Kā ES uzlabo patērētāju aizsardzību Latvijā?

Skaidrojumi 30. Jūnijs, 2023
Roka ar īkšķi uz augšu ES karoga krāsās

Ziņās arvien vairāk parādās informācija par dažādām ES iniciatīvām - vai tā būtu preču remontēšanas veicināšana, zaļmaldināšanas ierobežošana, lielo interneta platformu un mākslīga intelekta regulējums vai arī digitālā eiro ieviešana.

Nereti publiskajā telpā izskan viedokļi, ka ES ievieš ļoti daudz bezjēdzīgu un birokrātisku ierobežojumu, radot iespaidu, ka no dalības blokā Latvija iegūst maz. Bet kāda ir ES loma patērētāju aizsardzībā? Ko dalība ES deva Latvijas patērētājiem?

Augsts patērētāju aizsardzības līmenis ir ES darbības pamatprincips

Patērētāju aizsardzība ES līmenī sākas jau ar pamatnolīgumiem.

Līgumā par ES darbību ir norādīts, ka lai atbalstītu patērētāju intereses un nodrošinātu augstu līmeni patērētāju tiesību aizsardzībā, ES veicina patērētāju veselības, drošības un ekonomisko interešu aizsardzību, kā arī atbalsta viņu tiesības gūt informāciju, izglītību un apvienoties, lai aizstāvētu savas intereses. Savukārt, ES pamattiesību hartā noteikts, ka ES politika nodrošina augstu patērētāju tiesību aizsardzības līmeni.

Augsta patērētāju aizsardzības līmeņa sasniegšana nav tikai skaļš paziņojums. Šis princips kalpo par pamatu neskaitāmiem ES tiesību aktiem un Eiropas Savienības tiesas (EST) spriedumiem.

Piemēram, pamatojoties ar šo principu, EST lēma, ka:

Pašsaprotamas patērētāja tiesības, kuru avots ir ES

Augsta patērētāju aizsardzības līmeņa sasniegšanai ES ir pieņemti daudzi tiesību akti. Vairāki plaši pazīstami patērētāju tiesību aizsardzības elementi parādījās Latvijas likumos pateicoties šiem dokumentiem. Piemēram:

  • likumiskās atteikuma tiesības, t.i., tiesības 14 dienu laikā atteikties no preces vai pakalpojuma, kurus patērētājs iegādājās ar distances saziņas līdzekļu palīdzību (internets, telefons, katalogs u.c.) vai ārpus uzņēmuma pastāvīgās tirdzniecības vietas (prezentācijā, ekskursijā, uzņēmēja vizītes laikā mājās vai darbā);
  • aizsardzība pret netaisnīgiem līguma noteikumiem un negodīgu komercpraksi. ES tiesību akti uzliek dalībvalstīm par pienākumu novērst netaisnīgu noteikumu piemērošanu līgumos ar patērētājiem, kā arī apkarot negodīgu komercpraksi, piemēram, pārmērīgu līgumsodu iekasēšanu vai patērētāju maldināšanu;
  • plašas patērētāju tiesību aizsardzības iestāžu pilnvaras, tajā skaitā, bloķēt tīmekļa vietnes un mobilās aplikācijas vai iegūt no domēnu reģistrētājiem, interneta pakalpojumu sniedzējiem un bankām informāciju par personām, kuras atbildīgas par negodīgu komercpraksi;
  • iespēja risināt patērētāju strīdus ārpus tiesas, tajā skaitā, Patērētāju strīdu risināšanas komisijā;
  • kolektīvo prasību pieejamība, t.i., iespēja patērētāju organizācijām vērsties tiesā daudzu patērētāju labā, kas var būtiski atvieglot pieeju tiesai.

Vai šāda aizsardzība būtu pieejama Latvijas patērētājiem, ja Latvija nebūtu ES dalībvalsts?

Tūrisma operators SIA "DE LUXE MAGIC TRAVEL" ir iekļauts "melnajā" sarakstā Tests: Cik taupīgas ir EKO dušas klausules?
Visas aktualitātes

Saistītie raksti