Būvmateriālu tirgotājs SIA “PRO materiāli” iekļauts “melnajā” sarakstā

"Melnais" saraksts 12. Septembris, 2023

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "PRO materiāli" par to, ka tā neizpildīja Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumu ar kuru tai uzlikts par pienākumu atmaksāt patērētājai 1207,02 EUR par nepiegādātiem būvmateriāliem.

SIA "PRO materiāli", kura mēdza tirgot tīmekļa vietnē www.materiali.lv (šobrīd vietnē tirgo SIA "Darba Materiāli"), vienojās ar patērētāju par būvmateriālu piegādi par kuriem patērētājs 2022.gada 24.janvārī veica avansa maksājumu 11875,81 EUR. Sabiedrība piegādāja pasūtītos būvmateriālus pa daļām. No preču piegādes pavadzīmēm izriet, ka sabiedrība daļai būvmateriālu mainīja cenu, bet daļu būvmateriālu nepiegādāja vispār. Tāpat sabiedrība 2022.gada 5.jūlijā atmaksāja patērētājam 374,11 EUR. Patērētājs 2022.gada 20.jūlijā vērsās sabiedrībā ar rakstveida iesniegumu, pieprasot naudas atmaksu 1207,02 EUR apmērā par nepiegādātiem būvmateriāliem. Sabiedrība naudas atmaksu neveica.

SIA "PRO materiāli" norādīja, ka pasūtīja preces no ražotāja, taču Krievijas agresijas dēļ būvmateriālu ražotājs mainīja cenu piegādes brīdī. Sabiedrība papildus norādīja, ka informēja patērētāju par cenu maiņu un to, ka nespēs piegādāt visu būvmateriālu apjomu par iemaksāto avansu. Tādēļ sabiedrība piegādāja patērētājam tik būvmateriālu, cik atļāva patērētāja iemaksātais avanss un atmaksāja naudas summu, kas palika pāri. Sabiedrība nesniedza dokumentu kopijas, kas pamato sabiedrības apgalvojumu.

Izvērtējot lietas materiālus, Komisija secināja, ka atbilstoši likumam, ja līgumslēdzējas puses nav vienojušās citādi, pārdevējs piegādā preci bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Tādējādi, sabiedrībai bija jāpiegādā būvmateriāli līdz 2022.gada 24.februārim t.i. līdz Krievijas agresijas Ukrainā sākumam.

Komisijas norādīja, ka saskaņā ar likumu, ja pārdevējs ir atteicies piegādāt preci, patērētājs ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji atkāpties no līguma. Šajā gadījumā, pārdevējam ir pienākums bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā atmaksāt samaksātās naudas summas. Sabiedrība nepiegādāja būvmateriālus par kopējo vērtību 1581,13 EUR. Ņemot vērā, ka sabiedrība atmaksāja patērētājam 374,11 EUR, Komisija uzskatīja, ka patērētāja prasījums par naudas atmaksu 1207,02 EUR apmērā ir pamatots.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda komisijas lēmumus un palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

Apavu tirgotājs SIA YES (tooche.me) iekļauts "melnajā" sarakstā PIAA pārstāvji pasākumos Cēsis un Dobelē
Visas aktualitātes

Saistītie raksti