Apavu tirgotājs SIA YES (tooche.me) iekļauts “melnajā” sarakstā

"Melnais" saraksts 18. Septembris, 2023

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "YES" par to, ka tā neizpildīja Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumu ar kuru uzlikts par pienākumu atmaksāt patērētājai 260,10 EUR par noteiktajā termiņā nepiegādātiem apaviem.

SIA "YES", kura tirgo apavus tīmekļa vietnē https://tooche.me, 2021.gada 17.decembrī sabiedrības interneta vietnē vienojās ar patērētāju par apavu piegādi un saņēma priekšapmaksu 260,10 EUR. Tā kā līgumslēdzējas puses nebija vienojušās par apavu piegādes termiņu, 2022.gada 27.janvārī patērētāja nosūtīja sabiedrībai vēstuli, lūdzot sniegt informāciju par apavu piegādes termiņu, tomēr atbildi nesaņēma. Līdz ar to, 2022.gada 9.februārī patērētāja nosūtīja sabiedrībai vēstuli, lūdzot atmaksāt par apaviem samaksāto naudas summu, tomēr atbildi nesaņēma. Savukārt 2022.gada maija beigās patērētāja bez jebkāda brīdinājuma no sabiedrības puses saņēma apavus, kuri patērētājai neder. Ņemot vērā minēto, 2022.gada 7.jūnijā patērētāja sazinājās ar sabiedrību, paskaidrojot, ka vēlas atgriezt apavus un saņemt naudas atmaksu, taču atbilde no sabiedrības netika saņemta.

Sabiedrība Komisijai paskaidroja, ka uzskata strīdu ar patērētāju par atrisinātu, jo apavi un dāvana (čības) patērētājai tika nosūtīti 2022.gada maijā. Sabiedrība norādīja, ka patērētājai vajadzēja gaidīt ilgāk pasūtītos apavus, jo sabiedrībai bija problēmas ar materiālu piegādātajiem sakarā ar notikumiem pasaulē. Sabiedrība informēja, ka nav saņēmusi no patērētājas nekādas pretenzijas par to, ka apavi neder vai kaut ko līdzīgu, līdz ar to arī nezina kā rīkoties šajā situācijā.

Iepazīstoties ar lietas materiāliem, Komisija secināja, ka līgumslēdzējas puses nebija vienojušās par apavu piegādes termiņu, kā arī sabiedrība nesniedza patērētājai informāciju par apavu piegādes termiņu pēc patērētājas vairākkārtējiem pieprasījumiem. Komisija norādīja, ka Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikts, ka, ja līgumslēdzējas puses nav vienojušās citādi, pārdevējs piegādā preci, nododot to patērētājam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Savukārt, ja patērētājs vienpusēji atkāpjas no līguma sakarā ar preces nepiegādāšanu noteiktajā termiņa, pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā atmaksā patērētājam visas patērētāja samaksātās naudas summas.

Komisija, izvērtējot strīda faktiskos apstākļus kopsakarā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu, norādīja, ka patērētājai bija tiesības vienpusēji atkāpties no līguma un pieprasīt, lai SIA "YES" atmaksā patērētājai par apaviem samaksāto naudas summu 260,10 EUR apmērā.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

Lielām platformām jāpilda Digitālo pakalpojumu akta prasības Būvmateriālu tirgotājs SIA "PRO materiāli" iekļauts "melnajā" sarakstā
Visas aktualitātes

Saistītie raksti