizsardzības biedrība. Tas nozīmē, ka pašiem patērētājiem nav jāvēršas tiesā, nav jāpiedalās tiesas sēdē, nav jāalgo advokāts u.tml. Patērētājiem, kuri nolema pievienoties kolektīvajai prasībai jāsniedz kvalificētajai institūcijai to rīcībā esošā informācija un pierādījumi. Pateicoties šādam risinājumam patērētāji, pievienojoties kolektīvajai prasībai, ne ar ko neriskē neveiksmes gadījumā, bet panākuma gadījuma saņem viņiem nodarītā kaitējuma atlīdzinājumu.

Kādēļ patērētāju kolektīvās prasības tika ieviestas?

Patērētāju kolektīvās prasības tika ieviestas, jo praksē daudzos gadījumos patērētāji vai nu nezina, kā pareizi vērsties tiesā vai nu nav pārliecināti par spēju panākt rezultātu, vai arī uzskata, ka tiesvedībai nepieciešamie resursi nav potenciālā ieguvuma vērti.

Piemēram, ja individuālajam patērētājam nodarītie zaudējumi nepārsniedz dažus eiro, tad viņš diezin vai versīsies tiesā, lai tos atgūtu. Tomēr, ja šādu patērētāju skaits mērams desmitos tūkstošu, tad kopējais kaitējums patērētājiem var sasniegt iespaidīgas summas.

Tas noved tā, ka tirgotājs, kurš pārkāpa patērētāju tiesības ir spējīgs paturēt nelikumīgi iegūto peļņu. Tas nodara būtisku kaitējumu patērētājiem kopumā un kropļo konkurenci tirgū.

Kolektīvās prasības ir viens no instrumentiem, kurš palīdz šo netaisnību labot.

Kā patērētāji var piedalīties kolektīvajā prasībā?

Šobrīd Latvijas patērētāji nevar piedalīties kolektīvajā prasībā, jo attiecīgie tiesību akti Latvijā vēl nav pieņemti. Tomēr ES direktīva paredz, ka dalībvalstīm jānodrošina iespēja celt šādas prasības ar 2023. gada 25. jūniju.

Tādējādi, tiklīdz Latvijā tiks pieņemti nepieciešamie tiesību akti un Latvijā tiks izraudzītas kvalificētas institūcijas, kuras ir spējīgas celt kolektīvās prasības, tad dalība tajās Latvijas patērētājiem kļūs iespējama.

Praktiski tas nozīmē, ka brīdī, kad Latvijas masu medijos parādīsies informācija par iespēju pievienoties kādai kolektīvajai prasībai, katram patērētājam būs iespēja uzzināt vai tā attiecināma uz viņu un saņemt informāciju par to, kā attiecīgajai prasībai pievienoties.

Starptautiskā Enerģētikas aģentūra: ES jāturpina samazināt atkarība no Krievijas fosilā kurināmā arī 2023.gadā Automašīnu tirgotājs SIA "AUTOPOLE" ir iekļauts "melnajā" sarakstā
Visas aktualitātes

Saistītie raksti