Eiropas Komisija priekšlikums direktīvai preču remontēšanas veicināšanai

Ziņas 31. Maijs, 2023
Dažādu datora komponenšu remonts

Zaļā pārkārtošanās ir viens no šī brīža aktuālākajiem pasākumiem, kura sekmīgā norise ir iespējama tikai sadarbojoties visām iesaistītām pusēm.

Lai veicinātu patērētāju lomu zaļās pārkārtošanās procesā, Eiropas komisija nāca klājā ar priekšlikumu direktīvai par kopīgiem noteikumiem preču remontēšanas veicināšanai. Šīs priekšlikums saskan ar virkni dokumentu, tostarp ar Eiropas zaļo kursu (2019. gada decembris), aprites ekonomikas rīcības plānu (2020. gada marts) un jauno Patērētāju tiesību aizsardzības programmu (2020. gada novembris).

Ar topošo direktīvu plānots veicināt preču remontēšanu, paredzot šādus galvenos pasākumus:

  • vispārējs remontēšanas pienākums ražotājiem attiecībā uz noteiktām preču kategorijām, piemēram, veļas mazgāšanas mašīnas, trauku mazgāšanas mašīnas, aukstumiekārtas un putekļsūcēji. Šis pienākums darbojas pēc likumiskās garantijas termiņa beigām, tādēļ šāda remonts var būt par maksu;
  • standartizētās remonta informācijas veidlapas nodrošināšana, lai ļautu patērētājiem izvērtēt un viegli salīdzināt remonta pakalpojumus. Veidlapa jāizsniedz tikai tiem uzņēmējiem, kuriem ir pienākums remontēt preces vai kuri piedāvā šos pakalpojumus patērētājiem;
  • informācijas sniegšana par remonta iespējamību. Ja ražotājiem ir pienākums remontēt preces, viņam jāinformē patērētāji par šo pienākumu un jāsniedz informācija par remonta pakalpojumiem. Tādā veidā plānots palielināt remonta iespējamību;
  • tiešsaistes platformas izveide informācijai par remonta iespējamību un remontētājiem.

Grozījums ir paredzēts arī attiecībā uz remontu, kuru veic 2 gadu likumiskās garantijas ietvaros. Kā zināms, patērētājam, kura iegādātajai precei minētajā laika periodā atklājies defekts, ir tiesības vispirms prasīt preces remontu vai apmaiņu. Eiropas Komisijas priekšlikums paredz ierobežot patērētāja tiesības izvēlēties preces apmaiņu, nosakot, ka to varēs darīt tikai tad, apmaiņas izmaksas ir zemākas par remonta izmaksām. Savukārt, ja apmaiņas izmaksas ir vienādas ar remonta izmaksām vai lielākas par tām, pārdevējam būs tiesības preces remontēt.

Patērētāju organizācijas brīdina par ģeneratīvā mākslīgā intelekta riskiem ES izstrādā pasaulē pirmo mākslīgā intelekta regulējumu
Visas aktualitātes

Saistītie raksti