Iestājies ES direktīvas par kolektīvajām prasībām ieviešanas termiņš (papildināts)

Ziņas 23. Janvāris, 2023
ES karoga attēls

Pagājušā gada 25.decembrī noslēdzās termiņš 2020. gada 25. novembra direktīvas (ES) 2020/1828 par pārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai ieviešanai, kura paredz visu ES dalībvalstu pienākumu ieviest vismaz vienu efektīvu procesuālu mehānismu ar kura palīdzību nozīmētas patērētāju organizācijas vai iestādes var celt prasības tiesā ar mērķi apturēt pieļautos patērētāju tiesību pārkāpumus vai novērst to sekas (t.sk. prasīt zaudējumu atlīdzību).

Paredzams, ka direktīvas ieviešana uzlabos patērētāju pieeju tiesai daudzās ES dalībvalstīs, tajā skaitā Latvijā, tādējādi aizpildot būtisku robu patērētāju aizsardzības sistēmā. Rezultātā arī Latvijā tiks izveidots tāds patērētāju kolektīvās aizsardzības mehānisms, kas ļaus vienā procesa ietvaros t.i. kolektīvas prasības izskatīšanas gaitā, iegūt kaitējuma atlīdzinājumu daudziem patērētājiem vienlaicīgi.

Tomēr šobrīd jāsecina, ka lielākā daļa ES dalībvalstu, ieskaitot Latviju, nav noslēgusi ieviešanas procesu noteiktajā termiņā. Sakarā ar to, ka direktīvas (ES) 2020/1828 noteikumi būs piemērojami visā ES jau no 2023. gada 25. jūnija, tad no šī datuma arī Latvijas tiesību aktiem būtu jānodrošina kolektīvo prasību mehānisma pieejamība patērētājiem.

Papildināts! Eiropas Komisija 2023.gada 27.janvārī publicēja informāciju par brīdinājumu nosūtīšanu saistībā ar pārkāpuma procedūras uzsākšanu Latvijai, Beļģijai, Bulgārijai, Čehijai, Dānijai, Vācijai, Igaunijai, Īrijai, Grieķijai, Spānijai, Francijai, Horvātijai, Itālijai, Kiprai, Luksemburgai, Maltai, Austrijai, Polijai, Portugālei, Rumānijai, Slovēnijai, Slovākijai, Somijai un Zviedrijai.

Kas jāņem vērā, izvēloties tūrisma operatoru? PIAA saņemtās patērētāju sūdzības 2022.gadā
Visas aktualitātes

Saistītie raksti