Kas jāņem vērā, izvēloties tūrisma operatoru?

Skaidrojumi 27. Februāris, 2023
Sieviete lasa dokumentu

Daudzi ceļotāji sāk plānot atvaļinājumus ievērojamu laiku pirms ceļojuma sākuma, tādēļ padomi pakalpojuma sniedzēja izvēlei šiem patērētājiem var lieti noderēt jau šobrīd. Īpaši tas ir svarīgi kontekstā ar dažādiem piedāvājumiem ar kuriem bieži saskaras ceļotāji, kuri aktīvi izmanto sociālos medijus. Krāšņi skati, pievilcīgas cenas un vēlme izrauties no ikdienas var likt aizmirst par piesardzību un pasūtīt ceļazīmi no pakalpojuma sniedzēja, kura uzticamība ir ļoti apšaubāma.

Zemāk ir daži padomi tiem ceļotājiem, kuri vēlas samazināt neatrisināmu problēmu rašanās risku pēc kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma noslēgšanas.

Pasūtiet pakalpojumus tikai no licencētiem tirgotājiem

Lai arī Latvijā komplekso tūrisma pakalpojumu sniegšanai jau daudzus gadus nepieciešama licence, zināma daļa patērētāju joprojām izvēlas pakalpojumu sniedzējus, kuri nav licencēti. Šai ziņā jāatceras, ka licenci var saņemt tikai tie komersanti, kuru darbība atbilst noteiktiem kritērijiem, tajā skaitā, ja komersantam ir finansiāls nodrošinājums, kas likviditātes problēmu gadījumā ļaus patērētājiem saņemt samaksātas summas atpakaļ.

Tādējādi, ceļotāji, kuri izvēlas pakalpojumu sniedzējus, kuriem nav licences ne tikai atbalsta prettiesisku uzņēmējdarbību, bet arī uzņemas daudz lielāku risku, ka problēmu gadījumā naudu par nenotikušu ceļojumu būs ļoti grūti atgūt.

Nevajadzētu paļauties arī uz to, ka kādreiz uzņēmums bija licencēts, jo var gadīties, ka brīdī, kad pasūtat ceļojumu, uzņēmumam licence jau ir anulēta. Šī iemesla dēļ, aicinām ceļotājus iepazīties ar aktuālo informāciju par tūrisma operatoru, kura ceļojumu plānots izmantot, pirms katra pakalpojuma pasūtīšanas.

Licencētu tūrisma operatoru un aģentu datubāzi uztur Patērētāju tiesību aizsardzības centrs šeit (datubāzes ielādes laiks ir līdz 1 min.): https://registri.ptac.gov.lv/lv/turisma-operatoru-un-agentu-datubaze.

Pārbaudiet "melno" sarakstu

Vēl viens Latvijas patērētājiem pieejams bezmaksas informācijas avots ir t.s. "melnais" saraksts, kurā tiek iekļauti komersanti, kas nav izpildījuši Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus.

Kādēļ tas ir svarīgi? Patērētāju strīdu risināšanas komisija izveidota kā alternatīva tiesai, lai vienkāršotu patērētājiem strīdu risināšanu ar komersantiem. Tādējādi, Komisijas lēmuma nepildīšana uzskatāma par patērētājiem nedraudzīgu soli, jo liek patērētājiem vērsties tiesā savu interešu aizsardzībai, kas būtiski sarežģī patērētāja ceļu uz savu tiesību ievērošanu.

Tas nozīmē, ka komersanta iekļaušana "melnajā" sarakstā ir ziņāma pazīme, ka komersanta rīcības dēļ savu interešu aizstāvībai var nākties vērsties tiesā vai arī samierināties ar zināmas naudas summas zaudēšanu.

Piemēram, "melnajā" sarakstā ir iekļauti arī tādi pazīstami komersanti, kā:

Minētā informācija dod patērētājiem iespēju izdarīt labāku izvēli par pakalpojuma sniedzēju.

Saņemiet rakstveida līgumu

Viena no svarīgākām ceļotāju tiesību aizsardzības garantijām, kuru paredz tiesību akti ir tūrisma operatora vai tūrisma aģenta pienākums izsniegt ceļotājam līguma eksemplāru vai tā apstiprinājumu uz pastāvīga informācijas nesēja (piemēram, uz papīra vai e-pastā). Līgumā vai līguma apstiprinājumā izklāsta visu vienošanās saturu t.i. visu līguma izpildei būtisko informāciju.

Ja komersants, kuram nolēmāt uzticēt savu ceļojumu, šo pienākumu neizpilda, tad vēlāk var būt grūtības pierādīt līguma noslēgšanas brīdi un tā noteikumus vai pat pašu līguma noslēgšanas faktu. Tādējādi, problēmu gadījumā, var rasties grūtības panākt samaksātas naudas atgūšanu par nenotikušu ceļojumu vai būtisko komersanta solījumu izpildi.

Šī iemesla dēļ, ieteicams neizmantot tādu komersantu pakalpojumus, kuri neizsniedz rakstveida līgumu vai tā apstiprinājumu atbilstoši tiesību aktu prasībām.

Enerģijas tirdzniecība Eiropas Savienībā pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Iestājies ES direktīvas par kolektīvajām prasībām ieviešanas termiņš (papildināts)
Visas aktualitātes

Saistītie raksti