“Bag City”, kurš tirgo “Galleria Riga” iekļauts “melnajā” sarakstā

"Melnais" saraksts 20. Jūnijs, 2024

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "MONDIALPEL.BALTIJA" par Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmuma nepildīšanu saistībā ar naudas atmaksu par līguma noteikumiem neatbilstošu somu.

SIA "MONDIALPEL.BALTIJA", kura tirgo veikalā "Bag City", kas atrodas t/c "Galleria Riga" pārdeva patērētājai somu par 127,53 EUR. Somas lietošanas trešajā mēnesī precei atklājās defekti – rokturu virsmas saberzējums, rokturu apakšējā daļā vietām nolupis materiāls. Par to patērētāja iesniedza iesniegumu sabiedrībai, pieprasot naudas atgriešanu pilnā apmērā, preces rokturu maiņu vai cenas samazināšanu. Sabiedrība patērētājas prasījumu noraidīja, paskaidrojot, ka precei ražošanas defekti nav konstatēti, bet gan defekti radušies mehāniskas iedarbības rezultātā.

Komisijā, tika saņemts sabiedrības skaidrojums, ka preces ražošanas tehnoloģiju nepilnības netika konstatētas. Preces defekts ir radies dabiska nolietojuma rezultātā. Sabiedrība prasījumu noraidīja.

Komisija izskatot lietu secināja, ka atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 13.panta trešajā daļā noteiktajam, ja preces neatbilstība līguma noteikumiem atklājas gada laikā pēc preces piegādes, uzskatāms, ka tā bija preces piegādes brīdī, izņemot gadījumu, kad šāds pieņēmums ir pretrunā ar preces raksturu vai neatbilstības veidu. Tika konstatēts, ka sabiedrībai tika skaidrots, ka saskaņā ar minēto normu konkrētajā gadījumā pienākums pierādīt pretējo gulstas uz sabiedrību.

Tomēr sabiedrība šos pierādījumus nav iesniegusi, tādēļ Komisijas ieskatā šajā gadījumā uzskatāms, ka iegādātā prece ir līguma noteikumiem neatbilstoša.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

EESK publicē viedokli par patērētāju informēšanas prasību stiprināšana Eiropas Savienībā Dezinformācijas izplatība Eiropas Savienībā pirms 2024. gada vēlēšanām
Visas aktualitātes

Saistītie raksti