Eiropas Komisija nāk klājā ar priekšlikumu regulēt mākslīgo intelektu

Ziņas 29. Septembris, 2022
Eiropas komisijas ēka

Vakar 2022.gada 28.septembrī publicēja priekšlikumu direktīvai par civiltiesiskās atbildības noteikumiem attiecībā uz mākslīgo intelektu.

Direktīvas mērķis ir noteikt vienotus noteikumus attiecībā uz piekļuvi informācijai un pierādīšanas pienākuma atvieglošanu saistībā ar mākslīgā intelekta sistēmu nodarīto kaitējumu, nosakot plašāku aizsardzību cietušajiem (gan privātpersonām, gan uzņēmumiem) un atbalstot mākslīgā intelekta nozari, palielinot garantijas tā attīstībai.

Runa ir par gadījumiem, kad, izmantojot mākslīgo intelektu:

  • ir pārkāpta privātās dzīves neaizskaramība;
  • tiek nodarīts kaitējumu drošības pasākumu neveikšanas dēļ;
  • notika diskriminācija darbā pieņemšanas procesā u.c.

Direktīva arī vienkāršo tiesvedības procesu cietušajiem, proti:

  1. ja ir konstatēta vaina, bet cēloniskā sakarība ar AI darbību šķiet pamatoti ticama, tiek ieviesta "cēloņsakarības esamības prezumpcija". Šī prezumpcija atbrīvo cietušos no pienākuma detalizēti skaidrot, kā konkrēta kļūda vai bezdarbība ir radījusi kaitējumu, jo tas var būt īpaši grūti, ņemot vērā mākslīga intelekta sistēmu sarežģītību un nepārredzamību;
  2. cietušajiem būs tiesības piekļūt pierādījumiem gadījumos, kad ir iesaistīts mākslīgais intelekts, kurš rada augstu risku pilsoņu drošībai vai pamattiesībām (augsta riska mākslīgais intelekts)

Eiropas Komisijas ieskatā, jaunajos noteikumos ir panākts līdzsvars starp patērētāju aizsardzību un inovāciju veicināšanu, samazinot cietušajiem šķēršļus kompensācijas saņemšanai, un vienlaikus nosakot garantijas mākslīgā intelekta nozarei, piemēram, ieviešot tiesības apstrīdēt cēloņsakarības prezumpciju.

Savukārt, Eiropas Patērētāju organizācija (BEUC) norāda, ka mākslīga intelekta sistēmu sarežģītības un nepārredzamības dēļ, patērētājiem uzliktais pienākums pierādīt sistēmas operatora vainu padarīs atlīdzīnājuma saņemšanu par praktiski neiespējamu.

Bezmaksas seminārs maziem un vidējiem uzņēmējiem Jelgavā Tūrisma operators TT Baltics iekļauts "melnajā" sarakstā un zaudējis licenci
Visas aktualitātes

Saistītie raksti