Eiropas Komisija piedāvā būtiski uzlabot patērētāju aizsardzību kreditēšanas jomā

Ziņas 30. Jūnijs, 2021
Eiropas komisijas ēka

Šodien Eiropas Komisija publicēja jaunu likumdošanas priekšlikumu patērētāju aizsardzības kreditēšanas līgumos uzlabošanai.

EK norāda, ka pēdējā desmitgadē digitalizācija ievērojami mainīja patērētāju lēmumu pieņemšanas procesu un ieradumus, proti, mūsdienās patērētāji vēlas ērtāku un ātrāku kredīta saņemšanu un bieži dara to tiešsaistē. Tas arī ietekmē kreditēšanas nozari, kura kļūst arvien digitalizētāka. Jauni tirgus dalībnieki, tādi, kā vienādranga (peer-to-peer) aizdošanas platformas, piedāvā kredītus dažādās formās. Parādījās arī jauni produkti, piemēram, īstermiņa kredīti ar augstām izmaksām. Digitalizācija arī piedāvā jaunus veidus informācijas sniegšanai digitālajā vidē un patērētāju kredītspējas novērtēšanai, izmantojot automatizētas lēmumu pieņemšanas sistēmas un netradicionālus datus.

Ar jauna priekšlikuma palīdzību EK cer tikt galā ar šiem izaicinājumiem.

Priekšlikums paredz:

  • iekļaut regulējumā riskantos aizdevumus, kuri šobrīd ES līmenī netiek regulēti, tai skaita kredītus, kuru summa ar mazāka par 200 EUR vai kreditēšanu "Pērc tagad, maksā vēlāk" (Buy Now Pay Later) shēmu ietvaros;
  • pielāgot informācijas prasības, nodrošinot to atbilstību digitālām ierīcēm;
  • padarīt informāciju par kredītu skaidrāku un izvairīties no patērētāju pārslogošanas ar informāciju;
  • izskaust komercpraksi, kuras ietvaros tiek ekspluatētas patērētāju uzvedības īpatnības, piemēram, produktu sasaistīšana, iepriekš ieliktie ķeksīši vai nepasūtītu kredītu pārdošana (piemēram, nepasūtītu kredītkaršu nosūtīšanu patērētājiem vai kreditora vienpusēju patērētāja overdraftu/kredītkaršu limita palielināšanu, iepriekš nesaņemot patērētāja lūgumu vai skaidru piekrišanu);
  • uzlabot noteikumus par patērētāju kredītspējas novērtēšanu, lai nodrošinātu piemērotu un samērīgu datu izmantošanu, kā arī novērstu patērētāju pārlieku apgrūtināšanu ar parādiem;
  • ieviest kredīta izmaksu ierobežojumus t.i. ierobežojumus vienai vai vairākām no šādām likmēm: aizdevuma procentu likme, gada procentu likme (GPL) un kopējām kredīta izmaksām;
  • atbalstīt patērētājus, kuriem ir finansiālās grūtības ar iecietības pasākumiem (kredīta refinansēšana, kredīta termiņa pagarināšana, maksājumu atlikšana u.c.) un/vai parādu padomdošanas pakalpojumus;
  • ieviest prasību komersantiem dot priekšroku patērētāja vajadzībām un rīkoties ētiski, vienlaicīgi nodrošinot, ka to personālam ir pietiekamas zināšanas un kompetence kreditēšanas jomā.

Jauns direktīvas priekšlikuma atrodams šeit, faktu lapa ir šeit.

Patērētāju asociācija sper pirmo soli preču testēšanā Karsts jūnijs arī TikTok: Eiropas Komisija dod mēnesi, bet Nīderlandes patērētāju organizācija prasa 1,5 miljardu euro
Visas aktualitātes

Saistītie raksti