Eiropas komisija un dalībvalstu patērētāju aizsardzības iestādes pieprasa Volkswagen kompensēt Eiropas patērētājiem

Ziņas 29. Septembris, 2021
Volkswagen rūpnīcas attēls

Vakar, 2021.gada 28.septembrī, Eiropas Komisija un ES dalībvalstu patērētāju aizsardzības iestādes, kuras kopīgi darbojas Patērētāju aizsardzības sadarbības tīkla (Consumer Protection Cooperation network jeb CPC) ietvaros, publicēja paziņojumu, aicinot Volkswagen kompensēt visiem ES patērētājiem, tai skaitā tiem, kuri dzīvo ārpus Vācijas par to, ka maldināja viņus attiecībā uz iegādāto automašīnu atbilstību ES gaisa emisiju standartiem.

Eiropas Komisija un patērētāju aizsardzības iestādes uzskata, ka Volkswagen piekoptā komercprakse, reklamējot dīzeļautomašīnas ar nelegāli uzstādīto "pārveidošanas ierīci" emisiju rādījumu samazināšanai, uzskatāma pa negodīgu t.i. aizliegtu saskaņā ar ES tiesību aktiem.

Līdz šim Volkswagen piekrita kompensēt tikai tiem ES patērētājiem, kuri dzīvoja Vācijā automašīnas iegādes brīdī. Saskaņā Eiropas Komisijas pausto, Volkswagen uzskata, ka patērētājiem, kuri dzīvo ārpus Vācijas kompensācijas nepienākas, jo attiecīgas automašīnas tika pārveidotas, lai nodrošinātu to atbilstību tiesību aktu prasībām. Kompānijas pozīcija palika nemainīga, neskatoties uz neseniem tai nelabvēlīgiem ES un dalībvalstu tiesu nolēmumiem. Tādēļ Eiropas komisija un patērētāju aizsardzības iestādes cenšas palielināt spiedienu uz Volkswagen.

Sešus gadus atpakaļ, 2015.gada 18.septembrī ASV Vides aizsardzības aģentūra (Environment Protection Agency jeb EPA) paziņoja, ka Volkswagen atzina t.s. "pārveidošanas ierīces" (defeat device) speciālas programmatūras izmantošanu vairākos automašīnu modeļos, nolūkā nodrošināt atbilstību ASV gaisa piesārņojuma emisiju standartiem. Šī programmatūra laboratorisko testu veikšanas laikā daudzkārt samazināja kaitīgo vielu emisiju apjomus, salīdzinot ar tiem, kuri tika radīti normālas lietošanas laikā, braucot pa ceļu. Ļoti ātri kļuva skaidrs, ka problēmas mērogs ir globāls, jo tika skarti 11 miljoni automašīnu, no kurām 8 miljoni tika pārdoti Eiropā.

Ilgus gadus Volkswagen atteicās izlīgt ar Eiropas patērētājiem, tomēr 2020.gada sākumā bija spiesta vienoties par kompensāciju ar Vācijas patērētāju organizāciju vzbv, kura vērsās tiesā pret kompāniju 260 000 patērētāju vārdā.

Vēlāk Eiropas savienības tiesa 2020. gada 17. decembra spriedumā lietā C‑693/18 (CLCV un citi) atzina, ka ES tiesību aktos noteiktais aizliegums ir attiecināms arī uz "pārveidošanas ierīci", kura atpazīst visus parametrus, kas saistīti ar tiesību aktos paredzēto tipa apstiprinājuma procedūru norisi, lai šo procedūru laikā uzlabotu emisiju kontroles sistēmas darbību un tādējādi panāktu transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu. Šim spriedumam sekoja virkne Volkswagen zaudējumu Itālijas (Tribunale di Venezia, decision n°3711/2016 Altroconsumo v. Volkswagen, 7 July 2021) un Spānijas (Tribunal Mercantil n° 01 de Madrid, OCU v. VW Group Espana Distribucion SA, 25 January 2021) tiesās, kuru spriedumus kompānija vēlāk pārsūdzēja.

Šobrīd tiesvedības pret kompāniju turpinās arī citās ES dalībvalstīs.

Eiropas aviokompānijas apņēmās labāk informēt patērētājus un savlaicīgi atmaksāt patērētājiem naudu par atceltajiem avioreisiem PTAC "melnajā" sarakstā iekļauta SIA "MAK Entertainment", kura tirgo biļetes uz Poļinas Gagarinas un Basta koncertiem
Visas aktualitātes

Saistītie raksti