Eiropas institūcijas pieņem nostājas attiecībā uz EK priekšlikumu preču remontēšanas veicināšanai

Ziņas 23. Novembris, 2023
Iepirkumu rats ar aprites

Šonedēļ Eiropas Parlaments un ES Padome pieņēma savas nostājas attiecībā uz Eiropas Komisijas priekšlikumu preču remontēšanas veicināšanai.

Salīdzinot ar Eiropas Komisijas priekšlikumu, Eiropas parlamenta nostāja:

 • stiprina EK priekšlikumā paredzēto ražotāju remontēšanas pienākumu, piemēram:
  • paredz pienākumu nodrošināt remonta veikšanu iespējami tuvāk patērētājam, lai izvairītos no nevajadzīgām pārvadāšanas izmaksām un emisijām;
  • paredz ne tikai ražotāja pienākumu nodrošināt piekļuvi rezerves daļām, remonta instrukcijām vai ar remontu saistītai programmatūrai, bet arī ievieš prasību nodrošināt to par samērīgām izmaksām un nediskriminējošā veidā vismaz tik ilgi, cik ilgs ir paredzamais preces kalpošanas laiks;
 • attiecina pienākumu sniegt informāciju par remonta iespējamību ne tikai uz ražotājiem, bet arī uz pārdevējiem. Informācijas izplatīšanas veids ir atstāts šo komersantu ziņā;
 • piedāvā papildu prasības tiešsaistes platformu par remonta iespējamību un remontētājiem atpazīstāmības veicināšanai. Piemēram, dalībvalstu pienākumu veikt attiecīgus informēšanas pasākumus vai arī komersantu pienākumu informēt patērētājus par šādu platformu nosūtot patērētājam saiti uz to vai reklamējot to veikalā;
 • lai remontu padarītu lētāku un pievilcīgāku, ierosina piedāvāt patērētājiem vaučerus un citus finansiālus stimulus;
 • lai veicinātu patērētāju izvēli par labu remontam likumiskās garantijas perioda laikā, piedāvā pagarināt likumiskās garantijas periodu vēl par vienu gadu, gadījumos, kad patērētājs izvēlas remontu, nevis apmaiņu.

Savukārt, ES padomes nostāja:

 • stiprina principu, ka patērētājs var saņemt standartizēto remonta informācijas veidlapu bez maksas. Izņēmums varētu būt situācijas, kad ir jāveic preces diagnostika, t. i., prece jāpārbauda, lai noteiktu defekta būtību vai remonta veidu. ES Padomes ieskatā, šādā gadījumā remontētājam vajadzētu būt iespējai pieprasīt, lai patērētājs samaksā nepieciešamās remontētāja izmaksas, tostarp darbaspēka vai transporta izmaksas. Tomēr, šādām izmaksām jābūt pamatotām un samērīgām ar diagnostikas pakalpojuma reālajām izmaksām. Patērētājam arī jābūt iespējai atgūt šis izmaksas, ja remontētājs nav izpildījis remontu saskaņā ar panākto vienošanos;
 • paredz Eiropas līmeņa platformas par remonta iespējamību un remontētājiem izveidošanu, kurā būtu katras dalībvalsts sekcijas un kuru uzturētu Eiropas Komisija;
 • līdzīgi Eiropas Parlamenta nostājai, lai veicinātu patērētāju izvēli par labu remontam likumiskās garantijas perioda laikā, piedāvā pagarināt likumiskās garantijas periodu par 6 mēnešiem, gadījumos, kad patērētājs izvēlas remontu, nevis apmaiņu. ES padome arī vēlas svītrot Eiropas Komisijas priekšlikumu ierobežot patērētāja tiesības izvēlēties preces apmaiņu.

Ar šo brīdi sāksies likumdošanas sarunas abu institūciju starpā. Eiropas Parlaments ziņo, ka pirmā tikšanās ir paredzēta 2023.gada 7. decembrī.

Kā novērst digitālā satura veidotāju nelikumīgās darbības: EiropasEkonomikas Sociālo lietu komitejas viedoklis Eiropas Komisija publicē priekšlikumu patērētāju strīdu ārpustiesas izšķiršanai pilnveidošanai
Visas aktualitātes

Saistītie raksti