Kā nodrošināt, lai patērētāji nepārmaksā par atjaunīgiem energoresursiem?

Skaidrojumi 31. Jūlijs, 2023
Attēls ar cilvēkiem uz

Viena no šī brīža prioritātēm ES ir nepieciešamība steidzami palielināt tīrās enerģijas ražošanas jaudu, lai samazinātu gan atkarību no enerģijas importa, gan emisijas. Savukārt, patērētājiem ir vajadzīga enerģijas resursu apgāde par tik pieņemamu cenu, cik vien iespējams. Turklāt, šāda cena ir jānodrošina ar tādu enerģiju, kuras pamatā ir atjaunīgie Eiropas energoresursi un mazoglekļa energoavoti.

Nav noslēpums, ka ir vajadzīgi milzīgi ieguldījumi, lai ES energoresursu struktūrā palielinātu atjaunīgo energoresursu īpatsvaru. Publiskajos ieguldījumos var un vajag piesaistīt privātā sektora naudu. Diemžēl, plānā REPowerEU nav pienācīgi risināts jautājums par to, kā refinansēt publiskos līdzekļus, kas varētu kalpot kā sākumkapitāls privāto ieguldījumu piesaistei enerģētiskās neatkarības jomā. Viena pieeja būtu atcelt subsīdijas fosilajiem resursiem. Vēl viena iespēja būtu paredzēt īpašu nodokli tā dēvētajai negaidītajai papildu peļņai no augstām naftas un gāzes cenām. Šo peļņu vajadzētu samazināt ar nodokļu palīdzību un novirzīt kā finansiālu kompensāciju enerģijas patērētājiem — piemēram, finansiāli vājākām mājsaimniecībām un izmantot atjaunīgās enerģijas ražošanas paplašināšanu un vajadzīgo tīkla infrastruktūru. Protams, jārēķinās, ka šāds pasākums būtu sensitīvs, un nedrīkst pieļaut, ka tas attur no ieguldījumiem atjaunīgos un mazoglekļa energoresursos.

Svarīgi arī tādi elementi kā pašpatēriņš, atjaunīgās enerģijas kopienas un enerģijas koplietošana, kas ir plaši atzīti paketē “Tīru enerģiju ikvienam Eiropā”. Iedzīvotāji ir gatavi ieguldīt pašpatēriņa vai kopienas patēriņa modeļos, ja viņi saprot, ka tas ir izdevīgi arī pašiem. Dalībvalstīm un politikas veidotājiem būtu jāmudina un jāatbalsta patērētāji un jādod viņiem iespēja kļūt ne tikai par apzinīgiem enerģijas patērētājiem, bet arī par ražojošiem patērētājiem, kā arī veidot vietējas enerģētikas kopienas. Tiesības dalīties ar elektroenerģiju ir īpaši svarīgs stimuls patērētājiem un citiem maziem tirgus dalībniekiem investēt savas elektroenerģijas ražošanā.

PIAA pārstāvji pasākumos Cēsis un Dobelē Ja tūrisma operators maina ceļojuma noteikumus
Visas aktualitātes

Saistītie raksti