Kā rīkoties, ja esat kļuvis par negodīgas komercprakses upuri?

Skaidrojumi 15. Decembris, 2021
Ekrānattēls no PTAC mājaslapas ar virsrakstu par soda piemērošanu komersantam

Ziņu virsrakstos laiku pa laikam parādās informācija par to, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) uzlika sodu kādam uzņēmējam par negodīgas komercprakses īstenošanu. Tas ir nepārprotams apliecinājums tam, ka PTAC pilda vienu no savām funkcijām - izvērtēt komercprakses atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Tomēr ko tas nozīmē katram patērētājam konkrēti? Kā rīkoties, ja ir pamats domāt, ka PTAC lēmumā minētie pārkāpumi tika izdarīti arī pret Jums?

Pārbaudiet vai lēmums attiecas uz Jums

Pats pa sevi apstāklis, ka uzņēmējs tika sodīts par likumpārkāpumiem vēl nenozīmē, ka PTAC konstatētais likumpārkāpums tika izdarīts arī pret Jums.

Tādēļ, ja esat pircis preces vai pakalpojumus no sodītā uzņēmēja, vispirms nepieciešams pārliecināties, ka lēmums patiešām uz jums attiecas. Lai to izdarītu, uzmanīgi izlasiet PTAC publikāciju par lēmumu un atrodiet atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • kādus pārkāpumus izdarīja uzņēmējs?
  • kādu darbību veikšanu aizliedza PTAC?
  • kādā laika posmā tika veikti pārkāpumi?
  • kādas bija pārkāpumu sekas?
  • vai PTAC iesaka patērētājiem pamatojoties uz lēmumu vērsties pie uzņēmēja, lai panāktu risinājumu, piemēram, nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu?

Šaubu gadījumā Jūs varat arī vērsties PTAC un lūgt skaidrojumus vai arī izlasīt visu lēmumu šeit.

Saglabājiet pierādījumus

Ja PTAC lēmumus uz Jums ir attiecināms, tad nekavējoties jāsāk Jūsu rīcībā esošo pierādījumu saglabāšanu. Pierādījumi varētu būt:

  • papīra dokumenti, kurus Jūs saņēmāt no uzņēmēja klātienē vai pa pastu (līgumi, pieteikumi, čeki, vēstules u.c.);
  • e-pasta sarakste un e-pasta ziņojumiem pievienotie dokumenti (līgumi, informēšanas veidlapas, rēķini u.c.);
  • dokumenti, kuri ir pieejami Jūsu profilā uzņēmēja tīmekļa vietnē (ja tāda ir);
  • Jūsu bankas konta izraksti par maksājumiem, kuri tika saņemti no uzņēmēja vai kuri tika viņam nosūtīti;
  • u.c.

Gadījumā, ja būtiskie dokumenti (līgumi, rēķini u.c.) Jums vairs nav pieejami, tad palūdziet tos izsniegt pašam uzņēmējam, ja šie dokumenti atrodas viņa rīcībā. Tomēr jāatceras, ka dokumentu kopiju izsniegšana parasti ir maksas pakalpojums.

Pieprasot informāciju no uzņēmēja var noderēt arī atsauce uz Vispārīgu datu aizsardzības regulu, kura paredz datu subjekta tiesības pieprasīt piekļuvi visiem saviem personas datiem, tai skaitā saņemt savu personas datu kopijas sev izvēlētā formātā par saprātīgu samaksu, kas balstīta uz administratīvām izmaksām (regulas 15.pants).

Pieprasiet pārrēķinu/zaudējumu atlīdzību

Saistībā ar dažiem PTAC lēmumiem uzņēmējam var rasties pienākums atlīdzināt patērētājiem zaudējumus.

Šai ziņā jāņem vērā, ka saistībā ar komercpraksi PTAC pieņem administratīvus lēmumus, tādēļ to sekas parasti attiecas uz laika posmu pēc lēmuma pieņemšanas, piemēram, aizliegums uzņēmējam turpmāk veikt noteiktas darbības vai arī pienākums uzņēmējam veikt izmaiņas patērētāju maksājumos sākot ar lēmuma pieņemšanas dienu. PTAC lēmuma iedarbība uz laika posmu pirms lēmuma pieņemšanas aprobežojas ar pārkāpuma/-u izdarīšanas fakta konstatēšanu t.i. par prettiesisku tiek atzīta darbība vai bezdarbība, kura notika pagātnē.

Tādējādi, PTAC lēmums nevar novērst visas negatīvās sekas, kuras radās likumpārkāpuma izdarīšanas rezultātā, tajā skaitā, nevar nodrošināt zaudējumu atlīdzību, kuri radās jau sākot ar pārkāpuma izdarīšanas brīdi līdz PTAC lēmuma pieņemšanai.

Pilnīgu negodīgas komercprakses rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu var panākt, izvirzot atsevišķu prasījumu pret pārkāpēju. Nepieciešamības gadījumā pēc palīdzības zaudējumu atlīdzības saņemšanā var vērsties arī Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijā (LPIAA).

Kāpēc patērētāju “zaļmaldināšana” ir atzīstama par negodīgu komercpraksi? Ka pareizi vērsties Patērētāju strīdu risināšanas komisijā?
Visas aktualitātes

Saistītie raksti