Eiropas Patērētāju organizācija (BEUC) iesniedz sūdzību pret TikTok

Ziņas 24. Februāris, 2021
Bērns skatās smarfona ekrānā

Pagajušonedēļ Eiropas Patērētāju organizācija (BEUC) iesniedza sūdzību Eiropas komisijai un Eiropas patērētāju aizsardzības iestāžu tīklām par TikTok (bērnu un jauniešu vidū populāru video ierakstu koplietošanas platfomu), jo pamatojoties uz veikto izpēti, BEUC nonāca pie secinājuma, ka TikTok pārkāpj vairākus patērētāju tiesību aktus un nepasargā bērnus no slēptās reklāmas un viņiem nepiemērotā satura.

Piemēram, BEUC norāda, ka TikTok lietošanas noteikumi nav skaidri un labi saprotami, to pasniegšanas veidā netiek ņemts vērā, ka lielu daļu no lietotājiem veido bērni un jaunieši. Lietošanas noteikumiem kas ir vērsti uz šo mērķauditoriju jābūt tai pielāgotiem, lai bērni, kuri ir jaunāki par 18 gadiem varētu saprast viņu pieņemto lēmumu sekas. Turpretī, TikTok lietošanas noteikumi ir gari, izmanto sarežgītu valodu, turklāt daudzās ES dalībvalstīs tie pilnībā vai daļēji ir pieejami tikai angļu valodā.

Arī TikTok noteikumi attiecībā uz autortiesībām BEUC ieskatā ir negodīgi, jo piešķir TikTok neatsaucāmas tiesības izmantot, izplatīt un reproducēt lietotāju publicētos saturu bez jebkādas atlīdzības.

Populāra TikTok lietotājiem pieejama funkcija piešķir viņiem iespēju nopirkt virtuālās monētas (coins), kuras iespējams iztērēt virtuālām dāvanām TikTok slavenībām. TikTok "Virtuālo priekšmetu noteikumi" ("Virtual Item Policy"), kuri regulē šis funkcijas darbību, atbilstoši BEUC paustajam, satur netaisnīgos līguma noteikumus un veido negodīgu komercpraksi. Piemēram:

  • tie piešķir TikTok tiesības vienpusēji regulēt, kontrolēt, grozīt un atcelt šos noteikumus. Minēto vienpusējo darbību pamatojums ir aprakstīts ļoti vispārīgi, kā arī TikTok norāda, ka tas nav atbildīgs pat gadījumos, kad situācija izveidojās tehnisko problēmu vai platforma kļūdas dēļ. Tas faktiski nozīmē, ka gadījumā, kad lietotāji tiek kļūdaini uzskatīti par TikTok iekšējo noteikumu pārkāpējiem TikTok būtu tiesīgs atcelt monetu pirkumu neuzņemoties nekādu atbildību;
  • tie piešķir TikTok absolūtas tiesības vienpusēji pārvaldīt, regulēt, grozīt un/vai likvidēt monētu un dāvanu maiņas kursu pēc saviem ieskatiem un nenesot nekādu atbildību lietotāju priekšā;
  • tie nesatur lietotāju (t.sk. bērnu un jauniešu) aizsardzības mehānismus no pārmērīgiem tēriņiem platformā. Neskatoties uz to, ka ietekmētāji (influenceri), kas darbojas platformā, mēdz aicināt savu auditoriju, arī bērnus un jauniešus, atbalstīt viņus ar virtuālām dāvanām, TikTok nav ieviesis nepieciešamos mehānismus, lai novērstu sistēmas negodprātīgu izmantošanu un uzraudzītu maksājumus;
  • tie ir divdomīgi un neskaidri attiecībā uz atteikuma tiesībām.

BEUC arī uzskata, ka TikTok nenodrošina bērnu un pusaudžu aizsardzību pret slēpto reklāmu un potenciāli kaitīgo saturu savā platformā.

TikTok mārketinga piedāvājumi kompānijām, kuras vēlas izvietot reklāmas aplikācijā veicina slēptās reklāmas izplatīšanos. Piemēram, lietotāji tiek iesaistīti t.s. zīmolu tēmturu uzdevumu (branded hashtag challenges) izpildē, kuru ietvaros viņus iedrošina veidot saturu ar konkrētiem produktiem. Ņemot vērā to, ka šādus uzdevumus bieži vien uzsāk populārie ietekmētāji (influenceri), to komerciālais nolūks nereti paliek nezināms lielai daļai lietotāju.

TikTok arī, iespējams, neievēro profesionālās rūpības prasības attiecībā uz bērnu pasargāšanu no viņiem nepiemērota satura, piemēram, 13 gadīgam bērnam rekomendēto video sarakstā var tikt iekļauti arī tādi, kuriem is seksuāls raksturs vai kuros tiek izmantota necenzēta leksika.

Arī TikTok prakse attiecībā uz lietotāju personas datu izmantošanu ir maldinoša. TikTok skaidri neinformē lietotājus, īpaši tādā veidā, kāds ir saprotams bērniem un pusaudžiem, par to kādi personas dati tiek vākti, kādos nolūkos un uz kāda likumiska pamata.

BEUC nolūks ir panākt, lai kompetentas iestādes uzsāk visaptverošu TikTok noteikumu un komercprakses izmeklēšanu un nodrošina, ka TikTok ievēro patērētāju tiesības.

SIA "Baltic Doors Systems", kas tirgo vietnē www.durvistev.lv ir iekļauta "melnajā sarakstā" Vai var atteikties no pakalpojuma TV kanālu atslēgšanas gadījumā?
Visas aktualitātes

Saistītie raksti