Automašīnu tirgotājs SIA “AUTOPOLE” ir iekļauts “melnajā” sarakstā

"Melnais" saraksts 28. Februāris, 2023

Informējam, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "AUTOPOLE" par to, ka tā neizpildīja Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumu ar kuru tai uzlikts par pienākumu atmaksāt patērētājai 675,83 EUR saistībā ar transportlīdzekļa pirkšanas – pārdošanas līguma atcelšanu.

SIA "AUTOPOLE", kura tirgo automašīnas Valmierā, Rīgas ielā 62, 2021.gada 24.augustā pārdeva patērētājai automašīnu, noslēdzot transportlīdzekļa pirkšanas – pārdošanas līgumu. Automašīna tika iegādāta par summu 3950,00 EUR. Ikmēneša līzinga maksājums tika noteikts 92,01 EUR apmērā. Patērētājai netika atļauts veikt izmēģinājuma braucienu ar automašīnu pirms automašīnas pirkuma darījuma nokārtošanas. Pēc automašīnas pirkuma darījuma nokārtošanas automašīnai tika konstatēti dažādi slēptie defekti, kā rezultātā patērētāja vērsās pie komersanta ar prasību atcelt automašīnas pirkuma līgumu, tomēr ar sabiedrību vienojās par remontu. Pēc remonta automašīnai atkal parādījās iepriekšējie defekti. 2021.gada 2.septembrī patērētāja vērsās oficiālajā Volkswagen dīlera centrā, kur tika konstatēti arī citi slēptie defekti. Patērētāja mēģināja mutvārdos un ar īsziņu palīdzību vienoties ar komersantu par strīda risinājumu, bet risinājums strīdā netika panākts. 2022.gada 9.janvārī patērētāja nosūtīja komersantam arī rakstveida iesniegumu, tomēr strīdu atrisināt neizdevās. Uz iesnieguma Komisijai iesniegšanas dienu patērētāja samaksāja līzinga devējam 675,83 EUR.

Skaidrojumā Patērētāju tiesību aizsardzības centram komersants norādīja, ka tam nav pamata apmierināt patērētājas prasības, jo patērētāja bija informēta, ka automašīna ir lietota. Savukārt, kad automašīnai pirkuma dienā radās tehniskas problēmas, sabiedrība piedāvāja patērētājai atcelt līgumu, bet patērētāja atteicās un vēlējās automašīnu nogādāt pie sava meistara, lai viņš to apskata. Sabiedrība, izrādot pretimnākšanu, piekrita apmaksāt automašīnas remontu. Sabiedrība sedza automašīnas remonta izmaksas saskaņā ar iesniegto rēķinu. Sabiedrība vērsa uzmanību, ka patērētāja norādīja, ka meistars pārbaudīja automašīnu un nekādus citus defektus nekonstatēja. Sabiedrība paskaidroja, ka sūdzības, sakarā ar kurām patērētāja bija vērsusies pie sabiedrības pēc minētā remonta, ir saistītas ar normālu automašīnas nolietošanos. Sabiedrība arī norādīja, ka pēc novērstiem trūkumiem, kas konstatēti automašīnas iegādes dienā, no patērētājas nebija saņemts neviens iesniegums ar pretenzijām par automašīnu. Sabiedrības ieskatā patērētāja apzināti pieļauj automašīnas bojāšanos, neveicot apkopi, un pieļaujot to, ka automašīna un tās daļas atrodas ūdenī un ledū.

Komisija, izvērtējot lietas materiālus, konstatēja, ka patērētāja nesaņēma nepieciešamo informācijas apjomu pirms automašīnas pirkuma darījuma nokārtošanas. Tiesības saņemt informāciju par automašīnas defektiem nepieciešamas, lai patērētājai kā vidusmēra patērētājam nerastos iespaids, ka automašīnu varēs uzreiz izmantot, neieguldot papildu naudas līdzekļus neparedzētam remontam. Komisija arī secināja, ka automašīnas defekti atklājās neilgi pēc automašīnas iegādes un tie bija jānovērš saprātīgā termiņā, neradot būtiskās neērtības patērētājiem. Ņemot vērā to, ka tas netika izdarīts, Komisija atzina patērētājas prasījumu līguma atcelšanu un līzinga devējam samaksātās naudas atmaksu par pamatotu.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

Kas jāzina par patērētāju kolektīvajām prasībām? Enerģijas tirdzniecība Eiropas Savienībā pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā
Visas aktualitātes

Saistītie raksti