Kādos gadījumos likums liedz izskatīt strīdu Patērētāju strīdu risināšanas komisijā?

Skaidrojumi 27. Novembris, 2020
Cilvēks pie portatīvā datora piedalās tiešsaistes sanāksmē

Patērētāju strīdu risināšanas komisija (Komisija) ir ērts, ātrs un bez maksas instruments patērētāju un komersantu strīdu risināšanai. Tomēr, gan patērētājiem, gan komersantiem ir vērts zināt, ka ir gadījumi, kad likums liedz Komisijai izskatīt noteiktos strīdus.

Šajā rakstā noskaidrosim, kādi šie gadījumi ir.

Komisija neizskata strīdus vairākās jomās

Lai arī Komisijas kompetence ir plaša, tomēr likumā ir norādītas vairākas jomas uz kurām tā neattiecas. Šīs jomas ir:

  • veselības aprūpes pakalpojumi;
  • juridiskie pakalpojumi;
  • pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamo telpu lietošanu.

Tāpat, Komisija neizskata strīdus jomās, kurās jau darbojas cits ārpustiesas strīdu risinātājs. Piemēram, apdrošināšanas un banku pakalpojumu jomās jau darbojas Latvijas apdrošinātāju asociācijas Ombuds un Latvijas Finanšu nozares asociācijas Ombuds attiecīgi.

Komisija neizskata noteiktu kategoriju lietas

Arī jomās, kuras ietilpst Komisija kompetencē, ir specifiskas strīdu kategorijas, kuras Komisija neizskata. Tie ir strīdi:

  • par zaudējumiem, maksājuma dokumentiem vai parāda piedziņu;
  • par preci vai pakalpojumu, kura cena nepārsniedz 20 euro, vai par preci vai pakalpojumu, kura cena pārsniedz 14 000 euro;
  • kuri ir nenozīmīgi vai sīkumaini;
  • kuru risināšana radītu nopietnus traucējumus Komisijas efektīvai darbībai.

Pēdējie divi gadījumi Komisijas praksē līdz šim nav bijuši.

Komisija neizskata strīdus, kuri atrodas noteiktajās strīda stadijās

Un, visbeidzot, Komisija neizskata strīdus, kuri atrodas noteiktajās strīda risināšanas stadijās. Šai sakarā jāatceras, ka Komisija ieņem noteiktu vietu starp dažādiem patērētāju strīdu risināšanas veidiem, proti, tā aizpilda vietu starp pašu vienkāršāko strīda risināšanas veidu - strīda pušu pārrunām - un pašu sarežģītāko - tiesu.

Līdz ar to, no vienas puses, Komisija izskata tikai tos strīdus, kurus jau mēģināja risināt pārrunu ceļā, proti:

  • patērētājs jau ir vērsies pie pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja, lai strīdu atrisinātu pārrunu ceļā;
  • patērētājs jau ir vērsies Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, kurš sniedza palīdzību strīda risināšanā;

Bet, no otrās puses, Komisija nerisina strīdus, kuri jau tiek izskatīti tiesā.

Tāpat, Komisija neizskata lietas pret uzņēmējiem, kuri ir pasludināti par maksātnespējīgiem, jo prasījumu izskatīšanu pret šiem uzņēmējiem regulē citi normatīvie akti.

Ja koncerts, izrāde vai cits pasākums nenotika COVID-19 dēļ… Eiropas Parlaments darbu burzmā: kolektīvas prasības, tiesības uz remontu un preču drošums
Visas aktualitātes

Saistītie raksti